Uniwersytet Jagiello*ski Instytut Nauk o *rodowisku www.eko.uj.edu.pl

Report
Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jagielloński
www.eko.uj.edu.pl
Biologia Środowiskowawyzwanie współczesności
Aktualne wyzwania dla ekologii
i biologii środowiskowej
Globalne ocieplenie
Degradacja i zanieczyszczenie wód, w tym oceanów
Ochrona bioróżnorodności
Zanikanie siedlisk
Czyste i odnawialne źródła energii
Erozja gleb i odpady
Przeludnienie
Wiedzę, praktyczne umiejętności oraz
rozwijanie kompetencji społecznych na II
stopniu studiów Biologia i geografia oferują:
Biologia
Środowiskowa
Systemy
informacji
geograficznej
(GIS)
Geografia
fizyczna
Aby studiować Biologię środowiskową
należy
• Posiadać stopień licencjata
• Odbyć rozmową kwalifikacyjną
• Wybrać Opiekuna pracy magisterskiej
Biologia
Środowiskowa
Biologia
wybranych
grup zwierząt
Ekosystemy
Kursy
obowiązkowe
Kursy do
wyboru
Biogeografia
Ekologia
ewolucyjna
Zarządzanie
środowiskiem
Kursy spoza
bloku
aby zdobyć specjalność trzeba zaliczyć
bloki tematyczne i kursy do wyboru
spoza bloku
http://www.eko.uj.edu.pl/biolgeogr/
Ciekawe kursy i zajęcia terenowe
POLECAM i ZAPRASZAM

similar documents