Ortopedik Aciller

Report
Yard.Doç.Dr.Burçin KEÇECİ
ORTOPEDİK ACİLLER
ORTOPEDİK ACİLLER
 Açık Kırıklar !
 VaskülerYaralanmalar
 Ampütasyonlar
 Kompartman Sendromu
Volkmann’ın İskemik Kontraktürü
 Septik Artrit!
 Çıkıklar
Açık Kırıklar
 Yüksek enerjili travma sonucu meydana gelir
 Kırık kemik uçları cildi delip çıkmıştır.
 Gözden kaçabilen
Kuş gözü kadar küçük !!!
Açık Kırıklar İlk Müdahale?
Açık Kırıklar İlk Müdahale?




Kesin tanı
Direk Grafi
Stabilizasyon
Dolaşımın sağlanması !
Yıkama
Yabancı cisimlerin (YC) uzaklaştırılması
Debritman
Tüm YC’lerin ve nekrotik dokuların
uzaklaştırılması !
 Kapalı kırık haline getirilmesi
 Tetanoz profilaksisi
 3’lü antibiotik tedavisi
Açık Kırıklar İlk Müdahale?
 Antibiyoterapi
1. 1. kuşak sefalosporin (1 gr)
2. Aminoglikozid grubu antibiyotikler
(40x2 mg)
3. Ornidazole, metronidazole (500 mg)
 Tetanoz profilaksisi
Vasküler Yaralanmalar
 Yüksek enerjili travma sonucu
1. Diz çıkıkları (intimal hasar)
2. Çok parçalı kırıklar
 Delici – Kesici alet yaralanması
Vasküler Yaralanmalar
 Ayrıntılı muayene
Gözden kaçabilir
 Nabızların kontrolü!
 Ekstremiteler arası sıcaklık farkı!
 Bilinci yerinde olan hastada ilerleyici ağrı!
Vasküler Yaralanmalar
 Kanamalı hastalarda kesinlikle TURNİKE
uygulama!!!
 Damar uçlarını asla bağlama
 Steril kompreslerle bası yap
 En yakın merkeze önceden haber vererek
sevk et!
Amputasyonlar
 En sık görülen parmak amputasyonu
İş kazası sonucu sık
 Trafik kazası sonucu genelde ekstremite kaybı
Amputasyonlar
 Her amputasyon
Bir açık KIRIKTIR!
Aynı prensipler uygulanır
 En kısa zamanda donanımlı bir merkeze sevk
edilmeli!
Amputasyonlar (transport)
 BUZHANE ELMASI
yenildiği vakit ağızda
dağılan elmadır. biz onu kumlu elma diye
tanırız.
Amputasyonlar (transport)
 +4° sıcaklıkta transport!
 Amputatı, serum fizyolojik ile ıslatılmış ve
sıkılmış tampona sardıktan sonra ,
 Steril bir naylon torbaya koy ve ağzını sıkıca
bağla,
 İçine buz atılmış su dolu bir kaba yerleştir.
Amputasyonlar Replantasyon
Kompartman Sendromu
 Kompartmanın küçülmesi
1. Fasya defektlerinin sıkı kapatılması
2. SIKI BANDAJ, SIKI ALÇI
3. Eksternal basınç
 Kompartman içi basıncı artıran sebepler
1. Vasküler yaralanma
2. Ezilme sonucu kas hasarı, ödem..
Kompartman Sendromu Klinik
 Giderek artan ağrı
 Ekstremitede şişlik
 Tutulan ekstremitedeki parmakların pasif
hareketle aşırı ağrı duyması
 İlerleyen zamanda nabızsızlık
 Daha ileri aşamada parestezi, anestezi
 Solukluk
Kompartman Sendromu Tedavi
 Erken dönemde fark edilirse yüz güldürücü!
 Dıştan basıya sebep olan etkeni kaldır
1. Sıkı bandaj
2. Sirküler alçılama
 Geri dönüşlü aşama geçirilmişse
FASYATOMİ
Kompartman Sendromu Tedavi
Septik Artrit





Eklem enfeksiyonu!
Eklem hareketleri kısıtlı
Şişlik ve kızarıklık şart değil! Kalça eklemi
%80 gram (+) aeroplar
Lökositoz ve sedimentasyon yüksekliği
Kesin Tanı
Artrosentez (>50.000 mm3 WBC)
Septik artrit
Septik Artrit Tedavi
 Cerrahi irrigasyon ve debris temizliği
 Kültür çıkana kadar geniş spektrumlu
antibiyotik (ampirik)
Vankomisin ve seftazidim
Aztreonam
Siproflaksasin…
 Kültürden sonra sensitif (İV ) antibiyoterapi!
Çıkıklar
 Eklemin çevresindeki damar-sinir yapılarının
hasarını engellemek için redükte edilmeli!
 Hastada şiddetli ağrı görülür.
 En sık görülen OMUZ ÇIKIĞI
Çıkıklar
Çıkıklar
 Omuz %90 öne doğru çıkar
 Tedavide öne elevasyon yöntemi ve sandalye
yöntemi güvenilirdir.
Çıkıklar
 Diz çıkığı
En sık trafik kazası sonucu ve kayak
yaralanması sonucu
Çıkıklar Diz çıkığı
 Dikkatli olmak gerekir
 Popliteal arter hasarı eşlik edebilir!!!
 Sadece intimal hasar varlığında gözden
kaçabilir. (BT anjiografi, Konvansiyonel
anjiografi gerekir)
 HEPİNİZE MESLEK HAYATLARINIZDA
BAŞARILAR DİLERİM

similar documents