introduktion till preplära II.pdf

Report
Introduktion till
Preparationslära – tandfyllningar del II
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Preklinisk cariologi del II
Dagens föreläsning
•
•
•
•
•
Kurslitteratur
Preparationsprincip
Kursens upplägg
Preparationer som ingår i del II
Torrläggning med kofferdam
Morgondagens föreläsning
•
Alternativa matrissystem – komplicerad matrisläggning
Samföreläsning med DBM
•
•
•
Materialval
Fyllningsteknik
Puts och polering
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Kurslitteratur
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Kurslitteratur
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Kurslitteratur
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Varför restaurerar vi ett
kariesangrepp?
Kavitering
Bakterierna har invaderad dentinet och vi kan inte få
kariesprogressionen att avstanna
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Var uppkommer kariesangreppen
- predilektionsställen-
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Var uppkommer kariesangreppen?
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Att tänka på vid preparationer
• Kariesfrihet
- dentin-emalj gränsen
- Infekterad dentin/demineralisering
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Vad tänker vi på vid preparationer
Öppna tillräckligt mycket för att komma åt angreppet
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Vad tänker vi på vid preparationer
• När utsträckningen av preparationen är bestämd dvs
när:
– Dentin-emalj gränsen är kariesfri
– Tillräcklig öppning för att komma åt
kariesangreppet
=> Slutföra kariesexkaveringen (stegvis
kariesexkavering)
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Vad tänker vi på vid preparationer
• Resistans av kvarvarande tandsubstans
– tunna väggar/kuspar riskerar att frakturera
– Krympningen av fyllningsmaterialet kan ge mikrofrakturer runt
fyllningen
Måste tas hänsyn till i kavitetsdesignen men också i
fyllningstekniken
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Vad tänker vi på vid preparationer
• Rententivt form – mindre viktigt för kompositfyllningar än t.ex
amalgamfyllningar som inte bondar till tandsubstansen
Makrorention - Mikrorentention
Parallella/divergerande
väggar ger
makroretention
Bonding ger
mikrorentention
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Kanskärning ger ökat yta emalj
och ökar därmed
mikrorententionen
Preparationer – viktigt!
• Spara tandsubstans
• Tänka konservativt –
designa konservativt
• Seal mellan fyllning och prep => borra tillräckligt => dentin-emalj
gränsen utan demineralisering
• Resistans av kvarvarande tand – kommer tunna kuspar att
frakturera ?
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Viktigt – prep av approximal låda
Lämna en tunn emalj-lamina för att
skydda granntanden
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Preparationer – var lägger vi
prepgränserna ?
Helst i emalj => bäst bonding av materialet
Inte rekommenderad att ta bort all emalj
gingivalt även om underliggande dentin har
varit karierat (b)
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Preparationer – var lägger vi prepgränserna?
Kontakt mellan tänderna – öppna eller spara?
1. Kariesangreppets utsträckning – spara om det går
2. Lättare att få bra kontaktpunkt på fyllningen
3. Patientens kariesaktivitet –predilektionsställe för karies
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Kursens upplägg
• Preklinisk cariologi del I
o
o
o
o
22 april till 29/30 april
4 pass för varje grupp
Handledning för hela gruppen
Handledare cirkulerar – respektera kösystemet
• Preklinisk cariologi del II
o
o
o
o
5 maj/ 6 maj till 3 juni/ 4 juni
14 pass för varje halv kurs
Handledning för halva gruppen - 7 pass för varje grupp
3 resttillfällen
• Preklinisk cariologi del III
o Hösttermin 2013
o 3 pass för varje grupp
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Preklinisk cariologi del II
• Övningarna görs på käkar monterade i
fantomhuvud
• Alla preparationer och puts/polering av
fyllningar görs med vattenkylning
• Torrläggning med kofferdam för alla
fyllningar
• 11 preparationer/fyllningar - 14 pass
• Handledning under 7 av 14 pass
(information om fördelning av pass finns på
kurswebben)
Álfheiður Ástvaldsdóttir
ARBETSKORT
Preklinisk cariologi del II
Namn:_________________________
Tand - yta
klass
Fyllningsmaterial
Prepara on
gk av lärare
Ingen granntandsskada
noterat
Torrläggning/
matrisläggning
gk av lärare
26 MO
II
komposit
Palodent plus
26 OD
II
komposit
Palodent plus
27 OP
I
komposit
15 MODB
II
komposit
Valfri matris
46 MODL
(DL
kuspfraktur)
II
komposit
Valfri matris
41 M
III
komposit
31 M
III
komposit
12 MI
IV
komposit
23 DI
IV
komposit
46 B
V
Glasjonomer
37 L
V
Glasjonomer
Fyllning egen
bedömning
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Fyllning
kollegas bedömning
Fyllning
gk av lärare
Kommentarer
Kvalitetsbedömning av fyllningar – Ryge
systemet (USPHS)
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Kvalitetsbedömning av fyllningar
Tillfredsställande:
R= Romeo
Utmärkt klinisk kvalitet
S= Sierra
Acceptabel klinisk kvalitet
Inte acceptabel
T= Tango
Klinisk kvalitet, där fyllningen bör göras om, repareras eller
korrigeras av förebyggande skäl
V= Victor
Klinisk kvalitet, där fyllningen måste göras om, repareras eller
omedelbart åtgärdas, då skada redan föreligger pga
brister i behandlingen
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Praktiska övningar del II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
26 MO OD
27 OL
15 MODB
46 MODL
41 M
31 M
12 MI
13 MI
36 B
37 L
kl II
kl II
kl II
kl II
kl III
kl III
kl IV
kl IV
kl V
kl V
komposit
komposit
komposit
komposit
komposit
komposit
komposit
komposit
glasjonomer
glasjonomer
Álfheiður Ástvaldsdóttir
26 MO OD
• Borra inte genom oblique ridge/krista transversa
• Öppna upp kontaktpunkt gingivalt/buckalt/palatinalt
• Kontaktpunkt bredare distalt än mesialt
Álfheiður Ástvaldsdóttir
27 OP
• Borra rundformiga preparationer i distal fossan och palatinala
fossan
• Borra ner i fissuren mellan de två preparationerna med
spetsig diamant – skall fyllas med flytande kompositmaterial
Álfheiður Ástvaldsdóttir
15 MODB
Álfheiður Ástvaldsdóttir
46 MODL
Álfheiður Ástvaldsdóttir
23 DI
Álfheiður Ástvaldsdóttir
16 B
Glasjonomer
• Glasjonomer materialet bondar kemiskt till tandsubstansen
• Ets och bond används inte
• Tandsubstansen förbehandlas med tubulicid/conditioner
Álfheiður Ástvaldsdóttir
37 L
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Torrläggning med kofferdam
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Kofferdam
Fördelar
•
•
•
•
Underlättar att hålla torrt
Ökar insyn
Skyddar patientens svalg
Skyddar patientens läpparkind-munbotten o.s.v.
Nackdelar
• Vissa patienter upplever det
obehagligt
• Kan vara svår att få på plats,
framför allt för klass V
fyllningar
• Tidskrävande?
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Kofferdam - håltång
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Klammer
molarer
premolarer
ÖK incisiver
UK incisiver
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Álfheiður Ástvaldsdóttir
• z
UK molar placeras på mittlinjen
Álfheiður Ástvaldsdóttir
ÖK incisiver placeras 3-4 cm
från kofferdamens kant
Kofferdamens mittpunkt
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Mall för kofferdamhålningen
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Klammer och klammertång
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Klammer – ligaturtråd!
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Sätt klammern på plats – tanden
bakom den preparerade tanden eller
första molaren
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Sätt kofferdamen över klammern
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Sträck kofferdamen på ramen
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Sätt kofferdamen fast anteriort och
posteriort
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Ta bort kofferdamen
1.
2.
3.
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Kofferdamläggning
FILM – kofferdamläggning i fronten
FILM – kofferdamläggning i molarområdet
Álfheiður Ástvaldsdóttir
Preklinisk cariologi del II
Viktigt
•
Respektera kösystemet!!
•
•
Utnyttja alla pass maximalt
Ta del av informationen på kurswebben
Álfheiður Ástvaldsdóttir

similar documents