Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI m*ködésének

Report
Legyen a hallgatónk!
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Katasztrófavédelmi Intézet
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1.
Jogelőd intézmények
- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem –
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
- Rendőrtiszti Főiskola – Rendészettudományi
Kar
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2.
Kifutó képzések
• RTF (jogelőd):
▫ 2004-ben nappali tagozaton,
katasztrófavédelmi szakon
megindul a képzés (12 fő)
▫ 2005-ben levelező tagozaton
is megkezdődik az oktatás
▫ 2008-ban bolognai képzési
rend bevezetése miatt
rendészeti igazgatási szak
katasztrófavédelmi
szakirányon folyik a képzés
(jelentős érdeklődés)
▫ 2009-ben levelező tagozaton
kibővült a képzés a
választható tűzvédelmi
specifikációval
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3.
Kifutó képzések
• ZMNE (jogelőd):
1996. Védelmi igazgatási szak létrehozása a
vegyivédelmi tanszék és a haderőszervezési és
hadkiegészítési tanszék bázisán.
Szakirányok: Haderőszervezési és
hadkiegészítési;
- Önkormányzati védelmi igazgatási;
- Tűzvédelmi;
- Polgári védelmi;
- Vegyi és környezetbiztonsági;
• 2000-ben a polgári védelmi és a tűzvédelmi
szakirányok összevonásra kerülnek
katasztrófavédelmi szakirány
megnevezéssel.
• 2005-tól újra akkreditálásra kerül a
Védelmi igazgatási szak BSc, MSc szinten.
KVI az NKE szervezetében
Az Intézet szervezeti felépítése
IGAZGATÓ –
SZAKFELELŐS
(egyetemi tanár, docens)
IGAZGATÓHELYETTES
(egyetemi tanár, docens)
Oktató:
16 fő
Okt. szerv: 7 fő
Össz.:
23 fő
OKTATÁSSZERVEZÉSI
OSZTÁLY
Katasztrófavédelmi
Műveleti Tanszék
Tűzvédelmi és
Mentésirányítási Tanszék
Iparbiztonsági Tanszék
Új alapképzési szak indítása
• Az új alapképzési szak
„Katasztrófavédelem”
▫ Az alapképzési szak megnevezése:
katasztrófavédelmi (Disaster
Management)
▫ Az alapképzési szakon szerezhető
végzettségi szint:
alapfokozat (BA)
▫ A szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése :
katasztrófavédelmi szervező
▫ Nappali és levelező képzési rend
Új alapképzési szak indítása
• Választható szakirányok:
▫ Katasztrófavédelmi műveleti
(Disaster management operational)
▫ Tűzvédelmi és mentésirányítási
(Fire prevention and rescue control)
▫ Iparbiztonsági
(Industial safety)
• A katasztrófavédelmi alapképzési
szak
a közigazgatási, rendészeti és
katonai képzési területeket öleli
fel.
• A képzési ágat tekintve a
rendészetihez sorolható
• Képzési idő: 6 félév
Új alapképzési szak indítása
• Az alapszakon folyó képzés
célja olyan
katasztrófavédelmi
szervezők képzése, akik a
katasztrófavédelmi
szerveknél a hivatásos, az
önkormányzati és
létesítményi tűzoltóságnál, a
közigazgatási és a gazdasági
szerveknél
katasztrófavédelmi,
tűzvédelmi (tűzoltói),
iparbiztonsági feladatok
ellátására alkalmasak;
Egyetemi közös modul
Tantárgy
Óraszám
1.
Rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer
30
2.
Hadelmélet és katonai műveletek
45
3.
Az állam szervezete
45
4.
Alkotmányjog
30
5.
Közszolgálati funkciók és működés
30
6.
Katasztrófavédelmi igazgatás
45
7.
Közszolgálati életpályák
30
8.
Közös közszolgálati gyakorlat
15
9.
Biztonsági tanulmányok
30
10.
Nemzetbiztonsági tanulmányok
30
11.
Általános politológia
30
12.
Általános szociológia
30
13.
Vezetés- és szervezés elmélet
30
14.
Közszolgálati logisztika
15
15.
Közpénzügyek és államháztartástan
30
A szakirányok tantárgy-, óra- és
vizsgarendje (mindhárom szakirányon)
Tantárgy
Össz.
óraszám
Intézkedéstaktikai alapismeretek
28
Testnevelés alapismeretek
54
Testnevelés
140
Szakmai információs rendszerek
28
Alkalmazott természettudományos
ismeretek
140
Nemzetközi katasztrófavédelmi jog
28
Katasztrófavédelmi jog és igazgatás
140
Katasztrófavédelem felkészítő rendszere
56
A szakirányok tantárgy-, óra- és
vizsgarendje
(Katasztrófavédelmi műveleti szakirány)
Tantárgy
Össz. óraszám
Tűzvizsgálattan
56
Tűzvédelmi szakismeret
84
Katasztrófavédelem finanszírozási rendszere
28
Katasztrófák következményeinek felszámolása
56
Katasztrófa-megelőzés
140
Polgári Védelem
112
Katasztrófa-elhárítás beavatkozási rendszere
140
Katasztrófa-elhárítás technikai ismeretek
84
Szabadon választott szakmai ismeretek
84
A szakirányok tantárgy-, óra- és
vizsgarendje
(Tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány)
Tantárgy
Össz. óraszám
Tűzoltó technikai ismeretek
140
Tűzvédelem finanszírozási rendszere
28
Polgári védelmi és katasztrófavédelmi szakismeret
84
Tűzvizsgálattan
56
Tűzmegelőzés
140
Tűzoltási és műszaki mentési szakismeret
140
Iparbiztonsági szakismeret
112
Szabadon választott szakmai ismeretek
84
A szakirányok tantárgy-, óra- és
vizsgarendje
(Iparbiztonsági szakirány)
Tantárgy
Össz. óraszám
Technikai ismeretek
84
Tűzvédelmi szakismeret
84
Iparbiztonság gazdasági alapjai
28
Ipari veszélyhelyzetek felszámolása
56
Iparbiztonságtan
140
Kritikus infrastruktúrák védelme
140
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek
56
Katasztrófa- és polgári védelmi szakismeret
112
Szabadon választott szakmai ismeretek
84
Hol hasznosulhatnak a
megszerezendő ismeretek?
• Katasztrófavédelmi igazgatás,
tűzvédelmi igazgatás, tűzoltóság és a
közigazgatás, továbbá a különféle
gazdasági ágazatok;
• A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi
CXXVIII. Törvény értelmében 
közbiztonsági referens
• Megnövekedett veszélyes üzemek
száma
▫ 219/2011. (X. 20.) Korm. R.
veszélyes üzemi védelmi
ügyintéző
• Katasztrófavédelmi, tűzvédelmi
munkatársak
• Létesítményi tűzoltóságok szakember
igénye
• Iparbiztonsági szakértői tevékenység
▫ 65/2013. (III. 8.) Korm. r. KIV
biztonsági összekötő személy
2014-ben végzettek adatai
Szak
Szakirány
Képzési
forma
Létszám
Záróvizsgát
tett
Nyelvvizsga
hiány
Oklevelet
kapott
Oklevelet
kapott HT
Védelmi
Igazgatási
Önkormányzati és
védelmi igazgatási
ANK
20
19
10
9
0
Védelmi
Igazgatási
Katasztrófavédelmi
ANK
98
77
22
45
0
Védelmi
Igazgatási
Önkormányzati és
védelmi igazgatási
ALK
15
9
7
4
0
Védelmi
Igazgatási
Katasztrófavédelmi
ALK
119
78
48
30
2
Védelmi
Igazgatási
Tűzvédelmi és tűzoltó
ALK
49
46
33
13
6
Védelmi
Igazgatási
Katasztrófavédelmi
(Ózd)
ALK
17
13
15
2
0
Védelmi
Igazgatási
Tűzvédelmi és tűzoltó
(Ózd)
ALK
10
10
8
2
0
Védelmi
Igazgatási
Katasztrófavédelmi
MLK
64
58
8
52
24
Rendészeti
igazgatási
Katasztrófavédelmi
ANA
10
10
0
10
10
Katasztrófavédelmi –
tűzvédelmi
specifikáció
ALK
14
14
11
3
3
416
334
162
170
45
Rendészeti
igazgatási
Összesen
2014-ben felvettek adatai
Szak
Szakirány
Védelmi igazgatás
(Ózd)
Képzés
forma
Meghirdetett
Jelentkezett
Első
helyen
Felvett
ALK
30
78
31
28
Védelmi igazgatás
Katasztrófavédelmi
MLA
25
87
68
26
Védelmi igazgatás
Katasztrófavédelmi
MLK
41
79
31
36
Katasztrófavédelem
Iparbiztonsági
ANA
10
397
103
9
Katasztrófavédelem
Katasztrófavédelmi műveleti
ANA
14
313
118
13
Katasztrófavédelem
Tűzvédelmi és mentésirányítási
ANA
10
307
99
9
Katasztrófavédelem
Iparbiztonsági
ALA
15
154
39
14
Katasztrófavédelem
Iparbiztonsági
ALK
50
70
15
39
Katasztrófavédelem
Katasztrófavédelmi műveleti
ALA
15
192
41
15
Katasztrófavédelem
Katasztrófavédelmi műveleti
ALK
20
81
10
19
Katasztrófavédelem
Tűzvédelmi és mentésirányítási
ALA
33
174
109
32
263
1932
664
240
Összesen
2015/2016. tanév felvételi adatai
Szak
Szakirány
Képzés
forma
Meghirdetett
Ponthatár
2014-ben
Önköltség
Védelmi igazgatás
Katasztrófavédelmi
MLA
25
60
0
Védelmi igazgatás
Katasztrófavédelmi
MLK
40
76
220.000 Ft
Katasztrófavédelem
Iparbiztonsági
ANA
15
366
0
Katasztrófavédelem
Katasztrófavédelmi műveleti
ANA
15
374
0
Katasztrófavédelem
Tűzvédelmi és mentésirányítási
ANA
12
270
0
Katasztrófavédelem
Iparbiztonsági
ALA
50
288
0
Katasztrófavédelem
Iparbiztonsági
ALK
60
266
240 000 Ft
Katasztrófavédelem
Katasztrófavédelmi műveleti
ALA
15
296
0
Katasztrófavédelem
Katasztrófavédelmi műveleti
ALK
20
278
220 000 Ft
Katasztrófavédelem
Tűzvédelmi és mentésirányítási
ALA
25
318
0
Összesen
277
Legyen a hallgatónk!
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Katasztrófavédelmi Intézet

similar documents