Kryterium_9

Report
KRYTERIUM 9
WDRAŻANIE E-LEARNINGU
Sposoby wykorzystania TI
w nauczaniu uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych
m
o
o
d
l
e
Darmowa platforma e-learning
(Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment)
W roku szkolnym 2012/2013 nasza
szkoła wdraża wykorzystanie
platformy edukacyjnej Moodle jako
darmowego oprogramowania open
source zgodnie z licencją GNU GPL .
www.sp9.gliwice.pl
m
o
o
d
l
e
Darmowa platforma e-learning
Platforma umożliwia uczniom
korzystanie ze środowiska zdalnego
za pomocą sieci teleinformatycznych
oraz przeglądarek internetowych.
Sama platforma e-learningowa Moodle została
stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można
ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS
Windows, Mac OS X, NetWare 6.
www.sp9.gliwice.pl
m
o
o
d
l
e
Darmowa platforma e-learning
Szkolna platforma edukacyjna znajduje
się na stronie www.sp9.gliwice.pl.
Uczniowie mogą również wejść na
platformę bezpośrednio ze szkoły strony
www.gliwicesp9.edupage.org .
Obecnie na platformie zarejestrowanych jest
ok. 100 użytkowników (choć liczba w dalszym
ciągu się powiększa).
www.sp9.gliwice.pl
m
o
o
d
l
e
Darmowa platforma e-learning
www.sp9.gliwice.pl
m
o
o
d
l
e
Darmowa platforma e-learning
Zapewnia uczniom dostęp do
różnych kursów ze wszystkich
przedmiotów, możliwość powrotu
do partii materiału w dowolnej,
dogodnej dla ucznia chwili.
Dostęp do platformy jest całodobowy ze
względu na wykupioną przez szkołę
domenę.
www.sp9.gliwice.pl
Darmowa platforma e-learning
Aplikacja bardzo mocno wspomaga
proces dydaktyczny, umożliwia
komunikację pomiędzy uczniami
(studentami) a nauczycielami,
wymianę plików, tworzenie testów
i publikację wyników.
Portal dostępny jest w sześciu językach,
niestety nie ma wśród nich języka
polskiego, ale dzięki temu uczniowie
poszerzają zakres słów z języka
angielskiego.
www.edmodo.com
E
d
m
o
d
o
Darmowa platforma e-learning
E
d
m
o
d
o
www.edmodo.com
Darmowa platforma e-learning
Nauczyciel może do każdego kursu
utworzyć osobną grupę, zapraszając
uczestników poprzez pocztę e-mail.
Aplikację edmodo można pobrać
bezpośrednio na telefon lub tablet nie
wykluczając korzystanie z wszystkich
funkcjonalności serwisu. Aplikacje
dostępne są na platformy Apple iOS oraz
Android.
www.edmodo.com
E
d
m
o
d
o
Darmowa platforma e-learning
Głównym nauczycielem wprowadzającym
materiały z różnych przedmiotów jest
nauczyciel informatyki/zajęć
komputerowych pani mgr inż. Edyta
Stanisławska, natomiast w najbliższym
czasie nasza szkoła zamierza
zarejestrować każdego nauczyciela
uczącego w klasach 4-6 w celach
prowadzenia własnego przedmiotu w
wersji e-learning.
www.edmodo.com
E
d
m
o
d
o
Darmowa platforma e-learning
Materiały dydaktyczne w postaci
prezentacji multimedialnych,
dokumentów tekstowych, dokumentów
o rozszerzeniu pdf.
www.edmodo.com
Możliwość
przez
nauczyciela
o ostatnim
logowaniu
uczniów
i korzystania
przez nich
z określonych
zasobów.
E
d
m
o
d
o
Darmowa platforma e-learning
W najbliższym czasie planujemy również
kreowanie testów edukacyjnych dla uczniów.
www.edmodo.com
E
d
m
o
d
o
Darmowa platforma e-learning
Uczniowie mogą dostać się na
platformę bezpośrednio ze strony
internetowej naszej szkoły
www.gliwicesp9.edupage.org lub
wpisując adres www.edmodo.com .
Obecnie na platformie
zarejestrowanych jest około 100
uczniów, których rodzice wyrazili zgodę
na korzystanie z platformy typu social.
www.edmodo.com
E
d
m
o
d
o
d W
z
i
S
e I
c
Od roku 2011 nasza szkoła cykliczne
organizuje Dzień Bezpiecznego
Internetu. W tym dniu uczniowie
dodatkowo korzystają z platformy
edukacyjnej Dziecko w sieci.
E
k C
o I
www.fdn.pl/kursy
d W
z
i
S
e I
c
E
k C
o I
Platforma e-learning kampanii „Dziecko
w Sieci” oferuje bezpłatne kursy z
zakresu bezpieczeństwa dzieci online.
Narzędzie daje zaawansowane
możliwości w zakresie wykorzystania go
do edukacji szkolnej. Kursy mogą być
również pomocą edukacyjną dla rodziców
lub ofertą dla młodych internautów,
którzy z własnej inicjatywy poszukują
wiedzy o bezpiecznym korzystaniu
z mediów elektronicznych.
www.fdn.pl/kursy
d W
z
i
S
e I
c
Projekt realizowany jest przez
Fundację Dzieci Niczyje we
współpracy z Fundacją Orange
i stanowi element programu Safer
Internet w Polsce.
E
k C
o I
www.fdn.pl/kursy
d W
z
i
S
e I
c
E
k C
o I
Dodatkowo uczniowie klas 4-6 we
wrześniu oraz w październiku 2012r.
odbyli szkolenia:
 „Lekcja bezpieczeństwa”,
 „Co się stało z Mimi?”,
 „Bezpieczna przygoda w Internecie”,
 „3.. 2.. 1.. Internet!
(kurs dla uczniów z klas IV-VI, SP)”.
www.fdn.pl/kursy
d W
z
i
S
e I
c
E
k C
o I
www.fdn.pl/kursy
d W
KURS DLA UCZNIÓW Z KLAS IV-VI
z
Kurs składa się z 7 modułów, podejmujących następujące
zagadnienia: wstęp do kursu i Internet, udostępnianie
danych osobowych, znajomości w Sieci, niebezpieczne treści,
przemoc w Internecie, uzależnienie od Internetu, zakupy.
Kurs w technologii flash wykonała Agencja Koncept Studio.
Został on przewidziany na trzy jednostki lekcyjne.
Czas trwania kursu ok. 70 minut
i
S
e I
c
E
k C
o I
Moduł I - Wstęp, Historia Internetu; czas trwania ok.:10 min
Moduł II - Podawanie danych osobowych; czas trwania ok.: 12 min
Moduł III - Znajomi w Sieci; czas trwania ok.: 12 min
Moduł IV - Niebezpieczne treści; czas trwania ok.: 10 min
Moduł V - Przemoc w Sieci; czas trwania ok.: 10 min
Moduł VI - Uzależnienie; czas trwania ok.: 6 min
Moduł VII - Zakupy; czas trwania ok.: 10 min
www.fdn.pl/kursy
d W
z
i
S
e I
c
E
k C
o I
www.fdn.pl/kursy
d W
z
i
S
e I
c
E
k C
o I
www.fdn.pl/kursy
d W
Każdy uczeń, który ukończył kurs
na platformie e-learning otrzymał
pamiątkowy Dyplom.
z
i
S
e I
c
E
k C
o I
www.fdn.pl/kursy
Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne
platforma wsipnet.pl
Uczniowie klas czwartych korzystają z platformy
edukacyjnej wsipnet.pl, która posiada w swojej
bazie scenariusze lekcji, testy i sprawdziany oraz
pełną dokumentację wymaganą przez szkołę.
Uczniowie zostali przypisani w formie
poszczególnych klas do grupy nauczycieli uczących
matematykę.
www.wsipnet.pl
W
S
I
P
n
e
t
.
p
l
Nauczyciel posiada możliwość
zadawać w wersji elektronicznej
prace swoim wszystkim klasom.
Dodatkowo posiada zestaw narzędzi
diagnostycznych, monitorujących
osiągnięcia uczniów w odniesieniu do
wymagań podstawy programowej.
www.wsipnet.pl
W
S
I
P
n
e
t
.
p
l
Możliwość porównywania wyników
uczniów z wynikami innych klas,
także w całej Polsce.
Plus przygotowane programy
naprawcze i rozwijające
umiejętności.
Platforma wsipnet.pl umożliwia
indywidualizację zajęć w formie
e-learning.
www.wsipnet.pl
W
S
I
P
n
e
t
.
p
l
W
S
I
P
n
e
t
.
www.wsipnet.pl
p
l
W
S
I
P
n
e
t
.
www.wsipnet.pl
p
l
Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez zajęcia
dodatkowe
Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest udzielana
pomoc pedagogiczno-psychologiczna.
Nasza szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia:
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
zajęcia logopedyczne
zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami
komunikacji społeczne
 zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych
 zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym
także zagrożonych ryzykiem dysleksji




Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez zajęcia
dodatkowe
 gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami
 zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych artystycznie
 zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów/uczennic
szczególnie uzdolnionych – język angielski.
HARMONOGRAM PROWADZONYCH ZAJĘĆ: LINK
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ MAJĄCY NA CELU WYRÓWNYWANIE
SZANS EDUKACYJNYCH STAWIAM NA NAUKĘ.
Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez zajęcia
dodatkowe
Podczas prowadzenia zajęć mających na celu
wyrównywanie szans edukacyjnych stosowane są
przez nauczycieli prowadzących nowoczesne
technologie komputerowe i informacyjne, które
w znaczny sposób wspierają edukację uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych w naszej
szkole.
Metody nauczania z wykorzystaniem TI są bardziej
efektywne, ponieważ angażują nie tylko umysł dziecka,
ale i emocje, pozwalają mu częściej być twórczym niż
odtwórczym, pobudzają go do większej aktywności,
wyzwalają motywację.
Chętni uczniowie naszej szkoły w roku
szkolnym 2012/2013 korzystali z
serwisu MamyPrawa.pl
Uczniowie oraz nauczyciele dzięki bezpłatnemu e-bookowi
mogli wziąć udział w e-szkoleniu, w celu poszerzenia wiedzy
dotyczącej praw ucznia. Uczniowie dowiedzieli się jakie
prawa im przysługują, jakie są ich obowiązki, co grozi im za
ich nieprzestrzeganie oraz jakie uprawnienia posiadają
wobec uczniów nauczyciele.
Ogólnopolski
Program Upowszechniania
Praw Uczniów i Nauczycieli
Po przejściu e-szkolenia każdy uczeń oraz nauczyciel mógł
rozwiązać test sprawdzający zdobytą wiedzę i otrzymać
pamiątkowy Dyplom.
Ogólnopolski
Program Upowszechniania
Praw Uczniów i Nauczycieli
Dzięki zebranym przez uczniów oraz nauczycieli punktów nasza
szkoła utrzymuje się w rankingu szkół na 45 miejscu.
Ogólnopolski
Program Upowszechniania
Praw Uczniów i Nauczycieli

similar documents