Presentatie 2 juni 2014

Report
R O C K
‘N
S O I L
Opening
9:00
9:15
9:30
10:30
10:45
11:45
12:00
12:15
12:30
Ontvangst
Opening
Asbestonderzoek in TerraIndex
Pauze
Recente en komende ontwikkelingen TerraIndex
Psion EP-10
Klantenportaal
Introductie opleiding
Lunch
Service team
Voskan
Shannon
Nico
Leo
Ontwikkeling
Robin
Leo
Paul
Maarten
Arvind
Anand
Randy
Vincen
t
Viresh
Kaj
Jerom
e
Sebas
-tiaan
Systeembeheer
Jelle
Michel
Dennis
Bas
Ondersteuning (overig)
Nicolai
Hugo
Thijssen/
Scriptware
Carema
Asbest + Rock ‘n Soil
Koen Termeer
Wareco Ingenieurs
Waar gaat deze presentatie niet
over?
- Huidige en nieuwe norm
- Hoe voer je een goed asbestonderzoek uit
- Hoe reken je een gewogen asbestgehalte
uit
Nieuwe asbestnorm NEN
5707
• Vraag: Voeg rekenkundig voorbeeld toe:
• Antwoord: Een uitgewerkt voorbeeld
opnemen is een goede suggestie en nuttig.
Echter, binnen de projectgroep was er
onvoldoende tijd en financiële middelen
om enkele representatieve en reële
voorbeelden uit te werken.
Enquete
• Wie is veldwerker NEN 5707 asbestonderzoek?
• Wie is adviseur NEN 5707 asbestonderzoek?
• Bij wie begrijpen je collega’s het voor minder
dan 95% (en doen wel veldwerk of geven
advies)?
• Gewoon nieuwsgierigheid van mijn kant:
– Wie doet melding SZW bij nader asbestonderzoek?
Waar gaat deze presentatie wel
over?
- Hoe gaan we de veldgegevens registreren
in TI?
- Nico laat zien hoe dit nu in TerraIndex zit
Doelstelling aanpassing TI
- Vastleggen veldwerkgegevens (binnenkort)
- Uitrekenen gewogen asbestgehalte (volgt)
Vastleggen
deellocatiegegevens
- Informatie over Ruimtelijke Eenheden
- Omstandigheden tijdens de inspectie
Vastleggen
meetpuntgegevens
- Informatie per laag over volume 100%
geinspecteerd (0,3 bij 0,3 of groter)
- Maaiveld is bijzonder meetpunt
Vastleggen laaggegevens
• Informatie per laag over volume 100%
geinspecteerd (0,3 bij 0,3 of groter)
• Maaiveld is bijzonder meetpunt
Vastleggen monstergegevens
(hier gebeurt het!)
• Zakjes en emmers
• Notatie aantallen en gewichten
• Mengmonsters in het veld (meerderemale
gebruik barcodes)
Uitrekenen gewogen
asbestgehalte (toekomst)
• Heterogeniteit
• Berekende, gewogen gehalten per laag
• Uitwisseling berekende en door adviseur
vastgestelde gehalten
Vragen en discussie
Regels voor uitwisseling
Handheld
Onderdeel
Overgenomen Koppeling op Projectcode /
Wijzigingen
uit TI?
naam?
Handheld nieuwer?
Actie
Projecten /
meetpunten
Onderdeel
Ja
n.v.t.
Ja
Ja
Nee
Nee
n.v.t.
Ja
Nee
Nee
n.v.t.
n.v.t.
Overgenomen Koppeling op Projectcode /
Wijzigingen
uit TI?
Meetpuntnaam?
Handheld nieuwer?
Handheld Aanvullen +
overschrijven van gegevens in TI
TerraIndex overschrijft Handheld
Aanvullen gegevens
Importeren als nieuw project /
meetpunt met alle onderliggende
gegevens
Actie
Lagen
Ja
n.v.t.
Ja
Ja
Nee
n.v.t.
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Aanvullen + overschrijven van
gegevens
TerraIndex overschrijft Handheld
Alleen nieuwe lagen toevoegen
indien deze aansluiten bij de
laatste laag in TerraIndex
Niets doen
Regels voor uitwisseling
Handheld 2
Onderdeel
Overgenomen Koppeling op Projectcode /
Wijzigingen
uit TI?
naam?
Handheld nieuwer?
Actie
Veldmonsters /
peilbuizen / flessen
Onderdeel
Ja
n.v.t.
Ja
Ja
Nee
n.v.t.
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
n.v.t.
Overgenomen Koppeling op Projectcode /
Wijzigingen
uit TI?
naam?
Handheld nieuwer?
Aanvullen + overschrijven van
gegevens
TerraIndex overschrijft Handheld
Aanvullen gegevens / importeren
als nieuw veldmonster/ peilbuis /
fles
TerraIndex overschrijft Handheld
Importeren als nieuw
veldmonster/
peilbuis/fles Actie
Watermonsters
Ja
n.v.t.
Ja
Ja
Nee
n.v.t.
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
n.v.t.
Aanvullen + overschrijven van
gegevens
Niets doen
Importeren als nieuw
watermonster (nieuwe naam) als
datum watermonster nieuwer dan
laatste monster in TI
TerraIndex overschrijft Handheld
Importeren als nieuw
watermonster
Watermonstername
Watermonster
Peilbuis
Diepte aanzuigpunt t.o.v. top peilbuis
(cm)
Zwevende deeltjes (J/N)
Pomp voorpompen
Kleur zwevende deeltjes
Starttijd voorpompen (uu:mm)
Belvorming (J/N)
Eindtijd voorpompen (uu:mm)
Instroom van bovenaf (J/N)
Afpompdebiet voorpompen (l/min)
Oude slang in peilbuis (J/N)
Afpompdebiet staalname (l/min)
Staat peilbuis (goed, matig, slecht)
Type beëindigen voorpompen (EC+5x
filterinhoud; EC+O2 stabiel;
Turbiditeit<10NTU; 3x peilbuisinhoud;
Andere)
Mogelijke verzanding (J/N)
Grondwaterstand na voorpompen (cm)
Wijze van lozing afgepompt
grondwater
Schuimvorming (J/N)
Ec werkwater bij plaatsing
Nieuwe Handheld Psion
EP10
Voordelen
• Compact
• Ligt goed in de hand
• Geen extra modules.
WiFi, GPRS en GPS
behoren tot de standaard.
Voordelen
• Weegt slechts 345 gram
• Dit is net zo zwaar als een pas geboren
kitten
Voordelen
• Weegt slechts 345 gram
• Dit is net zo zwaar als een pas geboren
kitten
Voordelen
• Batterijduur is erg goed, quote van Poelsema
Veldwerkbureau: “3 dagen op een volle batterij
is haalbaar”
• Kan ook als telefoon gebruikt worden
• Camera, resolutie van 1536 x 2048
• Scanner aanwezig
• Toetsenbord zowel Qwerty, Azerty als
numeriek is mogelijk
• Scherm is goed leesbaar in het licht en past
zichzelf aan de omstandigheden
Nadelen
• Ja deze zijn er ook
• De toetsen zijn vrij klein
Psion Inruilactie
• Ruil nu de oude psion in en krijg €200
euro korting bij aanschaf van de EP10
• Voorwaarde is wel dat het scherm heel
moet zijn van de psion welke ingeruild
wordt
• Vragen ?
Klantportaal: Demo
URL: 50677.afasonline.com
Opleidingen
• 15 oktober; opleiding Veldwerk
– Insteek vanuit de praktijk
– Vanuit de processen leren werken met
TerraIndex en Handheld
Meer Rock ‘n Soil
•
•
•
•
•
1 September => Partijen
6 Oktober
=> Archeologie
3 November => Waterbodemtoetsing
December niets (drukte eind van het jaar)
Januari of februari weer verder

similar documents