konyvtar_uj_funkciok - NymE

Report
Közkönyvtárak új funkciói,
új építészeti megoldások
Tartalom
• Új trendek – Landmarks Libraries,
monumentális könyvtári épületek
• Library as a 3rd place
• Könyvtárak szerepe a társadalmi
tőke megteremtésében
Új funkciók
• Találkozóhely
• Tanulási tér
• Kisebbség segítése a társadalmi
beilleszkedésben
• A kollekció központú
gondolkodásból átmenet a
használó központú gondolkodás
felé
Olvasnivaló …
Jakob Heide Petersen: The public library’s
collection in a digital age
http://slq.nu/?article=volume-47-no-2-2014-12
Jan Van Vaerenbergh javaslatai új
könyvtár kialakítására
• Adj egy épületet, könyvtárat
csinálok belőle!
• Égjen a lábad alatt a talaj!
• Tudd a könyvtáros nem építész!
• Soha ne maradj egyedül!
• Vond be a szolgálandó közösséget!
A bécsi közkönyvtár építésének
szempontjai
•
•
•
•
•
•
Közösségi célok
Városépítési célok
Építési célok
Személyzeti célok
Szolgáltatások célok
Használói célok
Könyvtárak építésének, felújításának
útmutatója
• flexibilis, az új igényekhez alkalmazkodó
•
•
•
•
alaprajzzal, szervezeti és funkcionális felosztással.
A kompakt épület segítse a dokumentum, az olvasó
és a személyzet mozgását.
Az épület és a szolgáltatások megközelíthetősége
kiemelt szempont.
Az épület a későbbiekben bővíthető legyen,
minimális bontással.
Az állomány és az olvasók elhelyezésének
variálhatósága nemcsak esztétikai, hanem
felhasználói szempontokat is szolgáljon.
• Az épület egyszerű felépítése, a dokumentumok, és az
olvasók szervezett elhelyezése az igényekhez
alkalmazkodjon.
• A kényelmes környezet hozzájárul a hatékonyság
növekedéséhez.
• Az állandó környezeti feltételek fenntartása a
dokumentumok állagának megóvásához szükséges.
• A gyűjtemény biztonsága, az olvasók viselkedésének
felügyelete a könyvtárak működésének egyik
alapeleme kell, hogy legyen.
• A könyvtár legyen gazdaságos, a pénzügyi és
személyzeti szempontból minimális építési és
fenntartási költséggel.
Landmark Libraries
• Irányadó Könyvtárak Műhelye
• Szakemberek tapasztalat cseréje – az
építészeti folyamatokról áttekintés,
projektek bemutatása
• Landmark Libraries Díj
FSZEK – „Bibliopláza”
• Épületek szerves egységgé alakítása
• A palotát tehermentesítsék a kiszolgáló
funkciótól
• Tágas bejárati terek
• Világos, könnyen áttekintethető, nyitott,
csalogató térkapcsolatok
• Nyilvános szolgálati terek – nagyobb forgalmú
terektől az elmélyültebb tanuló terekig
• Lakosság minden rétegének szabad mozgását
lehetővé tegye
Balogh András:Bibliopláza a (köz)művelődésért
3K 2005/12. 29-33.p.
Monumentális könyvtári épületek az
internet korában
• 19- 20. század elején nagy belmagasságú és
grandiózus könyvtár épületek nemzeti könyvtárak
• Felesleges luxus beruházások (?)
• 20. sz . vége – építészeti emlékművek
• Nemzet és a város büszkeség
• Egyre kisebb tárolási hely – miniatürizált
információ hordozók
• Információs szolgáltatások a használóknak
• Újonnan épült könyvtárak – élénk kulturális és
közösségi élet, látogatók számának növekedése
„Zöld” megoldások
• Napenergia,
• Geotermikus energia,
• Passzív épületek
• Fayettwille Public Library
A nagy kérdés
Közkönyvtárak a holnap társadalmának
központi intézményei?
Kísérlet, hogy kész tények állításával
megelőzze a fontosságának hanyatlását?
Könyvtár, mint 3 hely
Közösség formáló szerep
3rd place
• Otthon
• Munkahely
• Közösség – informális közösségi
terek/találkozások
• „…host the regular, voluntary, informal,
and happily anticipated gatherings of
individuals beyond the realms of home
and work „
Ray Oldenburg: Great Good Place (1990)
• 1.They are distinctive informal gathering places.
• 2.They make people feel at home.
• 3.They foster relationships and a diversity of human
contact.
• 4.They help create a sense of place and community.
• 5.They invoke a sense of civic pride.
• 6.They provide numerous opportunities for
serendipity.
• 7.They promote friendship.
• 8.They allow people to relax and unwind after a long
day at work.
• 9.They are socially binding.
• 10.They encourage sociability instead of isolation.
• 11.They make life more colorful.
Ingyenes vagy nagyon olcsó!
Könyvtár, mint 3. hely
• Mi szükséges hozzá?
–
–
–
–
Épület – terek
Állomány
Szolgáltatások
Rendezvények
• Használói szegmensek elkülönítése
http://www.youtube.com/watch?v=z9H1R
ZQFztE
Közkönyvtárak és a társadalmi tőke
• Társadalmi tőke – alkotó elemei bizalom,
kölcsönösség és a hálózatok
• Miből ered? Két ellentétes nézet:
– A civil társadalomban zajló egyesületi életből
és informális kapcsolatokból vagy
– Közintézmények és a politikai törekvések
építik fel
• A közkönyvtáraknak mindkettő szerint
lehet szerepe
• Átfogó közintézmény
• Nyílt tér, ahol az emberek
informálisan érintkezhetnek
• Korreláció a közkönyvtárakra
fordított összeg és a társadalmi
bizalom között.
• Formális, magas intenzitású találkozások
– rendezvények, tanfolyamok,
programok
• Informális, alacsony intenzitású
találkozások
• Új társadalmi feladatok,
funkciók
• Új épületek (?)
• Digitális 3rd place – Facebook ?
vagy The Place

similar documents