Slide 1

Report
MAGYAR VASÚT 2012
A VASÚTI JÖVŐ JELENE
BUDAPEST, RAMADA PLAZA - 2012. SZEPTEMBER 25.
NKH, mint vasúti hatóság a változás után
Előadók: Győri Gyula
Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke
Bíró József
Útügyi, Vasúti, Hajózási Hivatalt vezető elnökhelyettes
NKH új vezetése
2012. augusztus:
Személyi és szervezeti változások a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál
• Új elnökhelyettesek kinevezése
• Megújított Szervezeti és Működési Szabályzat
SZMSZ módosítás 2012
Szervezeti változások
3
Új ars poetica
„Ésszerűség, nemzeti érdek, jogszerűség”
Tiszta, világos és mindenki számára érthető irányvonal
Kiemelt szerepben a rend és a fegyelem
A Hatóság feladatai
Ügyfelek érdekeinek érvényesítésére és a feladatok
hatékonyabb végrehajtásra összpontosít
-
egyszerűsített eljárások
adminisztratív terhek csökkentése
jogszabályok nyelvezetének közérthetőbbé tétele
új stratégia megfogalmazása
aktívabb és kezdeményezőbb fellépés
átláthatóság, rövidebb ügyintézési határidő
Vasúti szakterület
Országos közforgalmú vasutak
Jellemzően az Unió pénzügyi támogatásával létrejövő nagyberuházások
Hatósági eljárások:
• vasúti pálya, és tartozékai (híd, támfal, stb.)
• biztosítóberendezés
• térvilágítás
• és villamos felsővezeték
létesítési és használatbavételi engedélyezése
Jövő:
Az Unió harmonizált jogának történő megfelelés
•NoBo
• DeBo
alkalmazása kötelező
Helyi közforgalmú vasutak
Budapest
Metró
1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös
Villamos
HÉV
Troli
Fogaskerekű vasút
Szeged
Villamos
Troli
Debrecen
Villamos
Troli
Miskolc
Villamos
Országosan
Sífelvonók
Kötélpályák
Sikló
ALSTOM METRÓ JÁRMŰVEK
M2 metróvonal
AM5-M2, 5 kocsis, 1024 férőhely
Hatósági eljárások helyzete:
Típusengedély kiadva
2 db jármű üzembehelyezve
Jövő:
Havi 3 db jármű üzembe helyezési engedélyezése
M4 metróvonal
AM4-M4, 4 kocsis, 810 férőhely
Hatósági eljárások helyzete:
Típusengedélyezési eljárás folyamatban
Próbafutások problematikája
SZEGED -VILLAMOS PROJEKT
PESA
5 részes, 208 férőhelyes
Hatósági eljárások helyzete:
A villamosok leszállításra kerültek.
Jövő:
Az üzemeltetés ellenőrzése, a jármű
életének nyomon követése
DEBRECEN - VILLAMOS PROJEKT
CAF - URBOS 3
5 részes, 221 férőhely
Hatósági eljárások:
Előzetes típusengedély kiadva, és a
prototípus jármű gyártása megkezdődött.
Jövő:
A prototípus jármű vizsgálata, tartampróbák
folyamatainak ellenőrzése.
Típusengedélyezési eljárás
Üzembehelyezési eljárások
MISKOLC - VILLAMOS PROJEKT
SKODA 26THU
5 részes, 220 férőhely
Hatósági eljárás:
Előzetes típusengedély kiadva, a villamos
gyártása megkezdődött
Jövő:
A prototípus jármű vizsgálata, tartampróbák
folyamatainak ellenőrzése
Típusengedélyezési eljárás
Üzembehelyezési eljárások
VASÚTBIZTONSÁG
Biztonsági tanúsítvány/engedély
Biztonsági tanúsítvány:
• Országos: 35 db (10 kiegészítő)
• Helyi: 4 db
• Sajátcélú: 12 db
Biztonsági engedély:
• Országos: 2 db
• Helyi: 4 db
• Sajátcélú: 11 db
Jövö:
A lejárat előtt 6 hónappal kell benyújtani a megújítás
iránti kérelmet. Szigorodó Európai Uniós
követelményrendszer várható.
VASÚTBIZTONSÁG
Ellenőrzés
Tapasztalt hiányosságok:
Szerelési szabálytalanságok
Vonatdokumentumok hiánya
Nem megfelelő állapotú járművek
Rakodási szabálytalanságok
Vezetési idő túllépések
Járművezetők alkalmassági hiányosságai
VASÚTBIZTONSÁG
Rendkívüli események
Rácalmás
2012. február 25.
Gödöllő – Aszód (Máriabesnyő)
2012. május 12.
Figyelmeztető jelek: egyre gyakoribbak a vonatveszélyeztetések, jelzőmeghaladások,
váltófelvágások, tolatás közbeni balesetek
Vasúti Járművezetői Igazolvány,
mint biztonsági okmány kiadása
Új hatósági igazolvány EU rendelet alapján, NKH
részéről kiadva:
2012. szeptember közepéig
összesen 2162 db
Jövő:
Olyan chip alkalmazása, amely a vonalismeretet,
típusismeretet és egészségügyi alkalmasságot is
tartalmazza
16
A vasúti járművezetők kiegészítő tanúsítványa
Jelen:
Jövő:
a vasúti társaságok adják ki, de a biztonsági
okmány besorolás még rendezetlen
a szaktárcák (NFM, BM) a NBSZ, az NKH és a vasúti
társaságok együttműködése szükséges
17
A vasúti képzés új rendszere
2011. május 15-től új képzési rendszer
Jelen:
• vasúti járművezetői munkakörökre terjed ki
• vasútszakmai oktatók névjegyzékbe vétele folyamatos
• vasúti vizsgabiztosok kinevezése folyamatos
• képzőszervek és regisztrált szervezetek engedélyezése
folyamatosan történik
Jövő:
2013. január 1-jétől a rendszer további munkakörökre történő
kiterjesztése
a jogalkotói felülvizsgálat folyamatban van
18
Vasúti igazgatási tevékenységek
• Működési engedélyezés
• Helyszíni ellenőrzések
• Utasjogok védelme, utaspanaszok kezelése
• Piacfelügyelet
• Nemzetközi tevékenység
19
Jogszabályváltozások vasúti igazgatási szervet érintően
• a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
• a működési engedélyezési feltételek közül a pénzügyi alkalmasságot csak az országos
vállalkozó vasúti társaságok esetében kell vizsgálni
• a működési engedély visszavonható az engedélyes kérelmére
• a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
• a vasúti utasok jogai alapvetően a korábbi szabályozás alapján
• a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási
díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet (2012. október 11-től)
• vasúti tevékenység bejelentése díjköteles
20
Vasúti tevékenységek bejelentése
• Működési engedély helyett elegendő a tevékenység bejelentése a
• turistavasút
• sífelvonó
• saját célú vasúti pályahálózat-működtetése és a saját célú vasúti
pályahálózaton áruszállítás
esetében.
• 2012-ben a vasúti igazgatási szervhez eddig 96 bejelentés érkezett,
amelyből 54 tudomásul vételre került, a többi feldolgozása folyamatban
• A tényleges tevékenységvégzéssel kapcsolatban ugyanakkor a vasúti
igazgatási szerv helyszíni ellenőrzéseket folytat le.
21
Helyszíni ellenőrzések
Helyszíni ellenőrzések esetszámai
2012
50
Jogsértés
nem volt
104
Jogsértés
volt
4
108
14
Bejelentéssel, működési engedéllyel kapcsolatos ellenőrzés
Vágányzári ellenőrzés
Utasjogi ellenőrzés
22
Utasjogok, utaspanaszok
23
Utasjogok, utaspanaszok
Egyes panasztípusok aránya
2012
8%
Késés
17%
3%
Jegyvizsgáló viselkedése
Panaszkivizsgálás határidejének
vasúti társaság általi elmulasztása
Utastájékoztatás
14%
Menetjegy árának visszatérítése
18%
Szolgáltatás minősége
18%
Kerékpárszállítás
Egyéb
10%
12%
24
Piacfelügyelet
• A Hálózati Üzletszabályzat vizsgálata
• A hálózat-hozzáférési szerződések megvizsgálása
• A működési engedéllyel kapcsolatos éves igazolási kötelezettség
teljesítése
Folyamatban:
• Díjképzési Módszertan szerinti adatgyűjtés és költségfelosztás
vizsgálata
• Negyedéves felügyeleti jelentések vizsgálata
25
Independent Regulators’ Group – Rail (IRG-Rail)
A Nemzeti Közlekedési Hatóság részt vesz az IRG-Rail munkájában
Célja: a vasúti szabályozó szervek gyakorlatának összehangolása
Feladata: munkacsoportok létrehozása
• Piaci monitoring
• Hálózat-hozzáférési díjak
• Vasúti árufuvarozási folyosók
• Közszolgáltatás gazdasági egyensúlya
• Első vasúti csomag felülvizsgálata
Állásfoglalások, ajánlások, további információk: http://www.irg-rail.eu
26
IRG-Rail – piaci monitoring
A vállalkozó vasúti társaságok értékelése
A vasúti pályahálózat minősége
2.22
A hálózat-hozzáférési díjak mértéke az
árufuvarozásban
2.46
2.67
A hálózat-hozzáférési díjak struktúrája
A szolgáltatási létesítményekhez való
hozzáférés
3.26
A vasúti pályához való hozzáférés és a
kapacitás-elosztás
0.00
3.44
1.00
2.00
3.00
4.00
27
Összegzés
• Kialakult a vasúti árufuvarozási piac
• Megerősödött az utasjogok védelme
• Megkezdődött a pályahálózat-működtetők
költségeinek szabályozó szervi vizsgálata
28
A jövő: Recast
•
Elfogadásra került az első vasúti csomag felülvizsgálatáról szóló irányelv
•
Új vasúti szabályozó szervi feladatok, hatáskörök
•
•
ajánlások a vasútbiztonsági szerv döntéseihez, ha azok érintik a piaci versenyt
•
legalább kétévente konzultáció a vasúti szolgáltatásokat igénybe vevők képviselőivel
•
a pályahálózat-működtetők üzleti tervének, pályaműködtetési szerződésének és kapacitásbővítési tervének véleményezése
•
szorosabb együttműködés a társhatóságokkal
Mindezt megerősített függetlenség, rövid eljárási határidő (2 hónap helyett 6 hét)
mellett
29
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
30

similar documents