Magyarországi empirikus piacszerkezet

Report
Magyarországi empirikus
piacszerkezet-elemzések kutatási
eredményeinek és gyakorlati
alkalmazásainak áttekintése
Csorba Gergely
MTA KRTK KTI
Verseny és Szabályozás konferencia
2013-09-25
Empirikus piacszerkezeti kutatások
(Empirikus IO)
•
Empirikus tesztelése piaci struktúra, viselkedés és hatás (SCP)
közötti összefüggéseknek, ezen belül
–
–
–
•
•
elméleti IO eredményeknek
versenypolitikai / regulációs hipotéziseknek – különösen ex ante
szabályozás számára
versenypolitikai / regulációs esetekben konkrét vállalati viselkedés
hatásainak
Klasszikus empirikus IO (-1980-90-ig) jellemzően piacok közötti
összehasonlításon alapult
Új empirikus IO ezzel szemben egyes piacokon belüli elemzéseket
végez, és sokkal erősebben épül elméleti IO modellekre
–
–
Bár utóbbi időben egyre több kritika merül fel strukturális modellekkel
szemben, továbbra is elterjedtek a redukált formájú modellek
Nagyon sok kétirányú hatás policy és akadémiai alkalmazások között
2
Magyar empirikus IO "műhelyek"
•
Széles értelemben agrárgazdaságtani, nemzetközi kereskedelmi,
sőt munkagazdaságtani cikkek is tekinthetőek empirikus IO-nak
–
•
1.
2.
3.
4.
•
•
De ezek jellemzően nem olyan mikro szinten, mint Új empirikus IO
A "magyar empirikus IO" hozzájárulások jellemzően valamilyen
magyar policy / tanácsadói szakmai közösséghez kötődnek, illetve
általában policy kérdések vizsgálatából indultak
REKK – energia és egyéb közművek
Infrapont – telekom és egyéb hálózatos iparágak
GVH tevékenységek kapcsán felmerülő témák
MNB – itt egyedül strukturális modellek
Külföldi kutatók nem írnak magyar piacról, magyar kutatók is
keveset külföldi piacokról (Paizs (2009), Koltay (2012))
Kis aktivitás egyik oka az adatkorlát, de a kritikus tömeg hiánya is
–
Az elemzések nehezebben adhatóak el tudományos eredményként
3
Kutatási irányok csoportosítása
1. Áradatok közötti összefüggés elemzése
–
–
Piacdefiníció és piaci erő értékelésére is adnak hasznos támpontokat
Ártranszmissziós elemzések: Farkas és tsai (2009), Popovics-Tóth (2006)
2. Áradatok és strukturális mutatók közötti összefüggések
–
–
a)
b)
Talán legkönnyebben interpretálhatóak, de óvatosan kezelendők
Direktben mérik piaci erőt, redukált formájú becslések
Ár-koncentráció elemzések: Farkas és tsai (2009), Halpern-Muraközy (2012),
Koltay (2012), Pápai és tsai (2013)
Ex post policy értékelés: Csorba és tsai (2012, 2013), McLean-Horváth (2013)
3. Ár- és aggregált mennyiségi adatok közötti összefüggések
–
–
–
–
–
Klasszikus alkalmazások, jellemzően rugalmassági paraméterek becslésére
Folytonos keresletbecslések: Nagy és tsai (2012)
Diszkrét választási modellek: Crawford-Molnár (2008), Tánczos-Török (2007)
Strukturális modellek: Molnár és tsai (2007)
Keresleti reakciók kérdőíves adatok alapján + elméleti modellek: Szolnoky4
Tóth (2008), Édes és tsai (2010), Lőrincz-Nagy (2011), Pápai és tsai (2011)
Összegzés
•
Viszonylag standard (redukált formájú)
ökonometriai módszerekkel elvégezhetőek olyan
empirikus elemzések, amelyek hatékonyan
támogathatnak versenypolitikai / hipotézisek
igazolását / cáfolását
–
•
•
Ezeknek az elemzéseknek sokszor létezik akadémiai
hozzáadott értéke is
Adatprobléma ugyanakkor erős korlát
Eredmények robosztusságának tesztelése
különösen fontos a módszerek tökéletlensége
miatt
5

similar documents