описание

Report
Проект
<име>
<участник>
Описание на идеята
• 1-2 слайда
• Основното за:
– Проблемът, който адресирате
– Целевите клиенти, които го имат
– Решението и неговата стойност за клиентите
• Друга важна информация, илюстрации
Оценка на
иновативни идеи
Мандала на бизнес идеята
Инструмент за визуализиране, анализ и
оценка на потенциала на бизнес идеята
Кратко описание
на идеята
отговор
отговор
отговор
отговор
отговор
отговор
отгоор
отговор
отговор
отговор
отговор
отговор
отговор
Какво показва оценката
на бизнес идеята?
Какво показва анализа
на бизнес идеята?
Изводите:
Жизнеспособност
...... (вашият анализ)
Потенциал
...... (вашият анализ)
Рискове
...... (вашият анализ)
Устойчив бизнес
модел
КАНАВАТА
КЛЮЧОВИ
ПАРТНЬОРИ
КЛЮЧОВИ
ДЕЙНОСТИ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
КЛЮЧОВИ РЕСУРСИ
РАЗХОДНА СТРУКТУРА
ТАРГЕТ КЛИЕНТ
КАНАЛИ
ИЗТОЧНИЦИ НА ПРИХОДИ
Source: www.BusinessModelGeneration.com
Бизнес модел на <вашата идея>
описание
описание
описание
описание
описание
описание
описание
описание
описание
Забележка: Ако бизнес моделът има повече от една “пътечка”, означете ги с отделни цветове.
Устойчив
финансов модел
Представя причинно-следствените връзки между:
променливи
резултати
Анализира резултата
От какво, как и
колко печеля/губя?
Анализира паричните
потоци
Какво генерира и какво
“гълта” кеш?
Забележка: Отрицателните
цифри се означават със скоби
, например (100)
План за действие
План за действие
За първата седмица
1. Коя е основната стойност за клиента, на
която ще заложите?
2. Как може първо да тествате
(прототипирате) “продукта” си с
потенциални клиенти?
3. Кой е конкретният целеви сегмент, на
който първо ще заложите и защо?
4. Какви конкретни маркетинг и търговски
канали (списък) за достигане до клиентите
ще ползвате?
5. Защо очаквате, че първите клиенти ще
ви изслушат / гласуват доверие?
6. Колко са конкретните първи клиенти, на
които ще представите “продукта” си?
7. С какъв екип ще реализирате продукта
си?
8. Кои са източниците на финансиране?
За първия месец
За първите 3 месеца
Заключение
• Това, което желаете да добавите в края...
Контакти
<име>
<имейл>
< тел е ф о н >

similar documents