Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Report
MALİ HİZMETLER BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
MUHASEBE (TDMS) BİRİMİ
SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI
KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK
HİZMETLERİNDE, TEK DÜZEN MUHASEBE
SİSTEMİNDE KURUMLAR TARAFINDAN
YAPILMASI GEREKEN MUHASEBE KAYITLARI
Sağlık Tesisi tarafından Yurt Dışı Hasta İl
Koordinasyon Merkezi, Yurt Dışı Hasta Birimleri ve Yurt
Dışı Hasta Çağrı Merkezinde görevlendirmek üzere
yönlendirme elemanı ve tercüman çalıştırılması ile ilgili
giderler;
HESAP KODU- HESAP ADI
740.06.26- YURT DIŞI HASTA YÖN. VE
TERCÜMAN ALIM GİDERLERİ
BORÇ
ALACAK
XX
320.11- GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLAR
XX
360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
(VARSA DİĞER KESİNTİLER)
XX
Sağlık Tesisi tarafından Sağlık Turizmi ve Turistin
Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri için
yapılacak tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler;
HESAP KODU- HESAP ADI
740.06.36- SAĞLIK TURİZMİ TANITIM GİDERLERİ
BORÇ
ALACAK
XX
320.11- GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLAR
XX
360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
(VARSA DİĞER KESİNTİLER)
XX
Sağlık Tesisi tarafından Sağlık Turizmi ve Turistin
Sağlığı Kapsamında fatura üretilmesi;
HESAP KODU- HESAP ADI
120.08.02- YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR
VEYA
120.11.02- YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR
(GERÇEK KİŞİLER)
601.(01.01-01.99)- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI
BORÇ
ALACAK
XX
XX
601-YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI YERİNE
600- YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI KULLANILMASI
HESAP KODU- HESAP ADI
120.08.02- YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR
VEYA
120.11.02- YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR
(GERÇEK KİŞİLER)
600.(01.01-01.99)- YURT İÇİ SATIŞLARDAN GELİRLER
HESABI
BORÇ
ALACAK
XX
XX
120.08.02-YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR VEYA
120.11.02-YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİLER) YERİNE
120-ALICILAR HESABININ BAŞKA ALT HESABININ KULLANILMASI
HESAP KODU- HESAP ADI
120.(01-20)- ALICILAR HESABI
(08.02 VEYA 11.02 DIŞINDA BAŞKA
ALT HESAP KULLANILMASI)
601.(01.01-01.99)- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI
BORÇ
ALACAK
XX
XX
Sağlık Tesisi tarafından Sağlık Turizmi ve Turistin
Sağlığı Kapsamındaki faturanın tahsil edilmesi;
HESAP KODU- HESAP ADI
BORÇ
102- BANKALAR HESABI
XX
120.08.02- YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR
VEYA
120.11.02- YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR
(GERÇEK KİŞİLER)
ALACAK
XX
601.01
SAĞLIK HİZMETİ GELİRLERİ
601.01.01
MUAYENE, KONSÜLTASYON VE RAPOR GELİRLERİ
601.01.02
LABORATUVAR GELİRLERİ
601.01.03
RADYOLOJİ GÖRÜNTÜLEME GELİRLERİ
601.01.04
TIBBİ UYGULAMA GELİRLERİ
601.01.05
GENEL UYGULAMALAR VE GİRİŞİM GELİRLERİ
601.01.06
AMELİYAT VE ANESTEZİ GELİRLERİ
601.01.07
YATAK VE REFAKAT ÜCRETİ GELİRLERİ
601.01.08
İLAÇ VE TIBBİ SARF MALZEMESİ GELİRLERİ
601.01.09
RADYASYON ONKOLOJİSİ GELİRLERİ
601.01.10
NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ GELİRLERİ
601.01.11
DİYALİZ GELİRLERİ
601.01.12
HASTA NAKİL GELİRLERİ
601.01.99
DİĞER SAĞLIK HİZMET GELİRLERİ
Sağlık Tesisleri, İl Sağlık Müdürlükleri için % 10
pay ayıracak mı?
01.08.2013 tarihli 2013/11 sayılı Sağlık Turizmi konulu
genelgede;
Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak
Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge ile mülga olan
Bakanlığımızın 2011/41 sayılı Genelgesi’nin “Bu genelge
kapsamında ildeki tüm hastanelerde sunulan sağlık hizmetleri
karşılığı aylık tahsil edilen tutarın % 10’una kadar il sağlık
müdürlüğü döner sermayesine aktarılır” hükmünde belirtilen %
10’luk payın bundan böyle aktarılmaması,
hükmü yer almaktadır.
***01.08.2013 tarihinden sonra İl Sağlık Müdürlüklerine
% 10 pay AKTARILMAYACAKTIR.***
SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI
KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK
HİZMETLERİNDEN, İL SAĞLIK
MÜDÜRLÜKLERİNİN SUNMUŞ OLDUKLARI 112
AMBULANS HİZMETLERİNDE, TEK DÜZEN
MUHASEBE SİSTEMİNDE KURUMLAR
TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN MUHASEBE
KAYITLARI
SAĞLIK
TURİZMİ
VE
TURİSTİN
SAĞLIĞI
KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİNDEN, İL
SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN SUNMUŞ OLDUKLARI 112
AMBULANS HİZMETLERİNE İLİŞKİN FATURA BEDELİ, İL
SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE TAHSİL EDİLECEKTİR.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN SUNMUŞ OLDUĞU
112 AMBULANS HİZMETİNİN BEDELİ, SAĞLIK TESİSİ
TARAFINDAN
KİŞİLERDEN
VEYA
SİGORTA
ŞİRKETLERİNDEN TAHSİL EDİLMİŞ OLURSA, BU BEDEL İL
SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE AKTARILACAKTIR.
Sağlık Tesisi tarafından, Sağlık Turizmi ve Turistin
Sağlığı Kapsamında fatura üretilmesi;
HESAP KODU- HESAP ADI
120.08.02- YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR
VEYA
120.11.02- YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR
(GERÇEK KİŞİLER)
601.(01.01-01.99)- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI
BORÇ
ALACAK
XX
XX
Sağlık Tesisi tarafından, Sağlık Turizmi ve Turistin
Sağlığı Kapsamında faturanın tahsil edilmesi;
HESAP KODU- HESAP ADI
102- BANKALAR HESABI
VEYA
105- DÖVİZ HESABI (TAHSİLAT DÖVİZ İSE)
120.08.02- YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR
VEYA
120.11.02- YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR
(GERÇEK KİŞİLER)
BORÇ
ALACAK
XX
XX
112 AMBULANS HİZMETİ BEDELİ SAĞLIK TESİSİNE ÖDENMİŞSE
Sağlık Tesisi tarafından, İl Sağlık Müdürlüklerine
aktarımı yapılacak 112 Ambulans Hizmeti bedelinin
ödenmek üzere, ilgili emanet hesabına alınması;
HESAP KODU- HESAP ADI
182.01- SAĞLIK KURUMLARI ARASI HİZMET ALIM
GİDERLERİ HESABI
336.15- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE 112 AMBULANS
HİZMETİ BORCU
BORÇ
ALACAK
XX
XX
112 AMBULANS HİZMETİ BEDELİ SAĞLIK TESİSİNE ÖDENMİŞSE
Sağlık Tesisince, İl Sağlık Müdürlüğünde
faturalandırılan 112 Ambulans Hizmetine ait
mükerrerliğin önlenmesi ;
HESAP KODU- HESAP ADI
612.01- SAĞLIK TURİZMİNDEN KAYNAKLANAN İNDİRİMLER
182.01- SAĞLIK KURUMLARI ARASI HİZMET ALIM
GİDERLERİ HESABI
BORÇ
ALACAK
XX
XX
612.01- SAĞLIK TURİZMİNDEN KAYNAKLANAN İNDİRİMLER YERİNE
612.09- DİĞER İNDİRİMLER HESABININ KULLANILMASI
HESAP KODU- HESAP ADI
612.09- DİĞER İNDİRİMLER
182.01- SAĞLIK KURUMLARI ARASI HİZMET ALIM
GİDERLERİ HESABI
BORÇ
ALACAK
XX
XX
112 AMBULANS HİZMETİ BEDELİ SAĞLIK TESİSİNE ÖDENMİŞSE
Sağlık Tesisi tarafından, İl Sağlık Müdürlüğünün
112 Ambulans Hizmeti bedelini ödemek için gönderme
emri düzenlenmesi;
HESAP KODU- HESAP ADI
336.15- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE 112 AMBULANS
HİZMETİ BORCU
103- VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ
HESABI
BORÇ
ALACAK
XX
XX
SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI
KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK
HİZMETLERİNDE, TAHSİLAT VE DÖVİZ
İŞLEMLERİNDE TEK DÜZEN MUHASEBE
SİSTEMİNDE KURUMLAR TARAFINDAN
YAPILMASI GEREKEN MUHASEBE KAYITLARI
SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA
SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE FATURALAR TL
CİNSİNDEN DÜZENLENECEK VE TL CİNSİNDEN TAHSİLAT
YAPILACAKTIR. ANCAK, FATURA ÜZERİNDE GÖSTERİLECEK
TL’Yİ KARŞILAYACAK MİKTARDA DÖVİZ İLE DE TAHSİLAT
GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEKTİR.
SAĞLIK
TESİSLERİNİN
HESAPLARINDA
DÖVİZ
BULUNDURMALARI HALİNDE, GEREK DÖVİZİ TL’YE
ÇEVİRİRKEN
GEREKSE
YILSONUNDA
YAPACAKLARI
DEĞERLEMEDE O GÜNKÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ
BANKASI DÖVİZ ALIŞ KURU ESAS ALINARAK MUHASEBE
KAYDI YAPILMALIDIR.
Sağlık Tesisi tarafından, Sağlık Turizmi ve Turistin
Sağlığı Kapsamındaki fatura bedellerinin TL olarak
hastadan nakit tahsil edilmesi;
HESAP KODU- HESAP ADI
102-BANKALAR HESABI
601.(01.01-01.99)- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI
BORÇ
ALACAK
XX
XX
102- BANKALAR HESABINA YATIRILAN TAHSİLAT TUTARININ
336- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABINA, BU EMANET HESAPTAN DA
679- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR HESABINA KAYIT EDİLMESİ
HESAP KODU- HESAP ADI
BORÇ
102- BANKALAR HESABI
XX
336- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI
HESAP KODU- HESAP ADI
336- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI
679- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI
ALACAK
XX
BORÇ
ALACAK
XX
XX
Sağlık Tesisinin Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı
Kapsamındaki fatura bedellerinin Sayman Mutemetleri
tarafından tahsil edilmesi;
HESAP KODU-HESAP ADI
100- KASA HESABI
VEYA
102- BANKALAR HESABI (TAHSİLATIN TL OLMASI)
BORÇ
XX
340.01- HASTA TEDAVİ AVANSLARI
HESAP KODU-HESAP ADI
340.01- HASTA TEDAVİ AVANSLARI
601.(01.01-01.99)- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI
ALACAK
XX
BORÇ
ALACAK
XX
XX
340.01- HASTA TEDAVİ AVANSLARI HESABINDAKİ TAHSİLAT TUTARININ
679- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR HESABINA KAYIT EDİLMESİ
HESAP KODU-HESAP ADI
100- KASA HESABI
VEYA
102- BANKALAR HESABI (TAHSİLATIN TL OLMASI)
BORÇ
XX
340.01- HASTA TEDAVİ AVANSLARI
HESAP KODU- HESAP ADI
340.01- HASTA TEDAVİ AVANSLARI
679- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI
ALACAK
XX
BORÇ
ALACAK
XX
XX
Sağlık Tesisi tarafından Sağlık Turizmi ve Turistin
Sağlığı Kapsamında fatura üretilmesi;
HESAP KODU-HESAP ADI
120.08.02- YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR
VEYA
120.11.02- YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR
(GERÇEK KİŞİLER)
601.(01.01-01.99)- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI
BORÇ
ALACAK
XX
XX
Sağlık Tesisi tarafından Sağlık Turizmi ve Turistin
Sağlığı Kapsamındaki fatura bedellerinin TL ya da döviz
olarak tahsil edilmesi;
HESAP KODU-HESAP ADI
102- BANKALAR HESABI (TAHSİLAT TL İSE)
VEYA
105- DÖVİZ HESABI (TAHSİLAT DÖVİZ İSE)
120.08.02- YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR
VEYA
120.11.02- YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR
(GERÇEK KİŞİLER)
BORÇ
ALACAK
XX
XX
Dövizle yapılan tahsilat miktarının Banka Döviz
Mevduat Hesabına Alınması ;
HESAP KODU-HESAP ADI
108.03- BANKAYA YATIRILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN DÖVİZLER
BORÇ
XX
105.01- KASADAKİ DÖVİZLER
HESAP KODU-HESAP ADI
105.01- BANKADAKİ DÖVİZLER
108.03- BANKAYA YATIRILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN DÖVİZLER
ALACAK
XX
BORÇ
ALACAK
XX
XX
Dövizle yapılan tahsilat miktarının TL’ye
çevrilmesi (o günkü TCMB döviz alış kuru üzerinden);
HESAP KODU-HESAP ADI
BORÇ
102- BANKALAR HESABI
XX
656- KAMBİYO ZARARLARI HESABI
(OLUMSUZ KUR FARKI VARSA)
XX
ALACAK
105- DÖVİZ HESABI
XX
646- KAMBİYO KARLARI HESABI
(OLUMLU KUR FARKI VARSA)
XX
Sağlık Tesislerinin hesaplarında döviz bulunması
halinde, yıl sonunda yapılacak değerleme sonucunda
olumlu kur farkı olması;
HESAP KODU-HESAP ADI
105- DÖVİZ HESABI
646- KAMBİYO KARLARI HESABI
(OLUMLU KUR FARKI VARSA)
BORÇ
ALACAK
XX
XX
Sağlık Tesislerinin hesaplarında döviz bulunması
halinde, yıl sonunda yapılacak değerleme sonucunda
olumsuz kur farkı olması;
HESAP KODU-HESAP ADI
656- KAMBİYO ZARARLARI HESABI
(OLUMSUZ KUR FARKI VARSA)
105- DÖVİZ HESABI
BORÇ
ALACAK
XX
XX
DOĞRU OLAN HESAP KODU - HESAP ADI
YANLIŞ OLAN HESAP KODU - HESAP ADI
601- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI
600- YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI
120.08.02- YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN
ALACAKLAR
VEYA
120.11.02- YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR
(GERÇEK KİŞİ)
120.(01-20)- ALICILAR HESABININ BAŞKA BİR ALT
HESABI
612.01- SAĞLIK TURİZMİNDEN KAYNAKLANAN
İNDİRİMLER HESABI
612.09- DİĞER İNDİRİMLER HESABI
601- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI
679- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
TEŞEKKÜRLER…
RECEP ÇETİN
İletişim : 0 312 705 13 16
e-mail :[email protected]

similar documents