Hidak * kapcsolat a m*vészeteken keresztül az épek világával B*ti

Report
Az Én Belső Szín-Házam
Inkluzív pedagógia, drámapedagógia és színházi tevékenység
fogyatékkal élő célcsoportokkal
A Normalizációs-elv
 1960-as évek Dánia: (főként) az értelmi




fogyatékossággal élő gyermekek nevelésének,
életfeltételeinek a humanizálása volt a célja.
ã z integráii előfttára
NEM = „normálissá tesszük”(!), hanem az
életkörülményeiket a lehetőségek maximtmáig
közelítjük a szokásoshoz/átlagoshoz → emberi
bánásmód
1990-es évek Magyarország: elterjed
Ideális esetben kiterjed az iskoláztatásra, a
munkavégzésre, stb. ˜ teljes rehabilitáció
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola – Budapest
www.bg-bp.sulinet.hu
Intézményünk felépítése
Korai fejlesztés 0 - 3 (5) év
Óvoda 3(5) - 6(8) év
Általános iskola 6(8) - 16(18) év
Készségfejlesztő Speiiális
Szakiskola 16(18) év <
Művészetek
 Tantárgyi és szakköri keretek között
(tehetséggondozás)
 Habilitáció és rehabilitáció
 Egyénre szabottan, step by step elv alapján
 Csak az élményért (terápiás-jelleggel is)
 Nincs tömeggyártás, nem kereskedünk a
kész munkákkal
Művészetek
 Szőnyegszövés
 Kerámia- és agyagtárgy készítés
 Selyemfestés
 Grafikus technikák: ceruzarajz, festés,
linómetszés
 Zene: zenekar
„Ahol öröm van, ott alkotás
van.
Ahol nincs öröm, ott alkotás
sem: ilyen az öröm
természete.”
menedzsmentszemlélettel
bátran
motiváltan
proaktívan
kreatívan
a
lehetőségekhez
igazodva
…a lehetőségekhez igazodva
1.) Forrásaink:
-emberi tőke: kollégák, tantestület, az alkot k, szülők
-anyagi tőke: a bertházás arányos legyen a hozammal
-szellemi tőke: ötlet, kreativitás, újszerű megval sítás
2.) Megvalósítás:
-eredményesség – propaganda
-kereslet –kínálat
3.) Értékelés:
-eredmények publikálása
Álom?
–
Valóság!
 A tantl k műveit minél
 Szülők, hozzátartoz k,
szélesebb körben ismerjék
meg.
 Ne erőszakosan, „direkt”módon hozzuk össze a két
réteget.
 Az esemény legyen
minőségi, színvonalas.
 Az esemény kapjon
megfelelő figyelmet.
szakemberek, művészek,
média.
 Spontán motiváció, önként
jöttek az érdeklődők.
Folyamatos- asztali naptár
 Művészetek Palotája
 Magyar
Természettudományi
Múzeum
Források:
 Siker-Öröm-Fejlődés Tanulmányok az értelmileg
sérült tantl k társadalmi integráii ját elősegítő
kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztési területek
fejlesztéséhez
Szerk.: Kajáry Ildikó
 Tanulmányok az értelmileg sérült gyermekek nevelése
és oktatása témaköréből
Szerk.: Kajáry Ildikó
 www.bg-bp.sulinet.hu
Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

similar documents