Az Eurázsia régió, mint nemzetközi politikai alrendszer

Report
Az Eurázsia régió,
mint nemzetközi politikai alrendszer
felemelkedése:
új geopolitikai kihívások az
atlanti világrendben
Hervainé Szabó Gyöngyvér PhD dr. habil
tudományos rektorhelyettes
Az eurázsiai régió, mint nemzetközi rendszer
kutatása főbb kérdései
•
•
•
•
•
•
•
•
A nemzetközi politikai régió ismérvei
Az eurázsiai tér behatárolása
Eurázsia a történeti jogközösségekben
Eurázsia: nemzetközi szervezetek
Putyin Nagy Európa terv
Putyin, Dugin, Nazarbajev Eurázsia terve
Az eurázsiai regionalizmus és Európa
Az eurázsiai regionalizmus és az USA
A nemzetközi politikai régió ismérvei
• A nemzetközi politika olyan regionális erőtere, amely
elkülönült politikai alrendszer jellemzőket mutat
• Eurázsia
– több új állam – 8 közép-ázsiai
– Nemzetközi szervezetek
– Nemzetközi integrációk
– Non-profit nemzetközi szervezetek
– Globális szervezetek jelenléte
– A globalizált térbe integrálódás FTA-k révén
– Regionális biztonsági közösségek megjelenése
– Új geopolitikai erőtér kialakulása
Eurázsia, mint földrajzi fogalom
2
Területe
54,759,000 km
Népessége
4,620,000,000 (2010)
Népsűrűség
84/km
Országok száma
93
2
Asia + Europe = Eurasia
Eurázsia nemzetközi történeti jogközösségei
Яса birodalmi törvénykönyv, vallási türelem – mindenki adófizető, az orosz
térségekben 49 város – pravoszláv hit terjesztése (21 templom)fegyverkereskedelem
Kína központú világrend alapjainak kialakítása: nomád
gazdaság+kereskedelem+kínai termelés
Egységes Kína+ egységes sztyeppe
A Tatár Birodalom Kubilaj Kán korában
• Speciális nemzetközi jog,Nemzetközi pénzügyek
• Nemzetközi kereskedelmi szolgáltatások, úthálózat,
szerájok, kereskedő és iparvárosok, medreszék
• Nemzetközi adóügyi rendszer
• Postai szolgáltatások
Kánságok feletti
nemzetközi elit: ujgur
tisztviselő, arab titkár,
perzsa bankár,
kereskedelmi,
diplomáciai,
misszionárius rend
Kiemelt biztonsági
rendszer
Civilizációk terjedése,
vallási tolerancia
Az eurázsiai-afrikai
gazdasági térség
a selyemút időszakában:
Velence: arany-ezüst
kereskedelem, rabszolga
kereskedelem, titkosszolgálat
A mongolhoz hasonló
transznacionális itáliai
pénzügyi elit
•
•
•
•
Összehangolt külpolitika:
Francia királyság
Velence rendelte meg a
tatárjárást
Afrika bevonása a
kereskedelmbe:
Genova Egyiptom ellen
Az orosz
birodalom
növekedése
1300-1796
között
Az Orosz
Birodalom
növekedése
1796-1914
•
•
•
•
•
A nemzetközi kapcsolatok történeti
jellemzői az eurázsiai térségben
Az eurázsiai térség a történeti nemzetközi
jogközösségekben a legnagyobb birodalmakat tudta
magáénak: tatár, kínai-mongol, türk, török, orosz,
szovjet birodalmi befolyás
Amennyiben Kína jól kormányzott volt – az arabperzsa kereskedelem jól kiegészítette
Ha Kína nem elég jól kormányzott volt, nem tudott
békét teremteni a térségben: mongolok, türk-török,
orosz befolyás
Nagy játszma: Oroszország – Nagy Britannia
Szovjetunió és gyenge Kína a rend fenntartója volt
Nemzetközi szervezetek a régióban
A szervezet
kezdeményezője
Gazdasági-integrációs
Pénzügyi
Biztonsági
Szakterületi
ENSZ
UNDP, UNAID
IMF
UN, UN SC
UNESCO,ICAO,
WHO,ILO,SPECA, UN DOC,
UNOMIG, IMO
Közép-Ázsiai államok
CAEC, CACO, CICA
IDB, CAREC
CANWFZ
IFAS, NDN
Dél-Kaukázus
Kelet -Európa
GUAM
BSTDB
OSCE, NATO, EU ,
BSF, CDRN, CDC
ICBSS, BS URTA, IMS, BSUN,
BRACS,BASPA, BINSA, CPMR,
INSME
Oroszország
EuRAsEC,
EuRAsEC EEC,
CU, CES
Eurasian Union
EDB
CIS, CSTO
Kína
SCO
Iszlám
OIC
IDB
EU/USA
EU, USAID, DCFTA
EBRD,IMF
Ázsiai államok
ECO, ACD, CICA, SAARC
ACDB
TRACECA, INOGATE, BOMCA
CADAP
TÜRKSOY,TÜRKPA
OSCE/EBESZ
NATO PfP, Új
Selyemút USA
ABDEGO
A demokratikus nemzetközi rendszer regionális
alrendszerei és Eurázsia
Az eurázsai regionális integrációk a globális rendszerben
Regionális Biztonsági közösségek a globális rendszerben
Shanghaji
Együttmőködési
Szervezet
EuRAsEC, mint orosz
gazdasági tér
EGT
FÁK KÖZÖS
GAZDASÁGI TÉRSÉG
Eurázsiai Unió:
induló tagok sötétkék, középkék leendő tagok
További felveendő tagok
Eurázsia, mint a
világ energia
tengelye
A világ energia
fogyasztói –
narancssárga
A világ energia
termelői- sárga
Az eurázsiai nemzetközi régió jellemzői
Földrajzi behatárolás
1. Közép-Ázsiától – Belorussziáig
2. Kínától – Irán-tól – Oroszországig
3. Kazahsztántól - Közép-EurópaBaltikum
4. Isztambul- Baku- Asztana
5. USA – Selyemút érdekszféra
6. USA – Kaukázus érdekszféra
7. NATO – PfP- Afganisztán, kaukázusi
olaj
8. EU – szomszédság politika –
Grönlandtól - Asztanáig
Szervezeti behatárolás
• Külső szereplők: USA/EU/Japán
• Regionális nagyhatalmak:
Oroszország és Kína
• Regionális közép-hatalmak:
Kazahsztán és Törökország
• Új közép-államok: Belorusszia,
Ukrajna
• Új kisállamok: Kirgizsztán,
Tadzsikisztán,
Türkmenisztán,Üzbegisztán,
Grúzia, Örményország,
Azerbajdzsán, Moldova
• El nem ismert országok
• Etnikai szeparatizmus
• Nem tiszta határok
Ország
Oroszország
Terület
Lakosság
GDP
Egy főre jutó GDP
17 098 242
142 500 482
2 553
18 100
Kína
9 596 961
1 355 692 576
13 370
9 800
Kazahsztán
2 724 900
17 948 816
243,6
14 100
Ukrajna
603 550
44 291 413
337,4
7 400
Belorusszia
207 600
9 608 058
150,4
16 100
1 564 116
2 953 190
17,3
5 900
Türkmenisztán
488 100
5 171 943
55,16
8 800
Üzbegisztán
447 400
28 929 716
112,6
3 600
Kirgizsztán
199 951
5 604 212
14,3
2 500
Tadzsikisztán
143 100
8 051 512
19,2
2 300
Azerbajdzsán
86 600
9 686 210
100,4
10 800
Grúzia
69 700
4 935 880
27,3
6 100
Moldova
33 811
3 583 288
13,25
3 800
Örményország
29 743
3 060 631
10,44
6 300
33 293 774
1 499 517 445
17 024
11 352
EU
4 324 782
509 365 727
15 830
34 500
USA
9 826 675
318 892 103
16 720
52 800
Canada
9 984 670
34 834 841
1 518
43 100
Mexikó
1 964 375
120 286 655
1 845
15 600
NAFTA
21 775 720
474 013 599
20 083
42 367
Mongólia
Eurázsia
Komparatív regionalizmus az eurázsiai térségben
Gazdasági regionalizmus
• UNDP, UNAID
• CAEC, CACO, CICA
• GUAM
• EuRAsEC,
• EuRAsEC EEC,
• CU, CES
• Eurasian Union
• OIC
• EU, USAID, DCFTA
• ECO, ACD, CICA, SAARC
Biztonsági regionalizmus
• UN, UN SC
• CANWFZ
• OSCE, NATO, EU , BSF,
CDRN, CDC
• CIS, CSTO
• SCO a legsikeresebb
• OSCE/EBESZ
• NATO PfP, Új Selyemút USA
Eurázsia és Európa
EU
• Oroszország az európai
koncert visszatérője?
• G 8-ak
• NATO különleges partnerség
• Vetélkedés a kivált államok
feletti befolyásért
• Fejlesztési együttműködés
• NATO tagság elodázása
• Eurázsia és demokrácia
Oroszország
• Visszatérni az európai
nemzetközi térbe
• Világhatalmi szerepkör
visszaszerzése
• Közép-Ázsia, Kaukázus –
vitális biztonsági érdek
• Kína – fenyegető veszély
Szibéria szempontjából
• Nyitott atlanti szövetség és
EU
• A világ 1-5 országai közé
GDP alapján
Putyin Nagy Európa terve
Előzmények
• Gorbacsov Európa Ház
• Jelcin Nagy Európa –
Oroszország az euro-atlanti
világrend része
• Oroszország – NémetországFranciaország
• Trojka tárgyalások
• Putyin: Európa és
Oroszország közös kihívások:
iszlám, kínai gazdaság
• 2005 EU-RU-CIS
Portugáliától
Vlagyivosztokig
•
•
•
•
•
•
Nagy Európa terv
2010 Vámunió, közös
iparpolitika, közös energia
politika, közös tudomány,
technika, oktatás
2011 Eurázsia Unió
Oroszország gazdasága
hanyatlik - keleti nyitás
A Vámunió káros Kazahsztánra
Egyedül az atomreaktorban
versenyképes
Közép-Ázsia, a Kaukázus,
Ukrajna elidegenedett,
elveszett
Oroszország
•
•
•
•
•
•
Eurázsianizmus
Putyin: a volt KGST/ Varsói Szerződés
Oroszország 19. századi európai
szerepe
Az orosz elit nem hagyja el gőzös
eszmékért a nyugati luxust
Kazány –tatárul beszélt
Visszaszerezni az önállósult KözépÁzsiát
Dugin: multipoláris világrend, szláv
türk szövetség, az atlanti világrend
kihívása
Magyarország
•
•
Gábor Vona of Jobbik: Thoughts on
•
the Creation of Intellectual
Eurasianism Gábor Vona Open Revolt •
April 9, 2014
Kazahsztán:
Európa és Ázsia közötti híd, a világ
epicentruma Asztana, a kazah nép –
sztyeppei kultúrák örököse (Gumiljev)
Tatár birodalom, mint előd,
Kazány 1000.évfordulója- tatárul beszélt
Jó kapcsolatok a Nyugattal, Ázsiával, az
iszlám világgal
Az Eurázsiai Unió nem Kína, nem Eu,
nem anti-atlanti
Képes –e Oroszország viselni az EAU
költségeit?
Törökország:
Albániától – Volga- Afganisztán
Elszalasztott esélyek
•
•
•
•
•
•
•
A térség hatalmainak érdekeltsége Eurázsiában
Oroszország – a FÁK térsége ekszkluzív érdekeltsége
EU – vitális, esszenciális, milieu érdekeltség
USA- biztonsági érdek, vitális érdek
Kína – vitális, esszenciális és milieu érdek
Törökország – milieu érdek
Irán- elszigeteltségből való kitörés
A biztonság elsődleges, az emberi jogok, jogrend, demokrácia
másodlagosak
• Sem az EU, sem az USA, sem Kína nem kívánja átvenni Oroszország
regionális biztonsági szerepkörét, költségeit!!!!!!
• Nem érdeke egyiknek sem Kína regionális biztonsági hatalommá
felemelkedése!!!!
Az eurázsiai nemzetközi régió jellemzői
• Kialakulása a 21.sz.eleje
• Aktorai: USA/NATO – a matrjoska külső héja
– Az EU, Oroszország, Kína, Törökország, Irán –
regionális nagy ill. középhatalmak
– Nemzetközi térformáló szereplők: Kazahsztán,
Belorusszia
– Alávetett szereplők: Ukrajna, Kirgizsztán,
Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán,
Mongólia, Azerbajdzsán, Grúzia, Örményország,
Moldova
– Bukott és el nem ismert államok: Afganisztán,
Transznyitria
Az eurázsiai nemzetközi régió jellemzői
• Patrimoniális, neopatrimoniális államok
• Formális és informális hatalmi struktúrájú
államok: látszatparlamentarizmus és
klánrendszerre épülő uralom, erős klánvezető
kultusszal,
• Realista államhatalom: statizmus, túlhajtott
szuverenitás, regionalizmus felfelé,
klánrendszerre épülő regionalizmus lefeléállandósuló kláni konfliktusok
• Hierarchikus struktúra: Mindenki
Oroszországtól függő
Putyin Eurázsiája a Krím megszerzése után
Európa és Oroszország
• Európa elfelejtett befektetni
saját biztonságába
• Európa biztonsága
Oroszországtól függ
• Új interballisztikus
rakétarendszer
• 2012 új fegyverkezési
program
• Oroszország a kontinens,
Európa egy félsziget
Új orosz autarchia
• A nemzetközi tőke kivonul
• Évi 4-500 000 vállalkozás dől
be
• 2-300 000 vállalkozó ül
börtönben
• Putyin megindult a
diktátorrá vezető
mozgólépcsőn (Leon Aron)
• Boldogság index 75 %
A legmagasabb 25 éve!
• Putyin támogatottsága 80 %
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
GYÖNGYVÉR HERVAINÉ SZABÓ
[email protected]

similar documents