Eiro * M*ti un Realit*te

Report
Eiro – Mīti un Realitāte
Latvijas ieguvumi un zaudējumi no
dalības eirozonā
Vilnis Zakrevskis
M. Econ., Dipl. Eng.
http://www.makroekonomika.org
Nacionālie mērķi jeb Diskusijas ietvars
Ko Gribam Sasniegt?
“Kad cilvēks nezina, kurā ostā viņš vēlas nonākt,
nekāds vējš nav ceļavējš.” — Seneka
Suverenitāte un iespējas pašiem
kopt savu zemi in attīstīt savu valsti?
Gaidīt, ka labklājību iedos kāds cits?
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  2
Ekonomikas augsmes loma
Ekonomikas augsme
Valsts un sabiedrības sociālā un politiskā attīstība
VESELĪBA, IZGLĪTĪBA, MATERIĀLĀ LABKLĀJĪBA, KULTŪRA, VIDE, U.C.
Vilnis Zakrevskis,
Barro M. Econ., Dipl. Eng.
Page  3
Ekonomikas Augsmes Pamatfaktori
Pamatfaktori
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  4
Ilgtspējīgas straujas izaugsmes ietvars
Globālās
ekonomikas
izmantošana
Tirgus kā resursu
izvietotošanas
mehānisms
Pārvaldība
un līderība
Augsts Uzkrājumu
un Investīciju
līmenis
Makroekonomiskā
stabilitāte
Avots: Autora kopsavilkums no The Growth Report, Strategies for Sustained Growth and Inclusive
Development, Commission on Growth and Development, 2008 The International Bank for
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Reconstruction and Development / The World Bank.
Page  5
Izaugsmes ietvars: S & I
Globālās ekonomikas
izmantošana
Tirgus kā resursu
izvietotošanas
mehānisms
Pārvaldība un
līderība
Augsts Uzkrājumu
un Investīciju
līmenis
Makroekonomiskā
stabilitāte
Augsts nacionālo uzkrājumu SD un investīciju ID līmenis,
kam nepieciešama labvēlīga uzņēmējdarbības vide
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  6
Izaugsmes ietvars: Globalizācijas izmantošana
Globālās
ekonomikas
izmantošana
Tirgus kā resursu
izvietotošanas
mehānisms
Pārvaldība un
līderība
Augsts Uzkrājumu un
Investīciju līmenis
Makroekonomiskā
stabilitāte
Paņemt zināšanas un pārdot preces
pasaules zināšanu pārņemšana un attīstīšana, un
preču un pakalpojumu eksports
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  7
Izaugsmes ietvars: Tirgus un Konkurence
Globālās ekonomikas
izmantošana
Tirgus kā resursu
izvietotošanas
mehānisms
Pārvaldība un
līderība
Augsts Uzkrājumu un
Investīciju līmenis
Makroekonomiskā
stabilitāte
Tirgus kā resursu efektīvas izvietošanas priekšnoteikums –
valsts noteiktu spēles noteikumu ietvaros, nevis “Briseles gudro”
izstrādātie septiņgadu plāni
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  8
Izaugsmes ietvars: ME stabilitāte
Globālās ekonomikas
izmantošana
Tirgus kā resursu
izvietotošanas
mehānisms
Pārvaldība un
līderība
Augsts Uzkrājumu un
Investīciju līmenis
Makroekonomiskā
stabilitāte
ME stabilitāte – spēja nodrošināt prognozējamu ME
vidi, t.sk. atbildēt uz ārējiem šokiem
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  9
Izaugsmes ietvars: Valsts pārvalde
Globālās ekonomikas
izmantošana
Tirgus kā resursu
izvietotošanas
mehānisms
Pārvaldība un
līderība
Augsts Uzkrājumu
un Investīciju
līmenis
Makroekonomiskā
stabilitāte
Godīga un gudra valsts pārvalde – fokusēta uz valsts
stratēģiskajiem mērķiem, t.sk. aizsardzību no ārējiem tīkotājiem,
konkurētspēju veicinošiem spēles noteikumiem, tekošā konta
līdzsvarošanu un cilvēkkapitāla noturēšanu.
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  10
Vismaz trīs vaļi
I.
Eiro un Valsts Kredīteitings
II.
Eiro un Investīcijas
III. Eirozonas Stabilitāte
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  11
I.
Eiro un Valsts Kredītreitings
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  12
Kā var nesolītTM - Vienotība & Co Ltd.
LB:
o “Latvija ietaupīs 900 miljonus eiro 10 gadu laikā”
o “ Ietekme uz Latvijas kopproduktu no 2014. līdz 2020.
gadam ir lēsta kā papildu 8 miljardi eiro”
o “Līdz 2020.gadam
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
papildus 33 tūkstoši darba vietu”
Page  13
Eiro un valsts kredīteitings
o Valstu izlase nav statistiski nozīmīga
o Aplūkotais periods – viens gads
o Valstis pievienojās eirozonai dažādos laikos:
Slovēnija 2007., Kipra un Malta 2008., Slovākija 2009., bet
Igaunija 2011.gada janvārī - dati nav salīdzināmi
o Eirozonas krīze sākās 2009.gada beigās.
Vai šāda analīze ļauj dot ticamu prognozi
10 gadiem?
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  14
LB izpratne par tautsaimniecības attīstību
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  15
Eiro un valsts kredīteitings
Kredītreitingu pārmaiņas
pirms un pēc valsts iestāšanās eiro zonā
Avots: Bloomberg
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  16
Eiro un valsts kredīteitings
Suverēnu (valstu) kredītreitinga sistēma
Politiskais
vērtējums
Ekonomiskais
vērtējums
Politiskais un
Ekonomiskais profils
Ārējais
vērtējums
Fiskālais
vērtējums
Monetārais
vērtējums
Elastības un Veiktspējas
profils
Valsts indikatīvais
reitinga līmenis
Ārkārtas korekcijas koeficienti
Valsts kredītreitings ārvalstu valūtā
Nulle līdz divu pakāpju pacēlums
Valsts kredītreitings vietējā valūtā
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Avots: How We Rate Sovereigns , Standars &Poor’s, March 13. 2012
S&P
Page  17
Eiro un valsts kredīteitings: Standard &Poor’s
Pieci valsts kredītriska analīzes pamafaktori1:
Institucionālā efektivitāte un politiskie riski
Ekonomiskā struktūra un izaugsmes perspektīvas
Ārējā likviditātes un starptautisko investīciju bilance
Finanšu darbības rezultāti, elastība un parādu nasta
Monetārā elastība
1 - Avots: How We Rate Sovereigns , Standard &Poor’s, March 13. 2012
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  18
Eiro un valsts kredīteitings : Ko rāda Fakti
Ilgtermiņa procentu likmes (Dec-2012)
Eirozonas valstis
4.19
17.201/ 13.332
Grieķija
8.321 / 7.621
Portugāle
Ne-eirozonas valstis
Islande
3.40
6.04
Polija
3.88
Itālija (BBB+)
4. 45
Latvija (BBB)
3.242
Malta (A-)
3.882
Bulgārija (BBB)
3.442
4.431 / 4.672
Īrija
Dānija
1.111 / 1.072
4.141 / 3.922
Čehija
2.12
1.51
Somija
1.59
Zviedrija
Vācija
1.30
Šveice
1
–-Novembris, OECD;
2
0.531
– ECB dati
Avots: OECD un ECB datu bāzes (uz 17/01/2013)
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
1.84
5.34
Spānija
Slovākija
Apvienotā Karaliste
Page  19
II
Eiro un Ārvalstu Investīcijas
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  20
Investīcijas (Kā var nesolītTM)
LB:
o “Ieviešot eiro, Latvija varēs labāk piesaistīt investīcijas
un aizņemties naudu attīstībai.
o “Pieaugs arī uzņēmēju iespējas piesaistīt naudu
kapitālam. Viņi daudz aktīvāk varēs izmantot citviet
attīstītajās valstīs plaši izmantotās finansējuma
piesaistes iespējas caur akciju un obligāciju tirgiem.”
o Ievērojamu investīciju pieplūdumu pēc eiro ieviešanas
apliecina Igaunijas piemērs.”
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  21
Eiro un investīcijas: Igaunijas ekonomista skats
Avots: Hadro Pajula, AmCham Outlook – The road to the Euro. Nov 28, 2012
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  22
On the course to oblivion
Tõnu Viik has in his recent article
highlighted some of the key issues which
have started to electrify the country.
• The failure of the utopian dreams nurtured during the singing revolution
about the achievability of the Nordicstyle welfare state is not yet widely
acknowledged but is slowly sinking in.
• The adoption of the euro has revealed
ruthlessly the huge gap between living
standards between Estonia and the European core.
• More importantly, convergence has
turned out to be a historical happenstance rather than a natural law as it
has been often regarded – ie the gap
may be there to stay.
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Tõnu Viik
Professor of Philosophy at Tallinn University
Hardo Pajula
Page  23
Concluding remarks
• The most significant effect of the euro
adoption has been better visibility in
all directions.
• It is of course impossible to isolate the
impact of the common currency but it
seems to be fair to conclude that a
sense of disappointment is setting in.
• The major cause of disenchantment is
the measured realisation that the welfare gap with Europe is not about to
close any time soon.
• The roots of the divergence – if it ever
comes to that – lead us to the dismal
state of our education industry.
• Hence we shall probably have a period
of discontent ahead of us, of which the
recent grumble is just the beginning.
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Juku-Kalle Raid
Member of the Parliament
“Estonian state is a very expensive
language club.”
Hardo Pajula
Page  24
Šādus igauņus LTV nerāda
“Laiks pirms eiro ieviešanas Igaunijā šķita kā
laulību ceremonija, bet pēc tam nonācām gultā
ar kaut ko vecu un neglītu. “
Andress Arraks (Andres Arrak)
Mainoras Biznesa skolas asociētais profesors
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  25
Eiro un investīcijas: EE un LV
Ikgadējās ĀTI Igaunijā un Latvijā (milj. EUR)
3000
2500
2000
1500
€1,162
1000
500
€130
0
2005
2006
2007
2008
ĀTI Igaunijā
Avots: Eesti Pank, Latvijas Banka
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
2009
2010
2011
ĀTI Latvijā
Page  26
Eiro un investīcijas: EE
ĀTI (plūsmas) Igaunijas ražošanā
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
1.2%
1.4%
1.0%
2.0%
3.0%
1.7%
2.7%
1.9%
0%
-0.2%
-2%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
ĀTI Plūsmas Igaunijā, % no IKP
1.1%
0.3%
2006
2007
-0.4%
2008
2009
2010
2011
ĀTI plūsmas ražošanā, % no IKP
Avots: Eesti Pank
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  27
Eiro un investīcijas: EE
Uzkrātās ĀTI Igaunijas ražošanā
bet ...
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  28
Eiro un investīcijas - Ko saka pētījumi?
o Mēs atklājām, ka Eiropas monetārajai savienībai (EMS)
nav ietekmes vai arī tai ir vai negatīva ietekme uz ĀTI, un
vienotā tirgus lielu pozitīvu ietekmi uz ĀTI.1
o Iepriekšējie pētījumi konstatēja EMS pozitīvu ietekmi, jo tie
neievērtēja, ka vienotā tirgus ietekme laika gaitā mainās.1
o Mūsu aprēķini liecina, ka tirdzniecība un ĀTI attiecībā uz
monetāro savienību savstarpēji viens otru aizstāj, nevis
papildina.1
o Polijai, Latvijai un Lietuvai klātos labāk, neiestājoties EMS
tuvākajā nākotnē.2
1
- Flam H., Nordström H. The Euro Impact on FDI Revisited and Revised, 2008. Swedish
National Board of Trade
2 - Belke A., Spies J. Enlarging the EMU to the East: What Effects on Trade? Discussion Paper
No. 3647 August 2008
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  29
Eiro un investīcijas: porfeļinvestīcijas
115%
110%
105%
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
Jan
2011
Mar
2011
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
May
2011
Jul
2011
Sep
2011
Nov
2011
Jan
2012
Mar
2012
May
2012
Jul
2012
Sep
2012
Nov
2012
Page  30
III
Eirozonas Stabilitāte
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  31
Eirozonas stabilitāte (Kā var nesolītTM)
LB:
o “Eiro ir uzticama valūta. Eiro un eirozona nesabruks”
o “Vairāk darbavietu, lielāka vidējā alga, lielāki budžeta
ieņēmumi”
o “Izzudīs valūtas (devalvācijas) risks”
o “Zemākas aizdevumu procentu likmes”
o “Latvija nemaksās Grieķijas parādus!”
o “Eiro garantiju fonds kā apdrošināšanas polise”
o “Starptautiskais (investīciju un uzņēmējdarbības)
prestižs”
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  32
Eirozonas stabilitāte
Politisks projekts ekonomiskā ietērpā:
Eirozona – pēc ekonomikas
attīstības un konkurētspējas
ļoti atšķirīgas valstis
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  33
Eirozonas pamatproblēmas
o Dalībvalstu konkurētnespēja, un no tās izrierošās
o Fiskālās problēmas – tēriņi pārsniedz nopelnīto
– Valstīm, un/vai
– Mājsaimniecībām
o Nav korekcijas mehānismu (emisija, devalvācija)
o Ierobežota darbaspēka mobilitāte
o Nav efektīva attīstības izlīdzināšanas mehānisma
o Valstis atrodas dažādos ekonomiskā cikla stāvokļos
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  34
Eirozonas t.i. monetārās savienības aksiomas
o Ilgtspējīga monetārā savienība nav iepējama bez fiskālās
savienības.
o Fiskālā savienība nozīmē vienotu visas valstu savienības
finanšu pārvaldi
o Fiskālajai savienībai nepieciešama politiska savienība,
o Politiskajai savienībai nepieciešama iedzīvotāju piekrišana
Vai ir pazīmes ka tāda radīsies?
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  35
Eirokrātu plānotā nākotne
Van Rompeja "jaunas un patiesas" eiro zonas reformu četri pīlāri:
o integrēta finanšu sistēma mums nebūs veidot savas bankas tautsaimniecības stimulēšanai
o integrēta budžeta sistēma,
cik un kā būs tērēt, investēt un pelnīt lems Berlīzē
o integrēta ekonomikas politikas sistēma,
nacionālās intereses tiek aizvietotas ar pārnacionālajām
o demokrātiskās leģitimitātes un atbildības nodrošināšana
tiks izveidots demokrārtisks nacionālo valstu iedzīvotāju
gribas ignorēšanas mehānisms
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  36
Eirozonas stabilitātes pazīmes: ESM
€ 700bn Eiropas stabilitātes mehānisms (ESM)
Latvijas iemaksas ESM būšot tikai €199 miljoni
ESM Līgums 9. pants: kapitāla pieprasījums
ESM Biedri piekrīt neatgriezeniski un bezierunu
kārtībā apmierināt jebkuru kapitāla pieprasījumu, ko izteicis
Izpilddirektors (..) septiņu (7) dienu laikā no pieprasījuma
saņemšanas brīža. (24. lpp.)
10. pants: izmaiņas kapitāla apjomā
(ESM Valde) var lemt par kapitāla apjoma izmaiņām un
atbilstoši papildināt 8. pantu.(24. lpp.)
kā būtu, ja solītājiem būtu jāatbild ar savu mantu?
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  37
Eiro zonas patiesā seja: daži ir vienlīdzīgāki
ESM Līgums
−
−
27. pants 3. punkts:
“ESM, tā īpašums, līdzekļi un aktīvi būs imūni no jebkāda
veida tiesas procesa.
27. pants 4. punkts:
“ESM īpašums, līdzekļi un aktīvi būs imūni no jebkāda veida
juridiski, administratīvi vai ar likumdošanu
pamatotas pārmeklēšanas, rekvizīcijas, konfiskācijas,
atsavināšanas vai jebkāda cita veida konfiscēšanas vai
likvidācijas.” (46. lpp.)
− 35. pants 1. punkts:
[ESM] personāla darbības būs imūnas pret juridisku
procesu, tāpat viņu oficiālie dokumenti baudīs
neaizskaramību. (48. lpp.)
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  38
Eirozonas stabilitātes pazīmes: LTRO
o ECB glābj 1323 bankas ar
€1’018’000’000’000
aizdevumu ar 1% likmi uz 36 mēnešiem (LTRO 1 un 2)
Tautsaimniecības stimulēšanai?
Strukturālajām reformām?
Stabilizācija vai problēmu novilcināšana?
Vai tiešām esat pārliecināti, ka eiro zona tuvākajā
nākotnē būs spēcīgākā pasaulē?
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  39
Vēl ir ko zaudēt
‼ Kopējā vērtība esot LVL 7,15 miljardi
‼ Pieder visiem Latvijas iedzīvotājiem
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  40
Eirozonas stabilitāte
“Iestāšanās eiro zonā likvidētu devalvācijas risku,
bet maksājumu bilances riski saglabātos.” 1
o Maksājumu bilances problēma – valūtas kursa problēma
o Nepietiekoša ārējās tirdzniecības bilance (pie noteiktā
apmaiņas kursa un nodarbinātības līmeņa)
o Ko upurēt:
→ izaugsmi,
→ nodarbinātību, vai
→ valūtas kursu?
o Valsts izpārdošana un mežu izgriešana – īslaicīgi risinājumi
1 - Avots: Reuters, Standard &Poor’s Summary analysis - Latvia (Republic of) 11-May-2012
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  41
Paldies vēlreiz!
Paldies, ka uzklausījāt!
Papildus informācija atrodama autora tautsaimniecības blogā
Vilnis Zakrevskis, M. Econ., Dipl. Eng.
Page  43
http://www.makroekonomika.org

similar documents