45+ szenior vállalkozói program bemutatóját.

Report
SZENIOR
VÁLLALKOZÓI
PROGRAM
Programismertető
Perspektívák
A szeniorok átalakuló kilátásai:
• A várható élettartam jelentős emelkedése, a várható egészségügyi állapot jelentős
javulása,
• az egészségügyi ellátó- és nyugdíjrendszer már előre látható problémái,
• a hosszantartó, aktív öregkor lehetősége,
• a munkaerőpiac változásai, a 45 év feletti „túlkorosak” folyamatos kiszorulása a
piacról,
• az egész életen át tartó tanulás igénye és lehetősége
azt eredményezik, hogy részben kényszerből, részben lehetőségként egyre több 45 év
feletti volt vagy jelenlegi közép- és felső vezető foglalkozik kisvállalkozás alapításának
gondolatával.
Legalább 20 tevékeny és sikeres munkával eltöltött év van már mögöttük, és
még legalább 20 üzletileg aktív év előttük – azonban a következő 20 év
munkahelyét jó eséllyel már maguknak kell megteremteniük.
Félelmek
A munkaerőpiacról való kiszorulás, a fiatalokkal való verseny az állásokért, a korábbi
network lassú, de folyamatos elvesztése, a megtakarításokkal kapcsolatos befektetési
stratégiák bizonytalanságai, és az öregkorral kapcsolatos esetleges egzisztenciális
félelem külön-külön is nyomasztó hatású lehet.
Ráadásul kevesen tudják és merik őszintén megbeszélni helyzetüket: problémáikkal
sokan egyedül és elveszve érzik magukat.
Pedig az igazság az, hogy egyáltalán nincsenek egyedül: ma Magyarországon
becsülhetően több mint 10 ezer olyan, megfelelő szakmai tapasztalattal,
tudással és kiváló önéletrajzzal rendelkező 45 év feletti „túlkoros” közép- és
felsővezető van, akit foglalkoztatnak ezek a gondok.
Érintettek
Számtalan oka lehet annak, hogy valaki 45 éves kora után kezdjen el gondolkozni egy
kisvállalkozás alapításán:
• van, aki tapasztalt közép- vagy felsővezetőként távozott pár éve egy cégtől, ám
„túlkoros” menedzserként akár évek óta nem talál új állást,
• van, aki a sorozatos álláskeresési kudarcok miatt már egyszemélyes tanácsadó
cégében dolgozik a beeső projekteken, ám tudja, hogy cége valódi vállalkozás helyett
csak jogi, számlázási keretet jelent, de nem adja meg a cégszerű működés
biztonságát,
• van, aki meglévő munkahelye mellett gondol már arra, hogy a nyugdíja mellett miből
fog majd megélni,
• van, akinek a vállalkozás alapítása már nem anyagi kényszer, de anyagi biztonsága
mellett az intellektuális kíváncsisága is fontos,
• és van, aki csak kipróbálná magát egy másik környezetben is.
Bármi is legyen az ok – anyagi kényszer, hiányzó adrenalin fröccs vagy egy
régi álom megvalósítása – a nagy vállalatokhoz, szervezetekhez szokott
vezetők számára radikálisan új helyzetet és kihívásokat hordoz egy
kisvállalkozás megalapítása, működtetése.
Kihívások
Az új „45+”-os vállalkozók eddigi szakmai életüket jól szervezett, nagy cégeknél élték
le, ahol minden üzleti területnek megvolt a maga gazdája: más készítette az üzleti
terveket, más foglalkozott a termék vagy szolgáltatás fejlesztésével, más gyártotta és
adta el azt, és természetesen más hozta meg a stratégiai döntéseket.
Most ki kell próbálniuk, hogy hogyan működtessék ugyanezt (vagy mást) kicsiben:
saját kockázatukra, saját erőből, saját vállalkozásukban.
Társakat kell találniuk, akik segítségükre lehetnek abban, amihez nem
értenek: ehhez azonban az is kell, hogy valahol megismerhessék egymást, és
maguk is elhiggyék, megtapasztalják, hogy képesek együtt valami újat
létrehozni.
Megoldásunk
Szolgáltatásunk alapvető célja, hogy ügyfeleink számára egyéni és csoportszinten
segítse kialakulni a vállalkozóként való gondolkodást, megtalálni a vállalkozások
fókuszát, elindítani őket, és ha szükséges, működésüket támogatni.
A programra jelentkezők először egy ingyenes beszélgetésen vesznek részt
tanácsadónkkal: e beszélgetés célja részint, hogy a jelentkező részletesebb
információk birtokában hozhassa meg döntését a programra történő jelentkezéséről,
részint, hogy tanácsadónk is felmérhesse a jelentkező alkalmasságát a részvételre.
Ezt követően ügyfeleink számára a programban való részvétel négy, egymásra épülő
szakaszból áll:
1.
2.
3.
4.
Egyéni felkészítés
Matchmaking és irányított közös munka
Reality check
A 45+ közösségi szolgáltatásainak használata
Egyéni felkészítés
•
Az első szakasz egy tapasztalt tanácsadóval folytatott, egyéni konzultációkból álló,
nagyjából 2 hetes időszak.
•
Ezekben a személyes beszélgetésekben segítünk ügyfeleinknek saját helyzetük
reális megítélésében és értékelésében. Együtt végiggondoljuk a továbblépés
lehetőségeit, és amennyiben szükséges, közösen kezeljük a munkahely tartós
elvesztésével járó krízishelyzetet.
•
Leltárt készítünk, módszeresen feltárjuk a meglévő és mobilizálható képességeket,
kompetenciákat, eszközöket.
•
Együttesen megkeressük a szakmai életüket meghatározó mozgatórugókat,
célokat, értékrendet.
•
Segítünk végiggondolni alapvető kérdéseket: „Mim van?”, „Mit tudok adni?”, „Mire
vevő belőlem a világ?”; és nem utolsósorban segítünk kimondani a legnehezebb
mondatot: „Lehet, hogy nem alkalmazottként fogok dolgozni a jövőben, máson és
másképp kell gondolkodnom.”
Közös munka
•
Az egyéni szakaszban alaposan megismert résztvevőket csoportokba szervezzük,
akik a második, közösségi modulban már kisebb, 5-6 fős csapatokban dolgoznak
tovább együtt.
•
A közös munkában résztvevők hasonló korú, hasonló élethelyzetben lévő,
komplementer tudásokkal és tapasztalatokkal rendelkező emberekkel kerülnek egy
asztalhoz, akik más-más szeletét ismerik a gazdasági életnek. Ez a szelektálás és
csoportképzés szolgáltatásunk egyik legfontosabb pontja, ezzel biztosítjuk azt,
hogy mindenki motivált, tenni kész, színvonalas partnerekkel kezdhessen bele egy
közös munkába.
•
Az így szervezett workshopok során egy egyedi metodika alapján, együtt
gondolhatják végig, milyen közös és egymást kiegészítő ismeretekkel,
lehetőségekkel rendelkeznek, és együtt gondolkozhatnak arról, mit lehet ebből
hasznosítani, ezek alapján megvalósítani, piacra vinni, azaz együtt vállalkozni.
•
Az ötletek piaci és üzleti lehetőségeinek, környezetének, szükséges erőforrásainak,
és megvalósíthatóságának vizsgálatával folyik tovább a munka részben együtt,
részben egyéni kutatások, elemzések, felkészülés formájában.
•
Ennek a szakasznak az eredményeként születhet meg egy-két konkrét üzleti ötlet
megvalósítását előkészítő üzleti terv/ 2pager.
Reality check és közösség
•
A harmadik szakaszban a kidolgozott üzleti ötleteket, üzleti tervet, befektetői
prezentációt a csoport bemutatja egy külső iparági szakértőnek, mentornak,
gyakorló vállalkozónak, esetleg befektető jelöltnek. A tőle kapott visszajelzések
egyrészt sokat segíthetnek reality check-ként, másrészt a gyakorlati
megvalósításban is további előrelépést jelenthetnek.
•
A személyes részvételt követően lehetőséget teremtünk arra is, hogy a csoportok,
ötletek, szakértelmek ne csak az induló csoportbeosztások szerint, hanem a
különböző résztvevőkből és csoportokból alakuló, folyamatosan növekvő és fejlődő
nagyobb közösségben is találkozhassanak egymással.
Szolgáltatásunk díjai
Magánszemély ügyfeleink részére az első szakasz – tényfeltáró és megerősítő –
személyes konzultációinak díja: 60 ezer Ft. + Áfa.
Az egyéni konzultációs szakaszt követően mindkét fél (ügyfél és tanácsadó) szabadon
dönthet arról, hogy együtt kíván-e dolgozni a program további, közös munkára épülő
szakaszaiban.
A közös csoportmunka további két szakaszának díja 180 ezer Ft. + Áfa.
Abban az esetben, ha a program során fejlesztett ötletre alapuló projekt
megvalósítását a résztvevők megkezdik, az utólagos sikerdíj 160 ezer Ft. + Áfa.
Céges ügyfeleink részére a teljes program vezetői képzés vagy speciális
outplacement program keretében zajlik, díja résztvevőnként 400 ezer Ft. + Áfa.
Kik vagyunk?
Ketten vagyunk ötletgazdák. Őszintén hiszünk benne, hogy korunknál, eddigi
életutunknál és tapasztalatainknál fogva megértjük a 45+ generáció számára
a vállalkozóvá válás problémáit, és segíteni tudunk számukra abban, hogy újraindítsák
szakmai életútjukat – ezúttal saját kisvállalkozásuk keretei között.
Nagy Barbara (56)
Szenes Gábor (46)
Néhány éves tanári és szakfordítói gyakorlat után a 90-es évek
elejétől fejvadászként dolgoztam a szakma egyik hazai
megteremtőjével, dr. Telkes Józseffel, majd néhány év múltán
tulajdonostárs lettem az akkori piacvezető fejvadász cégben.
2003-tól alapító cégtársként a DS Consulting Zrt.-ben dolgozom:
fejvadászattal, szervezet- és működésfejlesztéssel, felsővezetői
coachinggal, outplacement projektekkel, illetve a saját cégeimen
belül üzlet- és szolgáltatásfejlesztéssel foglalkozom.
Az elmúlt 20 évben ügyfeleim a gazdasági élet legkülönbözőbb
szereplői voltak: multinacionális cégek, külföldi
magánvállalkozások, kis és nagy magyar vállalatok, induló,
fejlődő, vagy éppen a leépítésre kényszerülő szervezetek.
Pályámat a Napi Gazdaság című napilapnál kezdtem újságíróként,
majd a lap főmunkatársaként. 2010-ig a lapot kiadó társaság
résztulajdonosa voltam. 1997-ben részt vettem az econet.hu
Informatikai Rt. megalapításában, ahol a cég tőzsdei bevezetését
követően 2003 végéig dolgoztam. 2007 és 2009 között ügyvezetőként
vezettem a Magyar Telekom, a Telenor és a UPC által alapított
Netrekész Közhasznú Kft.-t, melynek célja a digitális írástudás
népszerűsítése volt. Ekkor már működött a részint kommunikációs
tanácsadással, részint saját kommunikációs és tartalomötletek
fejlesztésével foglalkozó cégem, a Pressonline is.
Bízom benne, hogy tapasztalataimmal, az évek során megismert
rengeteg emberi történet tanulságaival sikerrel segíthetem új,
izgalmas vállalkozásunk leendő ügyfeleit, a 45+-osokat.
A Pressonline saját márkatartalom-fejlesztése a Start Up Guide
program, mely mára a legnagyobb hazai független
vállalkozásfejlesztési tartalomprojekt lett: a folyamatosan fejlesztett
könyvből az elmúlt években több mint 100.000 példányt juttattunk el
ingyenesen a hazai mikro- és kisvállalkozások részére.
Elérhetőségünk
Ha érdeklődne 2014 őszén induló szolgáltatásunk iránt, akár mert Önt is hasonló
gondok gyötrik vagy csak megtetszett Önnek a gondolat, hogy vállalkozóvá váljon,
esetleg valamilyen módon Ön vagy cége partnerünkké válna a 45+ szenior
vállalkozói programban, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken:
Nagy Barbara
Szenes Gábor
DS Consulting Zrt.
Pressonline Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
www.dsconsulting.hu
www.pressonline.hu
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel.: (06) 20-972-6077
tel.: (06) 20-934-2356
Partner
Ügyvezető

similar documents