doku mühendisliği nedir?

Report
DOKU MÜHENDİSLİĞİ
UYGULAMALARI
GRUP ÜYELERİ:
 1311110033 Furkan YILDIZ
 1311110021 Uğurcan MEYDAN
 1311110039 Furkan AYDIN
 Ders : Biyomalzemeler
Prof. Dr. Suat YILMAZ
1
Doku mühendisliği,
organ ve dokuların
hastalara nakledilmek
üzere laboratuvar
koşullarında
oluşturulmasıyla
uğraşan bir bilim
dalıdır.
2
Prof. Robert LANGER
(Kimya Mühendisi)
Prof. Dr .J. VACANTI
Dr. Y. C. FUNG
3
DOKU MÜHENDİSLİĞİ
4
ORTAK ÇALIŞMALAR
Mühendislik
Biyoloji
Kimya
Cerrahi
5
Organların ya da dokuların rejenerasyonu
için üç önemli faktör vardır.
6
1. Doku oluşumunu sağlayacak olan
hücreler.
1.Otogreft Hücre:
Hastanın
kendisinden alınıp
hastaya implante
edilen hücreler.
2.Allogreft hücre:
Başka insandan
alınıp hastaya
implante edilen
hücreler.
7
1. Doku oluşumunu sağlayacak olan
hücreler.
3.Zenogreft Hücre:
Hayvanlardan alınıp
hastaya implante edilen
hücreler.
4.Kök Hücre: Kök
hücreler, organizmadaki
her hücre, doku ve
organın kaynağıdır.
8
2.DOKU İSKELESİ
3 Boyutlu Doku
iskeleleri ( tissue
scaffold ) : Hücrelere
yapısal destek
sağlayarak hücrelerin
yapışmasını ve
üremesini sağlar.
9
3. Biyosinyal Moleküller
Doku oluşumu
süresince çeşitli
hücresel işlevleri
desteklemek
amacıyla kullanılır.
10
DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE
TEMEL YAKLAŞIMLAR
11
Birinci yaklaşım
yeni dokunun
oluşumu için
yalnızca
biyomalzeme
kullanımıdır.
Biyomalzemeler:
Metal kalça,
eklem protezleri,
porselen dişler,
polimerik damar
protezleri vb.
12
“Hücre nakli” olarak
adlandırılan ikinci
yaklaşım yalnızca
hücreleri kullanarak
tedaviyi
gerçekleştirmeyi
amaçlıyor.
13
3. yaklaşım,
biyomalzeme ve
biyosinyal
moleküllerini
kullanıyor.
14
4. Yaklaşım
biyomalzeme, hücre
ve biyosinyal
moleküllerinin üçünü
bir arada kullanarak
doku oluşturmayı
hedefler.
15
DOKU MÜHENDİSLİĞİ
ÜRÜNLERİ
16
1. DERİ DOKUSU ÜRÜNLERİ
Yanıklar , kronik
yaralar, plastik ve
estetik ameliyatlarda
kullanım ve ağız
mukozasındaki
hastalıklarda
kullanılmak için çeşitli
ticari ürünler
mevcuttur.
17
2. KIKIRDAK DOKUSU ÜRÜNLERİ
Kıkırdak doku
mühendisliği
ürünleri stres
altındaki kıkırdak
(eklemler)
uygulamalarını
hedef almıştır.
18
Tavşanın her iki dizinde
oluşturulan standart
osteokondral kayıp
bir tarafta boş bırakılırken
(Kalın ok), diğer tarafta
polihidroksi-bütirat+
kondrositten oluşan yapay
kıkırdak ile onarılmıştır
(İnce ok). 8. haftada
her iki dizin makroskobik
görüntüsü
19
Poli hidroksi
bütirat+kondrositten
oluşan yapay kıkırdağın
in vivo
mikroskopik görüntüsü.
Yapay kıkırdağın çevre
dokuya iyi entegre
olduğu
ancak yine de
subkondral kemikte
yabancı cisim
reaksiyonu dikkat
çekiyor
20
3. KEMİK DOKUSU ÜRÜNLERİ
Kemik kırıkları, çene
kemiği ameliyatları,
osteoporoz, kemik
tümörleri ve diş eti
ameliyatlarında
kullanılmak üzere çeşitli
ürünler geliştirilmiştir.
21
DOKU MÜHENDİSLİĞİ ÜRÜNLERİNİN
PAZAR DURUMU VE MALİYETLERİ
22
Üretici Firmalar ve Üretim Planları
Doku mühendisliği ürünleri
çoğunluğu ABD ve Avrupa’da
bulunan çeşitli firmalarca
üretiliyor. Ülkemizde doku
mühendisliğinin gelişmesine ve
desteklenmesine yönelik ulusal
bir plan bulunmuyor.
23
PEKİ YA GELECEK ?
24
Yakın zamanda doku mühendisliği
çalışmaları ile yapay organlar üretilmesi
mümkün olabilir.
25
DOKU MÜHENDİSLİĞİ VE NANOTEKNOLOJİ
Nanoteknolojiyi
kullanarak
biyolojik ve
fiziksel özellikleri
tahmin edelebilen
doku mühendisliği
ürünleri üretilebilir.
26
REFERANSLAR






Gümüşderelioğlu, M., 2007, Doku Mühendisliğinde
Nanoteknoloji, Bilim ve Teknik, 479. Sayı, syf 3
Güler, M., 2009, Doku Mühendisliği ile Yedek Organlara
Doğru, Bilim ve Teknik, 500. Sayı, syf 70-71
Gümüşderelioğlu, M., 2010, Doku Mühendisliği ve
Ürünleri, Bilim ve Teknik, 516. Sayı, syf 71-75
Lanza, Robert P., Robert S. Langer, William L. Chick,
Principles of Tissue Engineering, Academic Press, 1997,
CHINA
KARAKEÇİLİ, A., 2006, Mikrodesenli Biyoaktif
Malzemelerin Dizaynı Karakterizasyonu ve Doku
Mühendisliğindeki Uygulamaları, Doktora Tezi, Hacettepe
Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Alparslan Şenköylü-Feza Korkusuz (Kıkırdak Onarımda
Doku Mühendisliği Uygulamaları)
27
Bizi dinlediğiniz için teşekkürler . . .
28

similar documents