Újra-értékelés? – értékelői dilemmák 2014-hez közeledve

Report
Újra-értékelés?
Értékelői dilemmák
2014-hez közeledve
A prezentáció tartalma
I. Új kohéziós politikai narratíva
II. Néhány téma az NSRK tapasztalatok fényében
Városfejlesztés – megtérülő finanszírozás?
K+F, innováció – abszorpció képtelenség?
KKV fejlesztés – visszatérítendő hatékonyság?
Intézményrendszer – reorganizáció?
III. Összegzés
Az új kohéziós politika főbb
dokumentumai
Az új narratíva elemei
 Európa 2020 Stratégia
Kapcsolódó dokumentumok: Növekedési jelentések,
Nemzeti reformprogramok, Stabilitási és konvergencia
programok, Ország-specifikus ajánlások
 V. Kohéziós jelentés
Új fogalmak: Közös Stratégiai Keret, Partnerségi Szerződés
 Multiannual Financial Framework 2014-2020
Teljes tervezett keret: 376 milliárd EUR
o Kohéziós politikai jogszabálycsomag – DRAFT 2011/10
Várható keretek 2014-2020
Új / újragondolt definíciók – amiket meg kell tanulnunk
Közös Stratégiai keret (KSK): Bizottság által elfogadott Keret, magában
foglalja az ERFA, ESZA, KA, EMVA alapokat
Partnerségi Szerződés (PSz): KSK alapján tematikus célok, kulcs akciók és
források meghatározása
Operatív Programok:
• Tartalma: alapokra és tematikus célkitűzésekre vonatkoznak (mutli-fund)
• Alapja: KSK, PSz és az Ország-specifikus Ajánlások (!)
Néhány elv
•
•
•
•
•
Megosztott menedzsment (Bizottság – tagállam)
Közösségi teljesítménytartalék (5% - 2019);
Csökkenő EU társfinanszírozás, növekvő kondicionalitás (ex-ante /ex-post)
Nagyobb területi rugalmasság, Makro-regionális stratégiák
Pénzügyi konstrukciók bővülő köre
ERFA tervezett célok
Kutatás-fejlesztés és innováció
Környezetvédelem, klímavédelem
KKV fejlesztés
Telekommunikáció
Energetikai és közlekedési infrastruktúra
Egészségügy
Oktatási és szociális infrastruktúra
Fenntartható városfejlesztés
! Felhasználási területek közötti megoszlás
Városfejlesztés – NSRK
Értékelői megállapítások - 2010
Az anyagilag „kifeszített” önkormányzatok számára
kiemelt kockázatot jelentenek a költségnövelő beruházások
Az önkormányzatok beruházási projektek
megvalósítására rendelkezésre álló humán és IT
erőforrásai gyengék ill. erősen heterogének
Az önkormányzati fejlesztések „pályázat-vezéreltek”:
arra pályáztak, ami ki volt írva, féltek az elszalasztott
lehetőségtől
A pénzügyi kockázat magas: 5% átlagos többletköltség,
25 Mrd Ft-nyi többletkiadást jelent az önkormányzatoknak.
(ROP)
Városfejlesztés – NSRK
Értékelői megállapítások - 2011
Van fejlesztési szándék, ugyanakkor az elmúlt
években készült stratégiák
nincsenek tekintettel az anyagi lehetőségekre és
beruházások fenntartási költségeire
szándékok szintjén látható a jövedelemtermelő,
költségcsökkentő beruházások előtérbe kerülése
Az új önkormányzati törvény új jogi és finanszírozási
helyzetet teremt
Városfejlesztés:
új kohéziós politikai válaszok
„A városi területek a növekedés motorjai lehetnek” (Kohéziós jelentés)
Erősebb értékelés (kondicionalitás):
mérföldkövek, indikátorok, éves jelentéstétel
„Városfejlesztési menetrend”
Indikatív forráskeret
Érintett települések megjelölése
„Urban platform” tervezése
Pénzügyi eszközök szerepe
Megtérülő beruházások
ÁFA (?)
„housing” (?)
K+F, Innováció – NSRK (GOP)
Értékelői megállapítások - 2010
„A K+F+I … eddigi abszorpciója alacsony. A teljes
abszorpció kérdéses, amennyiben a nagyprojekt
megvalósítása nem a terveknek megfelelően alakul.”
„Az abszorpciót hátráltatja a K+F+I fogalmának szűk
értelmezése, a támogató, „kézenfogó” attitűd hiánya.”
A támogatási programok értékelési rendszere jelenleg
nem tartalmaz olyan elemet, amely az innovációs
tudás, az innováció- menedzsment terén segítené a
vállalkozókat.
K+F, Innováció
Kohéziós politikai válaszok
Célok - eszközök
K+F+I ráfordítás: Tények
-
EU 27: 2,1 (2009) (12% NonGov)
HU:
1,15 (2009) (20% NonGov)
EU 2020 célok:
–
–
3 (2020)
1,8 (2020)
(csökkenő növekedés)
Indikatív belső forrás-megosztás
Magyar válaszok
Indirekt eszközök (járulék)
Pre-commercial Procurement (PCP)
Innováció menedzsment/képesség fejlesztés
KKV fejlesztés – NSRK (GOP)
Értékelői megállapítások
Policy / Politics típusú célok versenye
Kicsi & automatikus (foglalkoztatási hatás)
Közepes / nagy (?) kockázatosabb (növekedési hatás)
Válság: amikor a feneketlen kút is megtelik (lemorzsolódás)
„Free lunch”: VT és/vagy VNT – (abszorpciós nyomás)
Traded – non traded: „helyi” gazdaság fejlesztése
Mesterséges széttagoltság: OP szeletek
KKV fejlesztés
Új kohéziós politika
Nemzeti Ajánlás:
„…javítsa a vállalkozási környezetet; értékelje a kkv-kat
támogató jelenlegi szakpolitika hatékonyságát és
igazítsa ki az állami programokat a nem banki
finanszírozáshoz való hozzáférés javítása érdekében”
Indikatív belső forrásmegosztás (KKV! V.ö. GVOP)
Szabályozási környezet javítása (támogatási rendszer!)
„Kombinált” kísérlet értékelése
Intézményrendszer
?
Megosztott menedzsment:
Centralizáció – decentralizáció – regionalizáció
Költség-hatás elemzés!
Phare tapasztalatok (DIS Manual)?
Meglévő intézményrendszer és kapacitások?
Összegzés
Értékelés fontossága:
kapacitások, módszerek, reális indikátorok
Időszerű kérdések:
tervezés ágazati szinten,
önkormányzati rendszer kohéziós politikai
szempontú vizsgálata/felkészítése
„Dicsérd a közös mezőt és műveld a sajátodat”
Köszönöm a figyelmet!

similar documents