Nagy Márton előadása

Report
Növekedési Hitelprogram eredményei
Nagy Márton
Privátbankár.hu „Növekedés 2013.” konferencia
2013. szeptember 18.
Főbb üzenetek
•
Az I. szakasz sikeresen teljesítette célkitűzéseit:
•
•
•
•
•
•
Élénkült a hitelintézetek közötti verseny
Csökkentek a programban résztvevő KKV-k kamatterhei
Mérséklődött a vállalkozások árfolyamkitettsége
Megnövekedett az átlagos futamidő
Az új hitelek aránya magas, ami kedvező növekedési hatást vetít
előre
A II. szakasz jobban fókuszál a növekedés ösztönzésére:
•
•
•
•
Nemzetközi összehasonlítást tekintve, Magyarországon van még tér a
KKV hitelállomány bővítésére
A keretösszeg minimum 90%-át új hitelek nyújtására kel fordítani, ami
támogatja a gazdasági növekedést
A hosszabb időtartam miatt nagyobb arányban valósulhatnak meg új
beruházások
Az olcsó refinanszírozás a továbbiakban is erősítheti az új ügyfelek
megszerzésért, illetve a régiek megtartásáért folytatott versenyt.
Az NHP első szakaszában magas az új hitelek aránya
•
Az NHP sikeresen járul hozzá a KKV-k üzleti tevékenységének bővüléséhez
•
Az új hitelek részesedése 60 % az I. pilléren belül, ami érdemi növekedési
hatást vetít előre
Az I. pillérben nyújtott hitelek cél szerinti megoszlása
A hitelintézetek között erősödött a verseny az új ügyfelek
megszerzéséért / a régiek megtartásáért
A kis- és közepes bankok illetve takarékszövetkezetek állományarányos
részesedése az allokáció következtében nőtt a KKV-hitelállományon belül
Az NHP hatása a bankcsoportok megoszlására a KKV hitelállományon belül
A bankváltás lehetősége fokozta a hitelintézetek közötti
versenyt
•
Az ügyfelek átlagosan 20%-a élt a bankváltás lehetőségével
•
Főként a kis- és közepes bankoknál, valamint a takarékszövetkezeteknél
volt jellemző az új ügyfelek szerzése más hitelintézetektől
Kiváltáskor bankot váltó ügyfelek aránya
(I. és II. pillér együtt)
A programban résztvevő KKV-k kamatterhe
számottevően csökkent
•
•
Mindkét pillér esetében jelentős volt a kamatcsökkenés
A kamatmegtakarításból felszabaduló forrásaikat a vállalkozások hosszabb
távon üzleti tevékenységük bővítésére fordíthatják
Kamatcsökkenés a kiváltott hiteleknél (MNB becslés)
Jelentősen csökkent a vállalkozások árfolyamkockázata
• A fedezetlen árfolyamkitettség mérséklődése növeli a pénzügyi
közvetítőrendszer stabilitását
KKV-hitelállomány devizanemenkénti eloszlása
Hosszabb lejáratú finanszírozáshoz jutottak a vállalkozások
•
•
A program elindítása előtt a hitelintézetek magas kockázatkerülési
hajlandósága a rövidebb futamidőkben is megmutatkozott
Az NHP keretében nyújtott hosszabb lejáratú finanszírozás
érdemben hozzájárulhat a beruházási aktivitás növekedéséhez
Az NHP keretében nyújtott KKV-hitelek lejárati szerkezete a teljes állományhoz és a 2012-es
folyósításhoz viszonyítva
(szerződéses összeg szerint, eredeti futamidőt tekintve)
Az átlagosnál nagyobb hiteleket folyósítottak
a hitelintézetek
Hitelméret eloszlása a teljes KKV állományon és az NHP-n belül
(szerződésszám szerint)
Az NHP minden ágazathoz eljutott
• A mezőgazdaságban, feldolgozóiparban és a kereskedelemben
tevékenykedő vállalatok felülreprezentáltak a programban
A KKV állomány és az NHP ágazati megoszlása
A programnak köszönhetően csökkent a regionális koncentráció
• Csökkent a hitelkihelyezés koncentrációja, ami kedvező az
elmaradottabb régiók felzárkóztatása szempontjából
Az NHP ősszel a második szakaszba lép, jelentősen
kibővített kerettel és hosszabb lehívási időszakkal
Refinanszírozási kamatláb
Banki felár maximális nagysága
Rendelkezésre állási időkeret
Keretösszeg
Allokáció formája
Becsült GDP hatás
NHP - I. szakasz
0%
2,5 százalékpont
4 hónap
2013. június 2013. szeptember
"kártyaelosztás"
NHP - II. szakasz
0%
2,5 százalékpont
15 hónap
2013. október 2014. december
90% új hitel, 10%
hitelkiváltás, max.
2000 Mrd Ft-ig
"érkezési sorrend"
0,2-0,5%
0,8-1,6%
425 Mrd Ft (I. pillér)
325 Mrd Ft (II. pillér)
(teljes kihasználást feltételezve)
A méretben hasonló nagyságú országokkal összehasonlítva
van még tér a KKV-hitelezés növekedésének
• A fejlett országok magasabb KKV hitelállománnyal rendelkeznek a
GDP arányában
• Magyarországon van még tér a KKV-hitelezés élénkítésére
KKV hitelállomány a nominális GDP arányában,
az egy főre jutó reál GDP függvényében 2010-ben
4,5
60
LVA
4
EST
CHN
3,5
KOR
THA
3
MYS
BGD
2,5
JOR
2
GEO SLV
MNG ARM
1,5
PAK
0,5
DNK
JPN
FIN
BEL
ITA AUS
SGP
FRA DEU
KAZ URY
RUS
SVN
GBR
7
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
ECU
0
6
50
USA
CHE
SWE
LBR
5
50
POL
ZAF TUR
SVK
CRI
BRA
PAN
UZB IND
60
KOR
ALB
MAR
1
HUN
%
NLD
CAN
PRT
CHL
%
8
9
Egy főre jutó reál GDP log
10
11
12
Libéria
Equador
Pakisztán
Panama
Nagy-Britannia
Brazília
India
Üzbegisztán
Costa Rica
Svájc
Svédország
USA
Szlovénia
Mongólia
Oroszország
Örményország
Uruguay
Kazahsztán
El Salvador
Grúzia
Jordánia
Szlovákia
Törökország
Dél-Afrika
Lengyelország
Marokkó
Albánia
Franciaország
Németország
Singapure
Olaszország
Bangladesh
Ausztria
Malájzia
Magyarország
Korea
Belgium
Thaiföld
Finnország
Japán
Kína
Dánia
Észtország
Chile
Portugália
Lettország
Hollandia
KKV hitelállomány/GDP log
KKV hitelállomány a GDP százalékában 2010-ben
Az NHP folytatásában a KKV-k jelentős része forráshoz juthat
• Az igénybevételt jelentősen befolyásolhatja, hogy a 2,5%-os marzs
mellett a vállalkozások hány százalékát fogják meghitelezni a
hitelintézetek
A KKV-k elvárható kamatfelár szerinti eloszlása (állomány alapján)
16%
14%
12%
10%
8%
6%
49%
19%
4%
32%
2%
0%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
A program elindítását megelőzően hitelgaranciát csak a KKVhitelek kis részénél vettek igénybe
A KKV szektornak a Garantiqa Zrt. Kezessége mellett nyújtott hitelek
Megjegyzés: Garanciadíj átlagosan 1,5 és 2 százalék között alakult a garantált állomány százalékában.
Forrás: MNB, Garantiqa.
A garanciaszervezet aktív szerepvállalása segítheti
a KKV-k hitelhez jutását az NHP keretében
•
0,5 % - os díj mellett már elérhető a KKV-k számára állami garancia, miután a
1310/2013. (VI. 7.) Korm. határozat legfeljebb 0,75 % - ra emelte a
kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának mértékét
Garantiqa
AVGHA
MV Zrt.
Díj (hitelösszegre
vetítve)
1,25%
1,20%
1,15%
Garantált állomány
(2012, Mrd Ft)
387,3
71,5
8,3
NHP-releváns
hitelcélok
Beruházási és forgóeszközhitel, EU-s
Újonnan kötött beruházásitámogatás önrészhez, és előfinanszírozáshoz vagy tevékenységbővítést
nyújtott hitel
szolgáló forgóeszközhitelek
A program folytatásának technikai lebonyolítása
•
A részletes feltéteket az MNB a hitelintézetekkel történő egyeztetést követően
szeptember második felében véglegesíti
szept. 11.
Monetáris Tanács döntése a program folytatásáról és annak bejelentése
szept. 12-18.
Módosított keretszerződések és terméktájékoztató kialakítása
szept. 18.
Az MNB Igazgatóságának döntése a részletes paraméterekről
szept. 19.
A dokumentumok elküldése a hitelintézetek számára véleményezésre
szept. 24.
A hitelintézetektől beérkezett visszajelzések átvezetése
szept. 25.
Végleges dokumentumok kiküldése, terméktájékoztató publikálása
szept. 27.
Az aláírt keretszerződések MNB-be történő visszaküldése
okt. 1.
A program indulása (KKV-szerződések kötése a módosított feltételek szerint)
Összefoglalás
•
•
Az I. szakasz célkitűzései teljesültek:
•
A program számottevően élénkítette a hitelkeresletet a KKV szektor oldaláról
•
A hitelintézetek figyelmét a KKV szektorra fordította
•
Növelte a hitelintézetek közötti versenyt
•
Magas az új hitelek aránya, ami támogatja a gazdaság növekedését
A II. szakasz a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fektet a növekedés
ösztönzésére:
•
A második szakasz keretösszegének 90%-a csak új hitelekre fordítható
•
A hosszabb időtartam megkönnyíti új beruházások finanszírozását
•
Az olcsó refinanszírozás a továbbiakban is erősítheti az új ügyfelek
megszerzésért, illetve a régiek megtartásáért folytatott versenyt
Köszönöm a figyelmet!

similar documents