Szövegszerkesztés_bövitett

Report
Szövegszerkesztés
Szövegszerkesztő programok
Windows alatt
•
•
•
•
Jegyzettömb
Wordpad
Microsoft Word
………………….
Office verziók
•
•
•
•
•
•
•
•
Office 95
Office 97
Office 2000
Office 2003
Office 2007
Office 2010
Office 2013
………………..
Office alkalmazások
• Microsoft Office
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
Outlook
Access
OneNote
Publisher
Project
Visio
Microsoft Office Web Apps
Microsoft Office 365
StarOffice/OpenOffice.org/LibreOffice
Az OpenOffice.org
Word 2007 nyitóképernyője
•
•
•
•
•
•
•
1. Címsor: Az aktív dokumentum címét mutatja. A bal oldali Office
gombbal és gyorselérési eszköztárral, jobb oldali kis méret, teljes
méret, bezárás ikonokkal végezhetünk műveleteket.
2. Menüszalag: A menüszalag segítségével használhatjuk az egyes
funkciókat. A menüszalag lapjai a dokumentum létrehozásának egy
adott munkatípusához tartoznak, és a lapokon elhelyezett parancsok
logikai csoportokba vannak rendezve.
3. Vonalzók: A vonalzó segítségével állíthatjuk be a bekezdések
helyzetét, és a tabulátorokat.
4. Szerkesztőfelület: Az a felület, amin a szöveget szerkesztjük, és ami
a végleges dokumentumunkat tartalmazza.
5. Gördítő sávok: Ha az aktív dokumentum nem fér el az ablakban, a
kilógó területeit a gördítő sávokkal tehetjük láthatóvá.
6. Kijelölő sáv: Egy keskeny függőleges sáv a munkaterület bal
oldalán, amely megkönnyíti sorok, nagyobb területek kijelölését.
7. Állapotsor: Egyfelől információkat tartalmaz a dokumentumról
(oldalszám, szavak száma..), másfelől beállíthatjuk rajta, hogy milyen
módon szeretnénk megjeleníteni a dokumentumot a képernyőn.
Kompatibilitás
•
•
•
A Word 2007 más fájlformátumot használ, mint a program
korábbi verziói. Meg tudjuk nyitni a korábbi verziókkal
létrehozott dokumentumokat, de a Word 2007 új szolgáltatásai
nem lesznek elérhetők.
A munkát folytathatjuk kompatibilis módban, de át is
alakíthatjuk a dokumentumot Word 2007 fájlformátumba,
akként, hogy a Microsoft Office gombra, majd a Konvertálás
parancsra kattintunk. Ezután a meglévő dokumentum
felülírásához a gyorselérési eszköztáron rákattinthatunk a
mentés gombra, vagy az Office menüben a Mentés másként
parancsra kattintva a dokumentumot az új formátumában külön
fájlként menthetjük el.
Word 2007 dokumentum nem nyitható meg a Word korábbi
verzióiban, hacsak nem telepítjük a Office 2007 rendszer
kompatibilitási csomagját, amely ingyenesen letölthető a
Microsoft Office Online oldalról. A kompatibilitási csomag
telepítése után meg tudjuk nyitni, és dolgozhatunk a Word 2007
dokumentumokkal, de Word 2007 sablonokat nem tudunk
megnyitni.
Mi a szövegszerkesztés
lényege?
•
•
•
•
Rendezett,
esztétikus,
nyomtatott dokumentum előállítása.
Jellemzője: WYSIWYG
– What You See Is What You Get (Azt látod,
amit kapsz)
Lap beosztása
Élőfej
Margók
Szövegtörzs
Élőláb
Formázási egységek
•
•
•
•
Karakter (betű)
Bekezdés
Szakasz
Dokumentum
Dokumentum formázása
• Oldalbeállítás
– Tájolás
• Lap helyzete.
– Margók
• Szövegterület távolsága a lap szélétől.
A betű- és bekezdésformázás
alapjai
Szöveg kijelölése
•
•
•
•
Kijelölés egérrel
Kijelölés billentyűzettel
Speciális kijelölések
Kijelölés megszüntetése
– Kattintsunk az egérrel a képernyőn a
kijelölésen kivül
– Nyomjuk meg a nyilak egyikét
A betűk formai jellemzői
• A betűk három fő jellemzője:
– A betűtípus
• A betűk és egyéb jelek közös grafikus jegyek
szerint megtervezett együttese.
– A betűstílus
• Egy adott betűnek nagyon sok változata van. (pl.:
félkövér, dőlt, aláhúzott, stb)
– A betűméret
• Egysége a pont. 1 hüvelyk (2,54 cm) 72 ponttal
egyenlő.
A betűk formai jellemzői
Betűtípus
Betűméret
Betűstílusok
Kisbetű/
Nagybetű
Betűméret
növelése/
csökkentése
Kiemelés
Betűformátum törlése
Betűszín
Betűformázás haladóknak…
Bekezdés fogalma
• A bekezdés két bekezdés végjel között
elhelyezkedő szöveg.
• Új bekezdést az ENTER billentyű
leütésével hozhatunk létre.
Bekezdés formázása
• Igazítás
– Hogyan helyezkednek el egymáshoz képest
a bekezdés sorai
•
•
•
•
Balra
Középre
Jobbra
Sorkizárt
Bekezdés formázása
• Behúzás
– A bekezdés bal, illetve jobb széleinek
távolsága a margótól.
Bekezdés formázása
• Térköz
– A bekezdés függőleges elrendezését adja
meg. (Bekezdések közötti távolság.)
Bekezdésformátumok beállítása
Bal oldali behúzás
növelése/csökkentése
Igazítások
Sorköz
Bekezdésformázás
haladóknak…
Egyéb formázások
• Szegélyezés
– Szöveg
– Bekezdés
– Oldal
• Listák
– Felsorolás
– Számozás
• Élőfej és élőláb
– Szakaszonként ismétlődő szöveg a lap
felső és alsó részén.
Objektumok beillesztése
• Kép beszúrása
• WordArt beszúrása
• Alakzat beszúrása
– Objektum és szöveg helyzete
Szövegdobozok
•
•
•
Szövegdobozok segítségével a dokumentum bármely pontjára
elhelyezhetünk szöveget.
Szövegdobozok beszúrásához használhatjuk a Beszúrás
menüszalag, Szöveg ikoncsoportjában az Szövegdoboz ikonját
vagy alakzatok beszúrásánál a alakzat listából kiválaszthatjuk a
szövegdoboz ikonját.
A szövegdobozok ugyanúgy tartalmazhatnak szöveget, képet,
alakzatot, táblázatot, mint a törzsdokumentum.
A szövegdobozok belsejében, található szövegek és
objektumok a korábban megismert módszerekkel formázhatók.
Megkötések:
1. Szövegdobozba nem helyezhetünk további szövegdobozt.
2. A szövegdobozban elhelyezett képek, objektumok csak a
szöveggel egy sorban elhelyezkedő karakterként kezelhetjük.
Nincs lehetőség a körbefuttatására.
3. Egy szövegdobozban elhelyezett szövegből mindig csak
annyi látszik, amennyit a szövegdoboz mérete enged.
WordArt elemek
• Látványos szövegek készíthetők WordArt
stílusok használatával.
• WordArt segítségével meggörbíthetjük a
szöveg burkoló görbéjét, elforgathatjuk a
szöveget és árnyékot hozhatunk létre.
• WordArt beszúrásához a Beszúrás
menüszalag, Szöveg ikoncsoportjában az
WordArt ikonját használhatjuk. Rákattintva
kész stílusok közül választhatunk.
• A stílus kiválasztása után a WordArt
szöveg szerkesztése párbeszédpanelen
adhatjuk meg a szöveget.
Alakzatok rajzolás, beszúrása
• Egyszerű rajzokat, ábrákat, folyamatábrákat
készíthetünk alakzatok segítségével.
Alakzatokat a Beszúrás menüszalagon
található Alakzatok ikon segítségével tudunk,
elhelyezni a dokumentumban.
• A Beszúrás menüszalag, Ábrák ikoncsoportjában az Alakzatok ikonra kattintva
kiválaszthatjuk a keresett alakzatot. Ezt
követően a dokumentumnak arra a pontjára
kattintunk, ahová el szeretnénk helyezni és a
bal egérgomb lenyomása mellett addig húzzuk
az egérkurzort, amíg el nem érjük az alakzat
kívánt méretét.
Hibák
Hibák
Hibák
Hibák
Hibák
A szövegszerkesztés lépései
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Szöveg begépelése és mentése formázás
nélkül („nyers szöveg”) – az összetartozó
szövegegységeket új bekezdésbe helyezve.
Beállítások: automatikus elválasztás, lap- és
margóméretek, helyesírás ellenőrzése
Szöveg megformázása
Képek, grafikonok, táblázatok beillesztése.
A kész dokumentum elmentése
Nyomtatás
A szövegszerkesztés lépései
A munka egyes fázisai
alatt folyamatosan
mentsük a
dokumentumot!
Szöveg bevitele
• Szöveg helyes beírásának szabályai
– Enter gombot csak a bekezdés végén
nyomjuk le
– Ne használjuk a szóköz gombot szavak,
címek igazítására
• Gyakori hibák:
–
–
–
–
Kimaradt egy betű
Bekerült egy felesleges betű
Véletlenül lenyomtuk az Enter gombot
Csupa nagybetűvel írtunk
Gyakori hibák
• a címzéstévesztés, pl. azért mert a cím
megváltozott, de a változást nem
vezették át a címjegyzékbe a vállalatnál
• a címzett nevének, beosztásának
helytelen írása
(pl. keresztnév elírások nem ritkák, illik
az aktuális beosztást ismerni, az Úr,
Asszony nagybetűvel írandó,
így pl.: Igen tisztelt Vezérigazgató
Asszony !
Gyakori hibák
• ritkán, de előfordul, hogy helyesírási
hiba található a levélben, a
nyelvhelyességi hibák gyakoribbak;
(sohase feledjük, a levél hibájáért is az
aláíró felel!)
• vigyázni kell, a számítógép nem tud
helyesen elválasztani;
• előfordul, hogy nem a jelzett melléklet
kerül becsatolásra, vagy egyáltalán
hiányzik
Stílusok és készítésük
Lábjegyzetek
• A gyakorlatban sokan keverik a az élőlábbal
(lábléc), ezért szükséges beszélni róla.
• A lábjegyzetek magyarázatok, kiegészítő
információk az oldal alján, vagy a szöveg végén
helyezkedhetnek el. Az utóbbi esetet
végjegyzetnek nevezzük. Alapvető különbség az
élőláb és a lábjegyzet között, hogy az élőláb a
margó területén helyezkedik el, míg a lábjegyzet a
dokumentum területén.
• A lábjegyzet két részből áll, a hivatkozásból és a
tényleges szövegből. A hivatkozáshoz a program
egy karakter-stílust rendel, a szöveghez egy
bekezdés-stílust. A hivatkozások automatikusan
növekvő sorrendben jelennek meg.
Táblázatok készítése
• A kurzorunkat oda kell állítani, ahol a táblázatot létre
kívánjuk hozni. Ezt követően ki kell választani a
„Beszúrás” menü „Táblázat” ikonját és a legördülő
menüből a „Táblázat beszúrása” almenüt. A megjelenő
párbeszédablakban meg kell adnunk a táblázat
oszlopainak és sorainak a számát, valamint
megadhatjuk az oszlopszélességet (ha meghagyjuk az
„auto” alapértelmezést), akkor a program elosztja a
rendelkezésre állóhelyet a létrehozandó oszlopok
számával.
• Ugyanezen menü és ikon kiválasztásával lehetőségünk
van egy gyorsabb módszerre is a táblázat
létrehozására. Ehhez be kell beállítani az oszlopok és
sorok számát - lenyomott jobb egér gombbal (grafikus
felületen ez elég személetesen követhető).
Táblázat sor, oszlop és
cellaműveletei szalagblokkból
Táblázat rendezése
• Amennyiben rendezni kívánjuk a táblázat celláiban
található szövegeket illetve számokat, esetleg
dátumokat, akkor először ki kell jelölnünk a rendezendő
szövegrészt és ki kell választani a „Kezdőlap” menüből
a „Bekezdés” szalagblokkban a Rendezés ikont.
• A megjelenő párbeszédablakban megadhatjuk, hogy a
számokat, szövegeket, vagy dátumokat figyeljen, és
hogy csökkenő vagy növekvő sorrendben rendezzen.
• A táblázatok rendezésénél, ha a rendezés előtt semmit
sem jelölünk ki csak benne állunk a táblázatban, a
rendezés az egész táblázatra fog vonatkozni.
Természetesen itt is megadhatunk több rendezési
kulcsot, és meghatározhatjuk a rendezés irányát is.
Számolás táblázatban
• Egy táblázatban minden cellának van címe, és
többek között ennek segítségével lehet
megadni, hogy melyik cella adataival akarunk
műveleteket végezni. Sajnos nincs meg az a
lehetőség, mint Excelben, hogy a beírt szám
módosítása esetén automatikusan
újraszámolja a képleteket, emiatt az a javaslat,
hogy lehetőség szerint kerüljük a Wordben a
matematikai műveletek használatát. Helyette
inkább a táblázatkezelőben valósítsuk azt
meg, mert az újraszámolás automatikusan
megtörténik.
Tabulátorok használata
• Az adatok táblázatos elrendezésére egy
másik lehetőség a tabulátor használata.
• Ha lenyomjuk a billentyűzeten a
tabulátor gombot, akkor a kurzor a
sorban adott pozícióra lép: így az
adatokat oszlopokba rendezhetjük.
• A Wordben például ezek a helyek a bal
margótól kezdve 1,25 cm-enként
vannak.
• A tabulátorpozíciók helyét és az oszlopok
igazítását a szövegszerkesztő programokban a
felhasználó az igényeinek megfelelően is
beállíthatja.
• A pozíciók helyét megadhatjuk például a
vonalzó segítségével. Az oszlopok igazítása
négyféle lehet:
• az adott pozícióhoz igazodik az oszlop bal
széle, jobb széle, közepe, vagy számok esetén
a tizedesvessző (decimális).
• A tabulátorpozíciók közé szaggatott, pontozott
vagy folytonos vonalat is húzhatunk, ami vezeti
a szemet, vagy űrlap kialakítását teszi lehetővé.
Tabulátorok használata
• A Word szövegszerkesztő program esetében a
tabulátorpozíciókat a következőképpen
alakíthatjuk ki.
• Kiválasztjuk az igazítás módját (a munkaterület
bal felső sarkában), majd a vonalzón a
megfelelő helyre kattintunk.
• A vonalzón később más helyre tolhatjuk a
tabulátorpozíciót, vagy lefelé húzva törölhetjük
is.
• Ha kettőt kattintunk valamelyik
tabulátorpozícióra, megjelenik a Tabulátorok
ablak, ahol megadhatjuk, milyen vonal kösse
össze az adott pozíciót az előzővel.
Körlevél
A körlevél olyan dokumentum,
amely állandó (azaz minden
levélben azonos) szövegrészek
mellett változó szövegrészeket
is tartalmaz.
Az állandó szövegrészeket
tartalmazó dokumentumot
TÖRZSDOKUMENTUM
……………………………………
-nak nevezzük
A változó szövegrészeket
tartalmazó dokumentumot
ADATFORRÁS
……………………………………
-nak nevezzük
A körlevél készítésének
lépései
1. a törzsdokumentum megírása
2. a törzsdokumentumhoz kapcsolódó
adatforrás elkészítése
3. egyesítés
Az 1. és a 2. lépések felcserélhetőek
A körlevél létrehozása a Körlevél
„varázslóval” (Körlevél munkaablak)
• Eszközök menü/levelek és küldemények/Körlevél…
A körlevél létrehozása a Körlevél
„varázslóval” (Körlevél munkaablak)
1. Megadjuk a körlevél dokumentum típusát
2. Továbblépünk
A körlevél létrehozása a
Körlevél „varázslóval” (Körlevél
munkaablak):
3. Kiválasztjuk a törzsdokumentumot
4. Továbblépünk
A körlevél létrehozása a
Körlevél „varázslóval” (Körlevél
munkaablak):
5. Kiválasztjuk a címzetteket
(adatforrás hozzáadása)7. Kiválasztjuk az adatforrást
6. Továbblépünk
A körlevél létrehozása a
Körlevél „varázslóval” (Körlevél
munkaablak):
Az adatforrást a Word program hozzárendeli a
törzsdokumentumhoz
7. Továbblépünk
A körlevél létrehozása a Körlevél
„varázslóval” (Körlevél munkaablak):
8. Beszúrjuk az adatmezőket az adatforrásból
A kurzort a megfelelő
helyre tesszük
(kijelöljük a beszúrás
helyét - <<Név>>)
9. Továbblépünk
A körlevél létrehozása a
Körlevél „varázslóval” (Körlevél
munkaablak):
10. A levelek megtekintése
Megnézhetjük az egyes
rekordokat
egyenként, a
feleslegeseket
törölhetjük.
11.Továbblépünk
A körlevél létrehozása a
Körlevél „varázslóval” (Körlevél
munkaablak):
12.Az egyesítés befejezése
A körlevél létrehozása a Körlevél
„varázslóval”(Körlevél munkaablak)
Az egyesítés befejezése után egyenként
módosíthatjuk a leveleket.
Az levelek egyesítése
SZAKASZTÖRÉS
…………………………….-ekkel
új dokumentumban történik.
A körlevél létrehozása a Körlevél
„varázslóval”(Körlevél munkaablak)
Az egyesített dokumentumot
elmenthetjük. Ilyenkor a
dokumentumhoz a Word
AUTOMATIKUS
………………………… an
csatolja a kiválasztott
adatforrást.
Ha nincs előre elkészített
adatforrásunk új cimlistát is
készíthetünk!
Dokumentum mentése
Dokumentum védelme
• Jelszó megadásával lehetőségünk van megakadályozni,
hogy a dokumentumot más felhasználók is
megnyithassák, vagy megváltoztathassák. Amennyiben
jelszóval védünk egy dokumentumot, akkor annak
minden megnyitásakor be kell írni a jelszót.
• A jelszó megadása az „Office gomb” „Mentés másként”
parancsával érhető el, ahol lent az „Eszközök”
lenyitásánál kiválasztva az „Általános beállítások”-nál
érhető el, ahol megadhatjuk a dokumentum
megnyitásához szükséges jelszót. Ha azt akarjuk, hogy
más felhasználók csak megjegyzéseket tudjanak a
dokumentumhoz adni, akkor ugyanebben a
párbeszédablakban a „Dokumentumok védelme” gomb
használatával tudjuk ezt megtenni. Ebben az esetben
meg tudják nyitni, de csak megjegyzést fűzhetnek hozzá.
A nyomtatás paraméterei
Korrektúra
• Ezen a lapon a dokumentumok
korrektúrázására, megjegyzésekkel
való ellátására és módosítására
szolgáló gombok találhatók, hat
csoportba sorolva:
–
–
–
–
–
–
Nyelvi ellenőrzés,
Megjegyzések,
Nyomon követés,
Változások,
Összehasonlítás,
Védelem.
Hivatkozások
• A hosszú dokumentumokhoz, például
jelentésekhez hozzáadható elemekkel
kapcsolatos gombok hat csoportba
vannak sorolva ezen a lapon:
–
–
–
–
–
–
Tartalomjegyzék,
Lábjegyzetek,
Idézetek és irodalomjegyzék,
Feliratok,
Tárgymutató,
Hivatkozásjegyzék.
Ellenörző kérdések
Mire
gondoltam?
MARGÓ
A lap nyomtatási területén kívül eső üres
terület.
Mire
gondoltam?
BEKEZDÉS
A szöveg két enter ¶ (bekezdés jel) közötti része.
BEKEZDÉS FORMÁZÁSA
A bekezdés formázásának lehetőségei:
1. Igazítás
Azt adja meg, hogy hogyan helyezkednek el
egymáshoz képest a bekezdés sorai.
?
Balra zárás
?
Középre zárás
?
Jobbra zárás
?
Sorkizárás
BEKEZDÉS FORMÁZÁSA
A bekezdés formázásának lehetőségei:
2. Behúzás
A bekezdés bal, illetve jobb szélének
távolsága a margótól.
Első sor
behúzása
?
Függő
behúzás
?
BEKEZDÉS FORMÁZÁSA
A bekezdés formázásának lehetőségei:
3. Térköz
A bekezdés függőleges elrendezését adja
meg.
Az előző illetve a következő bekezdéstől
mért távolság.
¶
?
¶
¶
BEKEZDÉS FORMÁZÁSA
A bekezdés formázásának lehetőségei:
4. Sorköz
A bekezdés sorainak távolságát adja meg.
Két sor közötti távolság.
Lehet:
Szimpla
1,5 sor
Dupla
Legalább
Pontosan
Többszörös
?
¶
BEKEZDÉS FORMÁZÁSA
A bekezdés formátumok beállítása:
1. Kijelöljük a bekezdést
Helyi menü / Bekezdés
Formátum menü/ Bekezdés parancs
Eszközsor ikonok
Vonalzó
Vonalzó bekezdésformázási lehetőségei
első sor behúzása
jobb oldali behúzás
függő behúzás
?
?
?
bal oldali behúzás
?
Igaz
vagy hamis
?
• A körlevél tartalmaz azonos
szövegrészeket.
• A körlevél nem tartalmaz változó
szövegrészeket.
• A körlevél nem tartalmazhat azonos és
eltérő szövegrészeket.
• Az állandó szövegrészek minden
levélben egyformák.
• A változó szövegrészek minden
levélben lehetnek teljesen mások is.
Melyik a helyes válasz?
1. Az állandó szövegrészeket tartalmazó
dokumentumot törzsdokumentumnak
nevezzük.
2. Az állandó szövegrészeket tartalmazó
dokumentumot adatforrásnak
nevezzük.
3. Az állandó szövegrészeket tartalmazó
dokumentumot adatdokumentumnak
nevezzük.
4. Az állandó szövegrészeket tartalmazó
dokumentumot törzsforrásnak
Melyik a helyes válasz?
1. A változó szövegrészeket tartalmazó
dokumentumot törzsdokumentumnak
nevezzük.
2. A változó szövegrészeket tartalmazó
dokumentumot adatforrásnak
nevezzük.
3. A változó szövegrészeket tartalmazó
dokumentumot adatdokumentumnak
nevezzük.
4. A változó szövegrészeket tartalmazó
dokumentumot törzsforrásnak
Mi a helyes sorrend?
1. Egyesítés -> törzsdokumentum megírása ->
adatforrás elkészítése
2. Adatforrás elkészítése -> egyesítés ->
törzsdokumentum megírása
3. Törzsdokumentum megírása -> egyesítés ->
adatforrás elkészítése
Kösd össze!
Törzsdokumentum
megírása
Adatforrás
elkészítése
Egyesítés
Táblázat
létrehozása, és
feltöltése
adatokkal
A levél állandó
része
Törzsdokumentum
és adatforrás
Melyik a helyes válasz?
Törzsdokumentum megírása:
• Létrehozzuk a táblázatot, és kitöltjük
adatokkal
• A körlevél állandó részét írjuk meg
• Összerendeljük a törzsdokumentumot
és az adatforrást
Melyik a helyes válasz?
Adatforrás elkészítése:
• Összerendeljük a törzsdokumentumot
és az adatforrást
• Létrehozzuk a táblázatot és kitöltjük
adatokkal
• A körlevél állandó részét írjuk meg
Melyik a helyes válasz?
Törzsdokumentum megírása:
• A körlevél állandó részét írjuk meg
• Létrehozzuk a táblázatot és kitöltjük
adatokkal
• Összerendeljük a törzsdokumentumot
és az adatforrást
Sorold fel a körlevél
készítésének lépéseit!
1. Megírom a törzsdokumentumot
2. Létrehozom a törzsdokumentumhoz
tartozó adatforrást
3. Egyesítem a törzsdokumentumot és
az adatforrást
Melyik nem a dokumentum
típusa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Levél
Vetítés
E-mail
Adatbázis
Boríték
Szöveg
Címke
Táblázat
Címtár
Hogyan nem lehet kiválasztani
törzsdokumentumot?
(Több helyes válasz van!)
•
•
•
•
•
Meglévő dokumentum alapján
Formázás alapján
Sablon alapján
Bekezdés alapján
Aktuális dokumentum alapján
Hogyan nem lehet kiválasztani
cimzetteket?
(Több helyes válasz van!)
•
•
•
•
•
Outlook névjegyalbumból
Gmail névjegyalbumból
Létező listából
Új lista létrehozásával
Citromail névjegyalbumból
Állítsd helyes sorba a körlevél
létrehozásának lépéseit
(varázslóval)!
3.
Kiválasztom a címzettek listáját
4.
Adatmezőket beszúrom
1.
Dokumentum típusát megadjuk
6.
Befejezem az egyesítést
2.
Törzsdokumentumot kiválasztom
5.
Megtekintem a leveleket
Készítse el a következő adatlapot
tabulátorok segítségével!
Készítse el a dokumentum aljára a
következő dátum- és aláírásmintát!
Készítse el a következő árjegyzéket
tabulátorpozíciók beállításával!
Táblázaton belül is alkalmazhatjuk a
tabulátorokat, ekkor a tabulátor gombbal
együtt a Ctrl gombot is nyomnunk kell.
Készítse el a következő űrlapot!
Készítsük el a következő pontsort!
(A pontsor egy pontozott tabulátor Calibri
betűtípussal, 72 pontos betűmérettel.)

similar documents