Platforma Moodle narz*dziem nauczyciela informatyki i TI

Report
PLATFORMA MOODLE NARZĘDZIEM
NAUCZYCIELA INFORMATYKI I TI
Małgorzata Rostkowska: [email protected]
[email protected]
http://doradca.oeiizk.waw.pl/
http://szkolenia.oeiizk.waw.pl/
JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
WSPÓLNE ZALETY PROWADZENIA STRONY
I KURSU NA PLATFORMIE MOODLE

Uczniowie mają zawsze dostępne materiały do
lekcji a nauczyciel nie musi nic drukować ani
nagrywać
WSPÓLNE ZALETY PROWADZENIA STRONY
I KURSU NA PLATFORMIE MOODLE

Działania na lekcji przebiegają sprawniej
WSPÓLNE ZALETY PROWADZENIA STRONY
I KURSU NA PLATFORMIE MOODLE

Nie trzeba ciągle powtarzać tego samego
różnym uczniom
WSPÓLNE ZALETY PROWADZENIA STRONY
I KURSU NA PLATFORMIE MOODLE

Wygodny sposób śledzenia postępów uczniów
CZEMU NIE POPRZESTAĆ NA STRONIE?
DLACZEGO MOODLE?
CO MA MOODLE?
CO MA MOODLE?
DLA UCZNIA ŁATWE I BEZPIECZNE
PRZECHOWYWANIE SWOICH PRAC - PORTFOLIO
DLA UCZNIÓW , DLA NAUCZYCIELA WYGODA
WSZYSTKO TYLKO DLA MOICH UCZNIÓW
ŁATWOŚĆ SPRAWDZANIA PRAC DLA
NAUCZYCIELA; ZADANIA
ŁATWOŚĆ SPRAWDZANIA PRAC DLA
NAUCZYCIELA; ZADANIA
ŁATWOŚĆ SPRAWDZANIA PRAC DLA
NAUCZYCIELA; BAZY DANYCH
ROZSYŁANE KOMUNIKATY Z FORUM
AKTUALNOŚCI DOCIERAJĄ DO WSZYSTKICH
UCZNIÓW AUTOMATYCZNIE
DOSTĘP DO NARZĘDZI, KTÓRE SĄ ŚWIETNYM
ŚRODKIEM DYDAKTYCZNYM: QUIZ, SŁOWNIK,
ZESTAW STRON, FORA
DOSTĘP DO NARZĘDZI, KTÓRE SĄ ŚWIETNYM
ŚRODKIEM DYDAKTYCZNYM: QUIZ, SŁOWNIK,
ZESTAW STRON, FORA
ŁATWE PRZYGOTOWANIE LEKCJI,
GROMADZENIE INFORMACJI, MOŻNA TE
PRZEDWCZESNE UKRYĆ
WADY MOODLE
Czasem jest problem z interpretacją plików
przesyłanych przez Moodle po stronie przeglądarki,
ale w Firefoxie trzeba specjalnie ustawić opcje,
albo korzystać z IE.
 Jedyną wadę Moodle dostrzegam, gdy pada sieć,
lub serwer szkolny (bo jest stary i przeciążony i to
się niestety coraz częściej zdaża), bo wszystko co
przygotowałam na lekcje, jest na nim
umieszczone; ale wówczas w ogóle trudno
prowadzić lekcje informatyki i z tym już Moodle nie
ma nic wspólnego –ale jest to już inna historia (:

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
[email protected][email protected]

http://doradca.oeiizk.waw.pl/
 http://szkolenia.oeiizk.waw.pl/


similar documents