Tiesiog tur*ti vaik* nepakanka. Jeigu kiekvienas, turintis vaik* gal*t

Report
Tiesiog turėti vaikų nepakanka.
Jeigu kiekvienas, turintis vaiką
galėtų būti pavadintas
tėvu ar motina, tai kiekvienas,
kuris namuose turi pianiną
yra pianistas.
(Michael Levine)
Psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo tarp paauglių
paplitimas,
priklausomybių problema
ir prevencijos samprata
Parengė psichologė J. Juknienė
Daugelyje pasaulio šalių,
taip pat ir mūsų krašte,
nuolat auga viena baisiausių
industrinės visuomenės rykščių
– priklausomybes sukeliančių
medžiagų vartojimas.
Psichoaktyviosios medžiagos –
tokios medžiagos, kurios veikia žmogaus
psichiką, sukelia sveikatos ir elgesio
sutrikimus, pažeidžia tam tikras organizmo
sistemas, gali sugriauti visą žmogaus
gyvenimą.
Ilgesnį laiką jas vartojant vystosi psichologinė
ir fiziologinė priklausomybė
O
O
O
O
Atliktų tarptautinių tyrimų (HBSC, ESPAD)
rezultatai rodo:
Lietuva viena daugiausiai alkoholio vartojanti šalis
Europos Sąjungoje.
Svaiginimosi alkoholiu paplitimas tarp Lietuvos
moksleivių yra vienas didžiausių Europoje.
Pagal alkoholio vartojimo pradžios amžių Lietuvos
paaugliai yra aukščiau už vidurkį.
Drastiškai išaugo vaikų apsinuodijimų
alkoholiniais gėrimais skaičius.
O Sparčiai auga labiausiai reklamuojamų gėrimų
alaus, sidro, alkoholinių kokteilių vartojimo
pobūdis – kelis kartus per savaitę, ar net kasdien.
O PSO su nerimu skelbia, kad vis daugiau jaunimo
rūko.
O Neigiamas tendencijas rodo padidėjusi pastoviai
rūkančių mokinių dalis ir ypač padidėjęs dažnai
rūkančių mergaičių procentas.
O Nesėkmingi bandymai mesti rūkyti byloja apie
gilėjančią priklausomybę nuo nikotino paauglių
tarpe.
O Didžiulis pavojus yra tame, kad rūkymo ir
alkoholio vartojimo pasekmės paaugliams gali būti
labai skaudžios.
O Tyrimais yra nustatyta, kad tai gali įtakoti didesnes
priklausomybes, nes tabakas ir alkoholis dažnai
vadinami „narkotikų vartais“.
O Narkotikų vartojimas didesnis tarp jaunimo (15-34
amžiaus). Dažniausiai vartojama kartu su draugais,
diskotekose, klubuose.
Tyrimo tikslas
Nustatyti ir įvertinti psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo paplitimą ir
priežastis tarp Kamajų A. Strazdo
gimnazijos paauglių.
Tyrimas atliktas
2014 m. gegužės mėn.
Tyrimo dalyviai
O Iš viso 101 moksleivis.
O Lytis: 47 vaikinai, 54 merginos.
O Amžius: nuo 13 iki 18 metų.
O 7-11 klasių moksleiviai (8-12 kl.).
Metodika
Mokinio klausimynas, kurį sudaro trys
dalys: klausimai apie rūkymą, apie alkoholio
ir narkotinių medžiagų vartojimą.
Švietimo plėtotės centro ekspertai jį
rekomenduoja panaudoti vykdant alkoholio ir
kitų narkotikų paplitimo apklausas mokyklose
(Barkauskienė ir kt., 2005).
Tyrimo rezultatai
1 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas (procentais) pagal tai,
ar jie yra kada nors vartoję psichoaktyvias medžiagas
Taip
Ne
Ar esi kada bandęs (-iusi) rūkyti?
83
17
Ar kada nors ragavai alkoholinių gėrimų?
98
2
5
95
Ar esi kada bandęs (-žiusi) kokius nors
narkotikus?
2 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas (procentais) pagal tai,
ar jie šiuo metu vartoja psichoaktyvias medžiagas
Ar šiuo metu rūkai?
Taip
Ne
Kartais
10,1
71,7
18,2
17,2
29,3
53,5
1
97,9
1
Ar šiuo metu vartoji alkoholinius
gėrimus?
Ar šiuo metu vartoji narkotines
medžiagas?
3 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas (procentais) pagal tai,
kokio amžiaus jie pirmą kartą pabandė vartoti psichoaktyvias
medžiagas
Amžius
Rūkymas
Alkoholis
7-10 metų
34
25,7
11-12 metų
15,1
25,3
13-14 metų
34
31,1
15-16 metų
13,2
12,2
4 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas (procentais) pagal tai,
kaip jie dažnai vartoja alkoholį
Kartą ar
Kartą ar
kelis per
kelis per
Niekada
mėnesį
savaitę
Kasdien
Alų, sidrą
34,8
30,4
23,9
10,9
Vyną
62,5
25
12,5
0
48,4
27,5
20,9
3,2
49,4
33,4
17,2
0
Likerį, įvairius
alkoholinius gėrimus
Stipriuosius
alkoholinius gėrimus
5 lentelė. Vietos, kur dažniausiai mokiniai vartoja psichoaktyvias
medžiagas (skaičiai procentais)
Rūkymas
Alkoholis
pamokų
5,8
1,1
Pas draugus
7,7
3
Namuose
1,9
11,1
Šokiuose, vakarėliuose
40,4
71,9
Visose išvardintose vietose
11,8
6,7
Vietos
Mokykloje per pertraukas ir po
6 lentelė. Priežastys, dėl kurių vartojamos psichoaktyvios
medžiagos (skaičiai procentais).
Priežastys
Rūkymas
Alkoholis
Padeda / noriu atsipalaiduoti
36,7
28
Smalsu, noriu pabandyti
12,2
27,4
Nenoriu išsiskirti iš grupės
8,2
10,7
Noriu apsvaigti ir pralinksmėti
10,2
34,5
Neturiu, ką veikti
10,2
4,8
7 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas (procentais) pagal tai,
kas pirmą kartą paskatino vartoti psichoaktyvias medžiagas
Rūkyti
Vartoti alkoholį
Bendraamžiai
56,3
39,4
Vyresni draugai
16,3
18,2
Suaugę žmonės
6,3
20,2
Kita
21,3
22,2
8 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas (procentais) pagal tai,
ar tėvai žino apie psichoaktyvių medžiagų vartojimą
Rūkymas
Alkoholis
Taip
19,1
56,1
Ne
57,1
24,4
Nežinau
23,8
19,5
9 lentelė. Tėvų nuomonė apie jų vaikų psichoaktyvių medžiagų
vartojimą (atsakymai procentais)
Tėvų nuomonė
Rūkymas
Alkoholis
Nežinau
68,3
37,7
Nekreipia dėmesio
2,4
23,2
Baudžia
17,1
11,6
Labai pyksta
12,2
27,5
10 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas (procentais) pagal tai,
iš kur jie gauna tabako ir alkoholio
Iš kur gauna
Rūkymas
Alkoholis
Iš vyresnių draugų
43,5
60,5
Iš bendraamžių
19,4
11,6
Iš brolių (seserų)
6,5
4,7
Iš namų (be tėvų leidimo)
9,7
3,5
Duoda tėvai
4,8
14
Nusiperku parduotuvėje
29
31,4
Nuperka nepažįstami žmonės
29
16,3
12,9
4,7
Kita
11 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas (procentais) pagal vietas,
kur jie gali įsigyti narkotinių medžiagų
Vietos
Mokykloje
13,3
Prie mokyklos
6,7
Mokyklos šokiuose
8,9
Kaimo šokiuose
6,7
Kamajų miestelyje
11,1
Rokiškio mieste
31,1
Sutartose vietose
44,4
Kita
17,8
12 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas (procentais) pagal tai,
ar jie yra bandę atsisakyti psichoaktyvių medžiagų vartojimo
Rūkymas
Alkoholis
Apie tai net negalvoju
33,3
52,5
Nebandžiau, bet apie tai galvoju
16,7
9,8
Esu bandęs (-žiusi) vieną kartą
27,8
19,7
Bandau nuolat
22,2
18
13 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas (procentais) pagal tai
kokie žalingi įpročiai vyrauja mokinių aplinkoje
Žalingi įpročiai
Rūkymas
69,3
Alkoholio vartojimas
76,2
Narkotikų vartojimas
1,9
14 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas (procentais) pagal tai
kas mokiniams galėtų padėti atsisakyti žalingų įpročių
Paties žmogaus noras
75,2
Šeima
31,6
Artimiausi draugai
26,7
Socialiniai darbuotojai,
psichologai, gydytojai
16,8
Įvairios paskaitos, renginiai
14,8
Tradicijų keitimas
8,9
Mokytojai
3,9
Pradėti vartoti narkotines medžiagas skatina
psichologiniai ir socialiniai veiksniai,
o biologiniai veiksniai nulemia,
kaip greitai organizmas įpras ir žmogus taps
priklausomu.
Biologiniai veiksniai
O Žmonės, kurie iš prigimties yra jautresni
ir emocinei įtampai sumažinti griebiasi
svaiginimosi.
O Asmenys, gimę šeimose, kuriose yra
(buvo) priklausomybės problemos.
Psichologiniai veiksniai
(asmenybės ypatybės)
O Smalsumas ir nuolatinis noras patirti kuo
daugiau malonumų;
O Neturėjimas ką veikti, neužimtumas;
O Noras būti kitokiu, madingu, laisvu, aš –
„kietas“;
O Nesuvokimas, ką daro, ir kad tai – pavojinga;
O Noras pamiršti problemas, užuot jas sprendus;
O Vidiniai, emociniai išgyvenimai, nesugebėjimas
„susitvarkyti“ su jausmais;
O Vienišumo jausmas, bendravimo problemos;
O Noras tapti suaugusiu, nepriklausomu;
O Atsakomybės ir įsipareigojimų vengimas;
O Žemas savęs vertinimas, aš – nevykėlis;
O Jausmų reguliavimas, nemalonių nuslopinimas.
Socialiniai veiksniai
O Netinkamas auklėjimas šeimoje;
O Nuolatinis tėvų užimtumas;
O Šeimos nariai rūko, piktnaudžiauja
alkoholiu ar kitais narkotikais;
O Tėvai leidžia vaikams ragauti svaigalus
namuose;
O Vaikas patyrė dvasinių ir fizinių traumų;
O Draugų įtaka;
O Žiniasklaidos, reklamos, visuomenės
formuojamos nuostatos;
O Tabako, alkoholio ir kitų narkotikų
prieinamumas;
O Bendruomenės ryšių susilpnėjimas.
Žinodami rizikos veiksnius,
vartojimo motyvus, galime
sukurti ir stiprinti apsaugančius
nuo psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo veiksnius.
Apsaugantys veiksniai šeimoje :
O Geri tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai;
O Pasitikėjimo ir bendradarbiavimo atmosfera;
O Tėvų domėjimasis vaikų problemomis ir
pagalba jas sprendžiant;
O Abipusė pagalba;
O Tikslingas vaikų užimtumas ir žinojimas, kur
ir su kuo vaikas leidžia laiką.
Apsaugantys veiksniai mokykloje
O Geri santykiai tarp mokinių ir mokytojų;
O Pasitikėjimo ir bendradarbiavimo atmosfera
klasėje;
O Mokytojų domėjimasis ne vien pažangumo
rodikliais, bet ir mokinių problemomis,
pagalba jas sprendžiant;
O Tikslingas vaikų papomokinis užimtumas;
O Pagarba ir dėmesys mokiniui.
Jei vaikas jaus suaugusiųjų meilę,
pagarbą, globą, domėjimąsi jo
asmenybe, pasitikės suaugusiais,
žinos, kad jie nori jį suprasti, padėti,
tai tikrai sumažins vaiko
norą išbandyti narkotines
medžiagas.
Įspėjamieji ženklai, kurie parodo, kad vaikas
turi psichologinių problemų
O Nepastovi nuotaika;
O Nesugebėjimas susikaupti;
O Abejingumas mokyklai, seniems draugams, pomėgiams;
O Nauji ir dažniausiai vyresni draugai;
O Melas ir vagystės;
O Pinigų švaistymas ir skolinimasis;
O Dideli ir staigūs pokyčiai (elgesio, pažangumo);
O Neįprasti kvapai, dėmės ar žymės ant kūno, rūbų;
O Milteliai, kapsulės, tabletės.
Šie ženklai rodo, kad vaikas gali pradėti
(o gal jau pradėjo) svaigintis, žengti
nusikaltimų keliu ar galvoja
apie savižudybę.
Kartais užtenka vien paramos, padrąsinimo,
pasidomėjimo, o kartais reikia rimtesnių
žingsnių – psichologinės pagalbos, bendrų
tėvų, mokytojų ir specialistų pastangų.
Jei suaugusieji laiku nepastebi
„įspėjamųjų ženklų“ ir laiku
nepadeda vaikui, t.y. nesiima
prevencinių priemonių, gali tekti
spręsti vaikų alkoholizmo,
narkomanijos, nusikalstamumo
problemas.
Ačiū už dėmesį

similar documents