Solvency II rapportages in 2015

Report
Sessie: Preparatory Guidelines Rapportages
Henk Korthorst
Verzekeringsmiddag 16 december 2014
Programma
• Tijdslijnen en inhoud rapportages
• Aandachtspunten beleggingen
• Rapporteren
U kunt vragen stellen tijdens de presentaties!
2
Tijdslijnen en inhoud rapportages
Dinant Veenstra
Verzekeringsmiddag 16 december 2014
Rapportages zijn een belangrijk onderdeel
van Solvency II
Solvency II – Drie pilaren
Pillar 1
Kwantitatieve
vereisten
• Eigen vermogen
(inclusief balans)
• Minimum capital
requirement (MCR)
• Solvency Capital
Requirement (SCR)
4
Pillar 2
Kwalitatieve vereisten
en toezichtproces
• Governance, risicoPillar 2 en
management
sleutelfuncties
• ORSA
• Risico-gebaseerd
toezicht
Pillar 3
Rapportages en
marktdiscipline
• Rapportages aan
Pillar 3
toezichthouder
(RSR)
• Disclosure (SFCR)
Implementatie en voorbereiding Solvency II
Implementatie richtlijn (NL wet- en regelgeving)
Opstellen delegated acts
Adoption delegated
acts
Solvency II
van kracht
Opstellen en finaliseren Implementing Technical
Standards en Guidelines EIOPA
Preparatory Guidelines van kracht
2014
Preparatory Guidelines
Rapportages
2015
5
2016
Preparatory Guidelines voor Solvency II
rapportages in 2015
Subset van de uiteindelijke Solvency II toezichthouderrapportages (RSR)
•
•
•
•
Kwantitatief en kwalitatief
Solo en groep
Niet publiek
Geen accountantsverklaring vereist
•
Verplicht voor individuele Solvency II verzekeraars
•
Solvency II positie vervangt het TSC met ingang van 2015
6
Tijdslijnen voor de rapportages in 2015
2015
SI
rapportages1
jan
feb
mrt
Q4 2014,
Indieningstermijn 6 weken
apr
mei
Q1 20152
Indieningstermijn 6 weken
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2016
SI jaarrapportage
Indiening per 31 mei
2015
SII rapportages
SII jaarrapportage,
indiening per 3 juni
2015
Solo
Q2 2015,
indiening per 25
augustus 2015
SII jaarrapportage,
indiening per 15 juli
2015
Groepen
Q3 2015,
indiening per 25
november 2015
Q3 2015,
indiening per 6
januari 2016
7
1. Alleen solo-rapportages zijn hier weergegeven. De rapportage financiële groepen blijft in 2015 echter ook gewoon in stand.
2. Alleen voor verzekeraars die hierover op individuele basis zijn geïnformeerd
Tijdslijnen voor de rapportages in 2016
2016
SI
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2017
SI jaarrapportage
Indiening per 31 mei 2016
(laatste SI rapportage)
rapportages1
SII rapportages
Solo
SII Day 1 Reporting,
indieningstermijn:
14 weken
Q1 2016
8 weken
SII Day 1 Reporting,
indieningstermijn:
20 weken
Groepen
Q2 2016
8 weken
Q1 2016
14 weken
Q3 2016
8 weken
Q2 2016
14 weken
Q3 2016
14 weken
8
1. Alleen solo-rapportages zijn hier weergegeven. De rapportage financiële groepen over het boekjaar 2015 blijft in 2016 echter
ook in stand.
Jaarrapportage solo (S.01.01.b)
Template Code
S.01.02.b
S.02.01.b
S.02.02.b
S.06.02.b
S.08.01.b
S.12.01.b
S.17.01.b
S.23.01.b
S.25.01.b
S.25.02.b
S.25.03.b
S.26.01.b
S.26.02.b
S.26.03.b
S.26.04.b
S.26.05.b
S.26.06.b
S.27.01.b
S.28.01.b
S.28.02.b
Template name
Basic Information
Balance Sheet
Assets and liabilities by currency
List of assets
Open derivatives
Life and Health SLT Technical Provisions
Non-Life Technical Provisions
Own funds
Solvency Capital Requirement - SF
Solvency Capital Requirement - PIM
Solvency Capital Requirement - IM
Solvency Capital Requirement - Market risk
Solvency Capital Requirement - Counterparty default risk
Solvency Capital Requirement - Life underwriting risk
Solvency Capital Requirement - Health underwriting risk
Solvency Capital Requirement - Non-Life underwriting risk
Solvency Capital Requirement - Operational risk
Solvency Capital Requirement - Non-Life Catastrophe risk
Minimum Capital Requirement
Minimum Capital Requirement - Composite
9
Kwartaalrapportage solo (S.01.01.a)
Template Code
S.01.02.a
S.02.01.a
S.06.02.a
S.08.01.a
S.12.01.a
S.17.01.a
S.23.01.a
S.28.01.a
S.28.02.a
Template name
Basic Information
Balance Sheet
List of assets
Open derivatives
Life and Health SLT Technical Provisions
Non-Life Technical Provisions
Own funds
Minimum Capital Requirement
Minimum Capital Requirement - Composite
10
Jaarraportage groepen (S.01.01.g)
Template Code
Template name
S.01.02.g
S.02.01.g
S.06.02.g
S.08.01.g
S.23.01.g
S.25.01.g
S.25.02.g
S.25.03.g
S.26.01.g
Basic Information
Balance Sheet
List of assets
Open derivatives
Own funds
Solvency Capital Requirement
Solvency Capital Requirement
Solvency Capital Requirement
Solvency Capital Requirement
S.26.02.g
Solvency Capital Requirement - Counterparty default risk
S.26.03.g
Solvency Capital Requirement - Life underwriting risk
S.26.04.g
Solvency Capital Requirement - Health underwriting risk
S.26.05.g
S.26.06.g
Solvency Capital Requirement - Non-Life underwriting risk
Solvency Capital Requirement - Operational risk
S.27.01.g
S.32.01.g
S.33.01.g
S.34.01.g
S.35.01.g
Solvency Capital Requirement - Non-Life Catastrophe risk
Entities in the scope of the group
(Re)insurance Solo requirements
Non-(re)insurance Solo requirements
Group - contribution of TP
11
-
SF
PIM
IM
Market risk
Kwartaalrapportage groepen (S01.01.f)
Template Code
S.01.02.f
S.02.01.f
S.06.02.f
S.08.01.f
S.23.01.f
Template name
Basic Information
Balance Sheet
List of assets
Open derivatives
Own funds
12
Vervolgstappen voor Solvency II
rapportages
•
Publieke consultatie tot 2 maart 2015 van Implementing Technical Standards
en Guidelines voor Reporting and Public Disclosure (door EIOPA)
•
Meer informatie tevens op Open Boek Toezicht:
• Solvency II: Pilaar III
• Toepassing EIOPA Preparatory Guidelines voor rapportages
13
Aandachtspunten beleggingen
Sven van den Beld
Verzekeringsmiddag 16 december 2014
Aandachtspunten beleggingen
•Aanlevering op
stuksniveau
•Aanlevering
verrijkingen (CIC,
Rating, Duration etc)
•Format
Asset managers
•Service level
agreements (SLA)
•Non-disclosure
agreements (NDA)
•Data licenties
• accuraat
• compleet
• checks and
balances
• controle DNB
•Vanaf 2016
•Voorbereidingsfase
Juridische
aspecten
Datakwaliteit
Look-trough
• deadlines
• kwaliteit
• kosten
• uniforme
dataformats
•
•
•
•
Automatisering
Datagovernance
15
vastlegging beleid
verdeling rollen
vastlegging proces
databronnen
• externe
dataleveranciers
• categorisering
volgens CIC
•Interpretatie
velddefinities
Implementatie
Verrijkingen
Aandachtspunten beleggingen
•Aanlevering op
stuksniveau
•Aanlevering
verrijkingen (CIC,
Rating, Duration etc)
•Format
Asset managers
•
•
•
•
•Service level
agreements (SLA)
•Non-disclosure
agreements (NDA)
•Data licenties
•
•
•
•
Juridische
aspecten
Datakwaliteit
deadlines
kwaliteit
kosten
uniforme dataformats
Automatisering
16
•
•
•
•
accuraat
compleet
checks and balances
controle DNB
vastlegging beleid
verdeling rollen
vastlegging proces
databronnen
Datagovernance
•Vanaf 2016
•Voorbereidingsfase
Look-trough
• externe
dataleveranciers
• categorisering
volgens CIC
•Interpretatie
velddefinities
Implementatie
Verrijkingen
Aandachtspunten beleggingen
•Aanlevering op
stuksniveau
•Aanlevering
verrijkingen (CIC,
Rating, Duration etc)
•Format
Asset managers
•
•
•
•
•Service level
agreements (SLA)
•Non-disclosure
agreements (NDA)
•Data licenties
•
•
•
•
Juridische
aspecten
Datakwaliteit
deadlines
kwaliteit
kosten
uniforme dataformats
Automatisering
17
•
•
•
•
accuraat
compleet
checks and balances
controle DNB
vastlegging beleid
verdeling rollen
vastlegging proces
databronnen
Datagovernance
•Vanaf 2016
•Voorbereidingsfase
Look-trough
• externe
dataleveranciers
• categorisering
volgens CIC
•Interpretatie
velddefinities
Implementatie
Verrijkingen
Aandachtspunten nieuwe rapportages
•Aanlevering op
stuksniveau
•Aanlevering
verrijkingen (CIC,
Rating, Duration etc)
•Format
Asset managers
•
•
•
•
•Service level
agreements (SLA)
•Non-disclosure
agreements (NDA)
•Data licenties
•
•
•
•
Juridische
aspecten
Datakwaliteit
deadlines
kwaliteit
kosten
uniforme dataformats
Automatisering
18
•
•
•
•
accuraat
compleet
checks and balances
controle DNB
vastlegging beleid
verdeling rollen
vastlegging proces
databronnen
Datagovernance
•Vanaf 2016
•Voorbereidingsfase
Look-through
• externe
dataleveranciers
• categorisering
volgens CIC
•Interpretatie
velddefinities
Implementatie
Verrijkingen
4. Aandachtspunten nieuwe rapportages
•Aanlevering op
stuksniveau
•Aanlevering
verrijkingen (CIC,
Rating, Duration etc)
•Format
Asset managers
•
•
•
•
•Service level
agreements (SLA)
•Non-disclosure
agreements (NDA)
•Data licenties
•
•
•
•
Juridische
aspecten
Datakwaliteit
deadlines
kwaliteit
kosten
uniforme dataformats
Automatisering
19
•
•
•
•
accuraat
compleet
checks and balances
controle DNB
vastlegging beleid
verdeling rollen
vastlegging proces
databronnen
Datagovernance
•Vanaf 2016
•Voorbereidingsfase
Look-trough
• externe
dataleveranciers
• categorisering
volgens CIC
•Interpretatie
velddefinities
Implementatie
Verrijkingen
Aandachtspunten beleggingen
•Aanlevering op
stuksniveau
•Aanlevering
verrijkingen (CIC,
Rating, Duration etc)
•Format
Asset managers
•
•
•
•
•Service level
agreements (SLA)
•Non-disclosure
agreements (NDA)
•Data licenties
•
•
•
•
Juridische
aspecten
Datakwaliteit
deadlines
kwaliteit
kosten
uniforme dataformats
Automatisering
20
•
•
•
•
accuraat
compleet
checks and balances
controle DNB
vastlegging beleid
verdeling rollen
vastlegging proces
databronnen
Datagovernance
•Vanaf 2016
•Voorbereidingsfase
Look-trough
• externe
dataleveranciers
• categorisering
volgens CIC
•Interpretatie
velddefinities
Implementatie
Verrijkingen
Aandachtspunten beleggingen
•Aanlevering op
stuksniveau
•Aanlevering
verrijkingen (CIC,
Rating, Duration etc)
•Format
Asset managers
•
•
•
•
•Service level
agreements (SLA)
•Non-disclosure
agreements (NDA)
•Data licenties
•
•
•
•
Juridische
aspecten
Datakwaliteit
deadlines
kwaliteit
kosten
uniforme dataformats
Automatisering
21
•
•
•
•
accuraat
compleet
checks and balances
controle DNB
vastlegging beleid
verdeling rollen
vastlegging proces
databronnen
Datagovernance
•Vanaf 2016
•Voorbereidingsfase
Look-trough
• externe
dataleveranciers
• categorisering
volgens CIC
•Interpretatie
velddefinities
Implementatie
Verrijkingen
Bent u er klaar voor?
•Aanlevering op
stuksniveau
•Aanlevering
verrijkingen (CIC,
Rating, Duration etc)
•Data format
•Service level
agreements (SLA)
•Non-disclosure
agreements (NDA)
•Data licenties
Juridische
aspecten
Asset managers
• accuraat
• compleet
• checks and balances
•Vanaf 2016
•Voorbereidingsfase
Datakwaliteit
Look-trough
• deadlines
• kwaliteit
• kosten
• uniforme
dataformats
•
•
•
•
Automatisering
Datagovernance
22
vastlegging beleid
verdeling rollen
vastlegging proces
databronnen
• externe
dataleveranciers
• categorisering
volgens CIC
•Interpretatie
velddefinities
Implementatie
Verrijkingen
Bent u er klaar voor?
•Aanlevering op
stuksniveau
•Aanlevering
verrijkingen (CIC,
Rating, Duration etc)
•Data format
•Service level
agreements (SLA)
•Non-disclosure
agreements (NDA)
•Data licenties
• accuraat
• compleet
• checks and balances
•Vanaf 2016
•Voorbereidingsfase
Hoeveel aandachtspunten kon u afvinken?
Juridische
aspecten
Asset managers
Datakwaliteit
7x
Klaar voor 2015!
3 tot 7 x
• deadlines
• kwaliteit
Minder
dan
• kosten
• uniforme
dataformats
Automatisering
23
3x
Look-trough
Goed op weg!
•
•
•
•
vastlegging beleid
verdeling rollen
Tijd om
vastlegging proces
databronnen
Datagovernance
in
• externe
dataleveranciers
actie
te komen!
• categorisering
volgens CIC
•Interpretatie
velddefinities
Implementatie
Verrijkingen
Rapporteren
Jeroen van der Kleij
Verzekeringsmiddag 16 december 2014
Solvency II
• Nieuwe templates
• Aanpassing rapportageproces
• XBRL
T4U
•
XBRL kennis niet nodig
•
Beschikbaar december 2014:
- Bèta versie
- MS Excel specificaties
•
•
Ontwikkeld en beschikbaar gesteld door EIOPA
Module van Extensible Business Reporting Toolkit
Validatie
EIOPA
Handmatige
invoer
XBRL
Validatie
Verzekeraar
e-Line DNB
Validatie
DNB
XBRL kennis niet noodzakelijk om met de T4U te werken
Belangrijke functionaliteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
Genereren van formulieren
Ingevuld formulier omzetten naar XBRL
Importeren en exporteren van Excel-bestanden
Excel omzetten naar XBRL
XBRL omzetten naar Excel
Validatie tijdens invoer
Raadplegen van ingevulde formulieren
Lokale opslag van XBRL instances
Te verwachten functionaliteiten
• Raadplegen SII templates in Excel
• Verschillende talen
Installatievereisten
• Netwerkomgeving
Windows 2000/XP plus
• Stand alone PC
.Net Framework 3.5 of hoger
Windows 7 of hoger
Microsoft Excel
Ondersteuning door DNB
• 020 524 6111
• [email protected]
• Geopend op werkdagen tussen 08:00 uur en 18:00 uur
• Meer informatie via de website van EIOPA
http://t4u.eurofiling.info/
Einde
Voor vragen: [email protected]
Stelling:
“Pilaar III voorbereiding vormt grootste uitdaging
voor verzekeraars in aanloop naar Solvency II”
•
•
EY (2014): Pilaar III
voorbereiding blijft achter in
Europa en vormt grote
uitdaging in 2015
Self-assessments DNB geven
een zelfde beeld

similar documents