Galambos Attila - Globális nevelés

Report
Globális nevelés:
új szemlélet az oktatásban?
Galambos Attila, Zöld Fiatalok Egyesület, Jövőkereső konferencia, Pécs, Október 20.
Globális problémák
-
1,2 milliárd ember él teljes szegénységben
1,1 milliárd embernek nincs tiszta ivóvize
Több mint 800 millió ember fekszik le minden nap éhesen
8000 ember hal meg naponta AIDS-ben
A világ felnőtteinek egyötöde analfabéta
Évente több tízezer ember kerül menekült, migráns
státuszba
- Jelenleg 100 millió akna fekszik a föld alatt több mint 60
országban
- Multinacionális cégek gazdasági hatalma (Bakan, Went)
- Szabadságjogok értelmezése, értékelés (Sen)
Háttér: Frida Balázs: A világ 12 problémája és amit te tehetsz. Budapest, HAND-Anthropolis, 2007
Problémák racionalizálása
- Tudósok munkája (Konrad Lorenz, Rachel Carson, A.
Huxley, Stephen Hawking, A. Sen, Albert Einstein, D.
Singer)
- 60-as évek civil mozgalmai
- 1972, Stockholm ENSZ-konferencia
- 1987, Közös jövőnk jelentés (Környezet és Fejlődés
Világbizottság)
- 1990, Lisszabon, Európai Tanács (Európai Központ a
Globális Egymásrautaltságért és Szolidaritásért)
- 1992, Rio de Janeiro, ENSZ konferencia
- 2000, Millenniumi Fejlesztési Célok
- 2002, Maastrichti deklaráció
- 2003, oktatási törvény módosítása
Oktatásügy, hiányosságok
• Globális problémák átfogó oktatásának hiánya
• Nincs környezeti nevelési program
• Hagyományos (frontális) oktatási rendszer
alkalmatlansága
• Pedagógusok felkészületlensége
• Diákok több szintű meghatározottsága
(szocializációs színterek, gazdasági háttér)
Célok
• Környezeti nevelés: „a környezeti tudatformálás
eredményeképpen a természeti és emberi
környezet állapotában tartós és megalapozott
javulás következzék be”
• Globális nevelés: „Globális nevelés olyan nevelés,
amely kinyitja az emberek szemét, kitárja lelküket
a világ realitásai felé és ráébreszti őket, hogy
létrehozzanak egy olyan világot, melyben az
igazság, a méltányosság és az emberi jogok
mindenki számára elérhetőek.”
A globális nevelés részterületei (a maastricti deklaráció
és a HAND Globális Nevelés Munkacsoport nyomán)
- Oktatás és képzés a fejlődésért / nemzetközi fejlesztési
képzés, szolidaritásra nevelés
- Emberi jogi oktatás
- Fenntarthatóságért nevelés
- Békére nevelés
- Interkulturális tanulás / kultúrák, vallások közötti megértés
- Polgárrá nevelés
- Nemek közötti egyenlőség
- Népesedési és egészségre nevelés
- Médiaoktatás / reklámkritikus, környezettudatos vásárlóvá
nevelés, fogyasztóvédelmi képzés
- Környezeti nevelés, környezettudatosságra nevelés /
állatvédelem
Módszertan
• Civil szervezetek munkája (eddig Budapesten és
Pécsett)
• 45 perces óra helyett alternatív időhasználat
(epocha, projektfoglalkozások)
• Több facilitátor (képzett, környezeti és társadalmi
problémákkal foglalkozó facilitátor + tanár)
• Nem formális oktatás
• Kooperatív módszerek
• Projekt módszerek
• Közösségi gyakorlatok
Eredmények I
• Oktatócsomagok:
- Berecz Ági szerk.: Globális nevelés Oktatócsomag fiatalok iskolai és
iskolán kívüli neveléséhez. Pécs, Zöld-Híd Alapítvány, 2006.
- Barta Geza, Blaho Gyorgy szerk.: Globalizációs túlélőkönyv
középiskolásoknak. Budapest, Anthroplis, 2007.
- Simonyi Gyula: szerk.: Igazán szeretne egy gyermek nálunk és most
megfoganni? Budapest, BOCS Alapítvány, 2008.
- Balogh, Jagodics, Kökényesi: Tükörben a Világ játékgyűjtemény.
Budapest, Zöld Fiatalok Egyesület, 2008.
- Mi közöd hozzá? – Oktatócsomag. Budapest, Artemsszió Alapítvány,
2009.
Eredmények II
•
-
Oktatási tevékenységek, központok:
Ökokuckó – Zöld-Híd Alapítvány
Tükörben a Világ program - ZöFi (2006)
HAND Globális Nevelés Munkacsoport (2008)
Globális Nevelés Tudásközpont – Anthropolis
(2008)
- Globális értékek – nevelés egy igazságosabb és
egyenlőbb világért – Zöld-Híd Alapítvány (20072008)
- Iskolák a világért – Artemisszió Alapítvány (20072010)
- Az vagy amit megteszel – ZöFi, Pécs (2010-2011)
Nehézségek
•
•
•
•
Rövidtávú programok
Nehezen megoldható finanszírozás
Tanárok „visszakövetése” nehezen megoldható
Diákok érdeklődését fel lehet kelteni, de
megtartani nehezebb
• Hagyományos oktatási rendszerben a módszer
ereje elvész
• Kevés a képzett globális nevelő, akik
használható metodológiával dolgoznak
• Nehéz átlátni a program jelenlegi állapotát
Jövőkép
•
•
•
•
Egységes szakmai színtér (vidéken is)
Globális nevelők akkreditált képzése
Hosszú távú, országos programok
Közvetlenebb kapcsolatok az iskolákkal

similar documents