Powerpoint - Praktikplads situationen

Report
Praktikpladssituationen
Praktikpladssituationen
29.348 gennemførte en erhvervsuddannelse i 2013
79.233 var i gang med et hovedforløb i 2013
Ca. ¼ del af disse elever er sosu - assistenter, pædagog –
assistenter, som er garanteret praktikpladser i det
offentlige.
Praktikpladser EUC Sjælland
Fag
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
Bygningsmaler
Data- og kommunikationsuddannelsen
Elektriker
Frisør
Industriteknikeruddannelsen
Murer
Personvognsmekaniker
Serviceassistent
Smedeuddannelsen
Stenhugger
Stukkatør
Tandklinikassistent
Træfagenes byggeuddannelse
Vejgodstransportuddannelsen
VVS-energiuddannelsen
Individuel EUD, bygge og anlæg
Overfladebehandler
Personbefordringsuddannelsen
Hovedtotal
2012
2013
2014
51
68
1
27
42
2
38
53
50
59
2
1
40
143
9
64
56
41
57
31
1
34
27
650
39
35
1
42
45
54
37
5
1
40
107
10
68
1
30
50
11
30
1
1
18
108
13
53
1
1
1
583
467
Praktikcentrets rolle
• Praktikcentret er et sikkerhedsnet for vekselsuddannelsessystemet
• I 2013 var det 11% af alle elever, der
gennemførte en erhvervsuddannelse, via et
praktikcenter
• 7.729 blev optaget i et praktikcenter i 2013.
Praktikcenter flow 2014
År til Dato - August
Elev Elever
Korte Del
Udmeldte Udlærte
2014
optag ultimoRestaftaler aftaler aftaler VFU
Elever Elever
December - 2013
78
Anlægsstruktør,
Bygningsstruktør og
10
4
8
2
2
8
1
0
Bygningsmaler
37
41
3
6
51
62
12
1
Elektriker
13
10
10
2
4
28
0
1
Frisør
13
14
3
1
3
24
1
3
Murer
14
13
0
5
9
22
2
0
Personvognsmekanik
er
udlagt udlagt
22
0
0
xx
xx
xx
Serviceassistent
19
13
0
0
0
7
4
2
Smedeuddannelsen
29
23
4
1
4
23
1
0
Træfagenes
byggeuddannelse
27
41
1
8
42
48
2
2
VVSenergiuddannelsen
27
23
4
1
1
30
5
2
I alt
189
191
55
26 117 290
28
13
Interessante tal
• Elev flow gennem praktikcentret:
2013 = 403
2014 = 267
• 197 praktikpladser skaffet via praktikcentret ud af 467
på EUC Sjælland
• Praktikcentret skaffer også pladser til grundforløb og
andre skoler ca. 100 pladser i år
• Paradigmeskift, fra fastholdelse til gennemførsel, har
betydet lidt mindre optag, men også et meget mindre
frafald, fra 70 elever i 2013 til 28 i 2014.
Praktikpladssituationen
• Struktør – Vi har ca. 10 praktikpladser vi ikke kan
besætte
• Murer - alle elever er i uddannelsesaftaler, vi mangler
elever
• Smed - mangler elever, der er socialt og fagligt egnet
• Frisør og auto - praktikpladssituationen stadig svær. Vi
har dog hul igennem med 22 praktikpladser indenfor
auto i år
• Vi kan godt finde praktikpladser til elever, der er socialt
og fagligt egnet
• Den manglende rummelighed i mange virksomheder
over for f.eks indvandrere, kvinder, bøsser og andre.

similar documents