الگوی تهیه پوستر به زبان فارسی

Report
‫سومین کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق‬
‫عنوان مقاله با حروف ‪BOLD‬‬
‫نام نویسندگان با حروف ‪BOLD‬‬
‫موسسه یا دانشگاه نویسنده با حروف ‪Italic‬‬
‫‪.1‬معرفی‬
‫این الگو برای تهیه پوستر برای کنگره‬
‫‪ ICEIA2015‬می باشد‪ .‬لطفا از این سند به‬
‫عنوان یک نمونه از پوستر کنگره استفاده‬
‫کنید‪ .‬نویسندگان مقاله باید فایل پوستر را‬
‫با استفاده از این قالب به صورت فرمت ‪PPT‬‬
‫درآورد‪.‬پوسترها باید در کاغذ اندازه ‪ A1‬یا‬
‫در چهار کاغذ اندازه ‪ A3‬ایجاد شده باشند‪.‬‬
‫‪.4‬نمونه ای از شکلها ‪ ،‬نمودارها و جداول‬
‫لطفا مانند نمونه آماده شده زیر ارقام و‬
‫جداول را قرار دهید ‪ ،‬تعداد داده ها و‬
‫جداول نباید بیش از پنج عدد در پوستر باشد‪.‬‬
‫‪(a) Prediction of chaotic time series‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪900‬‬
‫‪800‬‬
‫‪700‬‬
‫‪600‬‬
‫‪Model prediction‬‬
‫‪500‬‬
‫‪400‬‬
‫‪300‬‬
‫‪200‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Actual output‬‬
‫شکل ‪ .X‬عنوان شکل ‪ ،‬در وسط قرار داده شده باشد‬
‫‪.2‬دستورالعمل برای تهیه پوستر‬
‫اندازه فونت در قالب داده شده را تغییر‬
‫ندهید‪ ،‬بخش ها را با یک خط مشخص جدا کنید‪.‬‬
‫تعداد داده ها و جداول نباید در مجموع بیش‬
‫از پنج عدد باشد‪.‬‬
‫پانوشت ها باید در پایین پوستر نوشته‬
‫شوند‪.‬‬
‫حامیان مالی در پانوشت ‪ ،‬بدون شماره گذاری‬
‫قرار داده شده باشد‪.‬‬
‫پست الکترونیکی نویسنده باید در پایین‬
‫پوستر قرار داده شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫جدول ‪.1‬عنوان جدول باید سمت راست قرار گیرد‪ .‬از خطوط‬
‫جدول استفاده نکنید‪ ،‬فقط از خطوط افقی برای جدا کردن‬
‫‪Xxxxxx Xxxx‬‬
‫‪Xxx‬‬
‫‪Xxxx‬‬
‫‪Xxxx‬‬
‫_________________________________________________________________‬
‫‪X‬‬
‫‪XX‬‬
‫‪XXX‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪XX‬‬
‫‪X‬‬
‫‪XX‬‬
‫‪XXX‬‬
‫‪XX‬‬
‫‪XXX‬‬
‫‪XXX‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪XXX‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪XX‬‬
‫‪XXXX‬‬
‫‪XXXXX‬‬
‫‪XXX‬‬
‫‪XX‬‬
‫‪XXX‬‬
‫‪X XX‬‬
‫_________________________________________________________________‬
‫• قسمت ‪6‬‬
‫قسمت ‪3‬‬
‫•اندازه فونت در قالب داده شده را تغییر‬
‫ندهید‪ ،‬بخش ها را با یک خط مشخص جدا کنید‪.‬‬
‫تعداد داده ها و جداول نباید در مجموع بیش‬
‫از پنج عدد باشد‪.‬‬
‫پانوشت ها باید در پایین پوستر نوشته شوند‪.‬‬
‫حامیان مالی در پانوشت ‪ ،‬بدون شماره گذاری‬
‫قرار داده شده باشد‪.‬‬
‫پست الکترونیکی نویسنده باید در پایین‬
‫پوستر قرار داده شده باشد‪.‬‬
‫شماره مقاله‪:‬‬
‫قسمت ‪5‬‬
‫آدرس ایمیل‪:‬‬
‫•اندازه فونت در قالب داده شده را تغییر‬
‫ندهید‪ ،‬بخش ها را با یک خط مشخص جدا کنید‪.‬‬
‫تعداد داده ها و جداول نباید در مجموع بیش‬
‫از پنج عدد باشد‪.‬‬
‫پانوشت ها باید در پایین پوستر نوشته‬
‫شوند‪.‬‬
‫حامیان مالی در پانوشت ‪ ،‬بدون شماره گذاری‬
‫قرار داده شده باشد‪.‬‬
‫پست الکترونیکی نویسنده باید در پایین‬
‫پوستر قرار داده شده باشد‪.‬‬

similar documents