Cseke Csilla - Drone Conference

Report
Drónok harca
A pilóta nélküli repülőeszközök használata a médiában
Cseke Csilla
Magyar Távirati Iroda
2015. február
Game of Drones
Unmanned aerial vehicles usage in the Press
Csilla Cseke
Hungarian News Agency
February 2015
Miért van szükség drónokra a médiában?
• Új perspektívát nyit
• Biztonságosabb munka
• Költséghatékony
Why drones are needed in the media?
• Open new perspectives
• Provide safety
• Cost effective
Melyek alkalmasak fényképezésre?
1. kategória
• Könnyen kezelhető
• Megfizethető
• Csak „szelfizésre”alkalmas
Which ones are suitable for taking photos?
Category 1
• Easy to handle
• Affordable
• Only good for making selfies
2. kategória
• 4 rotoros, 40 cm fesztávú quadrokopterek
• Megfizethető, félprofi rendszerek
• Nagylátószögű objektívvel készült képek
Category 2
• 4 rotors, 40 cm wingspan quadrocopters
• Affordable, semi-professional systems
• Pictures taken with wide angle lens
A kamera élőképe tableten követhető
Live view can be followed on a tablet
3. kategória
•
•
•
•
•
Többmotoros, 1-1,5 m fesztávú multikopterek
Több millió forint értékűek
Forgatható kameratartó
Cserélhető objektíves fényképezőgépek
Kétszemélyes irányítás
Fotók: Aircamfilm és NatGeo
Category 3
•
•
•
•
•
Multi-engine, 1-1.5m wingspan multicopters
Cost millions in HUF
Rotatable camera mount
Interchangeable lens cameras
Multi-person control
Photos by Aircamfilm and NatGeo
Professzionális, kereskedelmi célú
használat szabályozása
•
•
•
•
Méret szerinti kategorizálás
Forgalmi engedély a bevizsgált készülékekre
Jogosítványhoz kötött használati engedély
Repülési engedély elektronikus úton 1 órán belül
• A felelősséget
– a balesetmentes üzemeltetésért a gép tulajdonosa
– a jogtiszta felvételekért a felhasználó vállalja.
Regulation of professional
and commercial use
•
•
•
•
Category by size
Permit for certified devices
Drone pilot licence
Flight permit electronically within 1 hour
• Responsibilities:
– The owner of the device is responsible for the accidentfree operation
– The operator is responsible for the legitimate recordings
• Legyenek ugyanazok a szabályok, mint a repülőknél
• Új szabályok helyett a már beváltakat kellene alkalmazni
• Regulations should be identical to airplanes
• Instead new regulations use existing, working ones
• Fontos:
• a sajtó tájékoztatási kötelezettsége
• személyiségi jogok tiszteletben tartása
• Hatósági nyilvántartás:
• az üzemeltető, repülési engedéllyel rendelkező cég
• a kapcsolattartó elérhetősége
• a drón adatainak feltüntetése
• Légügyi Hatóság felé:
• felszállási engedély kérése
• útvonal bejelentése (nem nyilvános!)
• Important:
• the press is obliged to inform in advance
• respect for privacy rights
• Official records:
• operating and licensed company
• contact information
• drone information
• To the Aviation Authority:
• request permission for take-off
• submit flight plan (not public!)
Az MTI Fotóarchívuma
Nemzetközi kitekintés
•
•
•
•
•
•
PAP – általánosságban lehet, kivéve a tiltott zónákban
ANSA – nem használják a médiában
DPA – tömeg és rendőrségi helyszínek felett tilos
EFE – nem vesznek drónnal készült felvételeket
ANA – csak tévétársaságok használják
APA – van saját drónjuk, tömeget csak oldalról
Nemzetközi kitekintés
•
•
•
•
•
•
PAP – in general, allowed to be used, except in the forbidden zones
ANSA – not used in the media
DPA – forbidden above mass and police scenes
EFE – not purchasing recordings made by drones
ANA – used only by TV companies
APA – possessing their own drones, mass allowed only from the side
Amit vállalni tudunk:
• előzetes engedély kérése és tájékoztatása az érintetteknek
• engedély kérése a Hatóságtól a kért információk megadásával és
tájékoztatási kötelezettség betartásával, amennyiben a Hatóság
1 órán belül kiadja az engedélyt
• a magánszféra, magánélet tiszteletben tartása, háborítatlansága
• az adatok utólagos engedélyeztetése az adatalannyal
What we can provide:
• prior authorization request and informing the involved
• request permission from the Authority with the requested data
and providing the obligatory information, in case the Authority
grants a permit within one hour
• respect and not disturbing for the private sector and privacy
• data post-authorization with the subject
Amit kérünk:
•
•
•
•
•
mindent szabad, és amit tilos, azt tiltsák meg
nem az eszközt kell tiltani, hanem szabályok közé kell szorítani
ne az eszközhöz kössük a szabályokat
a szakma szabályait kell betartatni
ne a jogkövető felhasználóktól vegyék el ezt az új lehetőséget
What we are asking for:
•
•
•
•
•
everything is allowed, and what is forbidden should be banned
the device should not be banned, only its use should be regulated
the regulations should not be connected to the devices
the regulations of the profession should be obeyed
this new opportunity should not be taken away from the law-abiding
users
Köszönöm a figyelmet!
Thank you very much for your attention!

similar documents