Business Unit Plan

Report
Business Unit Plan
Positionering en promotie
“graduaatsopleiding”
Officiële “zalmtraject” Marketing
Verkoop
Doctoraat
x
Product
ontwikkeling
x
Planning
x
Administratie
x
MBA
Master
+ financieel
en fiscaal BM
communicatie
strategie
Bachelor
x
LE
KT
SS
Graduaat
x
x
x
x
7e BSO
of
of
Inzetbaarheid op bedrijfsniveau
BSO
Graduaat Bachelor
Master
MBA
CEO
doctor
X
Directie / hoger
kader
xxx
Middenkader /
management
Lager kader /
leaders
x
XXX
xx
XX
rrr
r
Hoger
uitvoerend /
assistenten
X
xXX
Stielkennis
x
Uitvoerend
X
X
X
Lager
uitvoerend /
interimkracht
X
XXX
ccccc
Gezocht: een verhaal
• Geloofwaardig en duidelijk
– Simpel, logisch, voor de hand liggend
• “dekkend”
– Verklarend voor wat men kan waarnemen
• “Geplaatst”
– Passend in het “landschap” van de markt
• USP – eigenheid - onderscheidbaar
Doel verhaal: aanbod/propositie
• Wie is klant?
• Wat is kernbehoefte klant?
• Wat is relevante “meerwaarde” voor klant?
• Hoe levert het “verhaal” dat?
aankoopproces
Input /
stimuli
Black
box
output /
reactie
Aankooptraject:
behoefte – informatie – alternatieven
afwegen – keuze – aankopen - evaluatie
Overweging: wat moet het verhaal
doen/opbrengen/veranderen?
• Doel / doelgebruik, werkcontext
• Doel/ doelopbrengst
Realiseerbaarheid/wenselijkheid
onderzoeken
• Omgevingsfactoranalyse
– Interne/directe factoren – “werkmiddelen”
• Eigen bedrijf
• Meso-factoren
–
–
–
–
Leveranciers
Partners/distributeurs
Klanten
Directe publieken
– EXTERNE FACTOREN
• Politiek , fysieke, economisch, demografisch, sociocultureel,
OPDRACHTCONTEXT
NOTEER
• OPM
– Garanties starten met eigen competenties en
realisaties
– Garanties: signalen van zorgvuldigheid en
stielkennis (juiste termen, juiste methodiek, juiste
werkmodellen, geen telfouten, geen taalfouten,
….)
– Zekerheid uit controle: controleerbare
tussendoelen, rapportering naar “budget”,
bewezen oplossen van “problemen”
NOTEER
• Marketing wordt ingeschakeld als al de rest niet
meer werkt en de commercialisatie moet
“veranderd” worden
– Mensen zijn instinctief tegen verandering  kleine
stappen, geleidelijk, gekend, .. En/of laten meedenken
 “eigen idee, schoon idee”
• Marketing handelt in onzekerheid
– Op zich niet erg MAAR klant bang voor bedrog en
misleiding  bronnen vermelden, goede bronnen
vermelden, feiten scheiden van hypothesen, .. =
eerlijk zijn.
– “afschrijven” is goed  bewezen succes en low cost!
NOTEER
• Werkmodellen in marketing zijn GEEN
invulmodellen maar hulpmiddelen om uw denken
te starten/ondersteunen/verbreden/…
– NOOIT alleen maar invullen  is freubelen, niet
denken
– NOOIT altijd alles gebruiken  irrelevante factoren
maken u belachelijk
• Denken = proberen, combineren, deduceren, ..
Tot hypothese (die je achteraf kan afchecken via
MarktOnderzoek)

similar documents