Stabilitas_es_bizalom _Kisgergely

Report
Stabilitás és bizalom – az MNB
biztosításfelügyelési stratégiája és
módszerei
Kisgergely Kornél – Pénzügyi szervezetek felügyeletéért
felelős ügyvezető igazgató
MABISZ-konferencia
2014. november 6.
Az MNB felügyeleti stratégiája
• Piaci célok
• Sokkellenálló-képesség növelése
• Fenntartható verseny biztosítása
• Hitelezési - finanszírozási képességek, készségek növelése
• Intézményi célok
• Integrált működés
• Kockázat alapú felügyelet
• Eredményes fogyasztóvédelem és piacfelügyelet
• Határozott, időbeni jogérvényesítés
• Aktív szabályozói szerep
• Erősebb nemzetközi szerepvállalás
• Naprakész tudásbázis
Magyar Nemzeti Bank
Forrás: MNB
2
Mikroprudenciális felügyelési célok
Folyamatos kockázatalapú felügyelés új megoldásokkal
• Rendszerszinten jelentős intézmények intenzív felügyelete
• Üzleti modell alapú felügyelés továbbfejlesztése
• Korai beavatkozási rendszer kialakítása, alkalmazása
• Aktív nemzetközi jelenlét – szabályozásban, felügyelésben
• Határon átnyúló tevékenységek, fióktelepek intenzívebb
felügyelete
Forrás: MNB
Magyar Nemzeti Bank
3
Stratégiai feladatok – Biztosítási szektor
• Biztosítók nemzetgazdasági hasznosságának növelése
• Nemzetgazdasági finanszírozói kapacitás fenntartása
• A tartott hazai állampapír-állomány növelésének előmozdítása
• Transzparens szolgáltatási paletta megteremtése
• Feltételek és kockázatok megfelelő kommunikálása
• Versenyképesség
• Versengő biztosítási rendszer kialakulásának támogatása
• Korszerű öngondoskodási megoldások támogatása
• Garanciamechanizmusok létrehozása esetleges válsághelyzetek
kezelésére
Magyar Nemzeti Bank
Forrás: MNB
4
A stratégia megvalósításának
módszerei
Biztosításfelügyelet szervezeti
elhelyezkedése az MNB-n belül
Pénzügyi szervezetek
felügyeletéért és
fogyasztóvédelemért
felelős alelnök
Módszertani Igazgatóság
Hitelintézeti felügyeleti
igazgatóság
Biztosítási felügyeleti
osztály
Pénzügyi szervezetek
felügyeletéért felelős
ügyvezető igazgató
Biztosítás-, pénztár-,
pénzügyi vállalkozások
és közvetítők felügyeleti
igazgatóság
Fogyasztóvédelemért és
piacfelügyeletért felelős
ügyvezető igazgató
Engedélyezési és
jogérvényesítési
igazgatóság
Biztosításfelügyeleti
főosztály
Biztosítás-, pénztár-,
pénzügyi vállalkozások és
közvetítők felügyeleti
főosztály
Biztosítási vizsgálati
osztály
Aktuáriusi osztály
Forrás: MNB
Magyar Nemzeti Bank
6
Biztosításfelügyeleti alapfeladatok
Vizsgáló + Aktuárius
Felügyelt intézmény
Célvizsgálat
Témavizsgálat
Utóvizsgálat
Átfogó vizsgálat
Nyomon követés
1. év
2. év
3. év
Előkészítés
Nyomon követés
Negyedéves kockázatértékelés
Beszámoló értékelés
Felügyelő + Aktuárius
Egyéb feladatok
Forrás: MNB
Magyar Nemzeti Bank
7
Biztosításfelügyeleti főosztály
Az intézményfelügyelés alapja –
negyedéves kockázatértékelés
Mennyiségi információk
Adatszolgáltatás
Monitoring
Mutatók számítása
IT
Adatfogadás
elsődleges ellenőrzése
Aktuáriusok
Adatok alapján
tartalék és tőke
értékelés
Minőségi információk
Felügyelő:
Output
Mutatók,
számszaki
adatok
értékelése
•
•
•
•
•
megbeszélések,
helyszíni vizsgálat,
nyomon követés,
sajtó,
nemzetközi csoport információk
Kockázat értékelő megbeszélések:
Felügyelők + Aktuáriusok + Monitoring + Fogyasztóvédelem
Negyedéves
kockázatértékelések
Felügyeleti
akciók
Forrás: MNB
Magyar Nemzeti Bank
8
Kiemelt nemzetközi jelenlét
• Biztosítói csoportok felügyeleti kollégiumában részvétel
• Hazai és csoportszintű belső modell pre-applikációs vizsgálatok
• EIOPA bizottságokban való aktív részvétel
• Financial Requirements Committee (FinReq)
• FinReq CAT SG
• Internal Models Committee (IMC)
• Insurance Group Supervision Committee (IGSC)
• IGSRR Supervisory Review Process SG
• Azonosított és ajánlott „jó felügyelési gyakorlatot” tartalmazó felügyeleti kézikönyv
kidolgozásában való aktív részvétel
• Steering Committee - tagság
Forrás: MNB
Magyar Nemzeti Bank
9
Új felügyelési megközelítések
Szolvencia II alapú felügyelés
S II irányelvből fakadó rugalmas szabályozás
Új felügyelési gondolkodásmód és szemlélet
„Testreszabott” felügyelési vizsgálat
Új felügyelési módszertan kidolgozása
(folyamatban)
Magyar Nemzeti Bank
Forrás: MNB
11
Termékközpontú felügyelés tovább mélyítése
• Árazási technika vizsgálata
• Termékjövedelmezőség
• Ajánlások kidolgozása (pl. nyugdíjbiztosítási ajánlás)
Magyar Nemzeti Bank
Forrás: MNB
12
Szemléletváltás az intézményfelügyelésben –
Üzleti modell alapú felügyelés
A szemléletváltás szükségessége
• A gazdasági és pénzügyi világválság legfontosabb felügyelési tanulsága,
hogy az eddig alkalmazott és hatékonynak hitt kockázatazonosítási és
értékelési módszerek csak korlátozottan alkalmasak a kockázatok jövőbe
mutató jellegű, megfelelő színvonalú értékelésére
• A válasz az eddigi módszertan alapvető elemeinek megtartása mellett,
azt kiegészítendő, az üzleti modell elemzésén (Business Model Analysis –
BMA) alapuló felügyelés, amelyet az MNB felügyeleti prioritásnak tekint
Forrás: MNB
Magyar Nemzeti Bank
13
Szemléletváltás az intézményfelügyelésben –
Üzleti modell alapú felügyelés
Az üzleti modell elemzés tartalma
• Az üzleti modell elemzése során az MNB értékeli az intézmény
stratégiájának
• életképességét
• fenntarthatóságát
• sebezhetőségét
• valamennyi, a fentiekhez kapcsolódó addicionális (pl. működési) kockázatot.
• A cél az intézmények üzleti modelljének, és az arra ható
tényezők mélyebb megértése, ami elvezet egy egyedi, az
intézmény
sajátosságaira
szabott
felügyelési
program
kialakításához.
Magyar Nemzeti Bank
Forrás: MNB
14
Szemléletváltás az intézményfelügyelésben –
Üzleti modell alapú felügyelés
A módszertan kialakítása
• 2014. év folyamán:
 Nemzetközi tapasztalatok megismerése (EIOPA munkacsoportokban, illetve
társfelügyeletektől szerzett tudás)
 Tapasztalatok összegzése, módszertani alapok kialakítása
• 2015. I. félév során:
• Üzleti modell elemzés az átfogó vizsgálatok során pilot jelleggel
• Módszertan véglegesítése a tapasztalatok alapján
• 2015. II. félévtől
• az üzleti modell elemzés alkalmazása valamennyi átfogó vizsgálat során, évente
follow-up.
Magyar Nemzeti Bank
Forrás: MNB
15
2014-2019. évi felügyeleti stratégia megvalósítása
20
2014
2013
felügyeleti integráció 2013. okt. 1.
nyugdíjajánlás
visszamérése
nyugdíjajánlás kiadása
Kedvezményezett-védelmi
felmérés
mennyiségi és
minőségi
hatástanulmány
stressz teszt, alacsony
hozamkörnyezet
felmérés
direkt kárrendezés konzultáció
lakásbiztosítási sztenderdek - körlevél
online ajánlás
Forrás: MNB
Magyar Nemzeti Bank
16

similar documents