Cím - BKV

Report
Szolgáltató vállalatok szerepe az okos városokban
A BKV az élhetőbb fővárosért
Bolla Tibor
vezérigazgató
előadása
BUDAPEST
2014. SZEPTEMBER 17.
A BKV Zrt. bemutatása
• Tulajdonos: Budapest Főváros (100%)
• Személyszállítási közszolgáltatási
tevékenység Budapesten:

villamos, fogaskerekű vasút, metró,
HÉV, autóbusz, trolibusz, különjárati,
sikló, libegő, hajó ágazatok

1 350 millió utas / év,

5 020 millió utaskilométer

~ 2700 db jármű,

10 932 fő teljes munkaidős létszám
Több mint száz éves szakmai múlt - a BKV az elsők között
Budavári Sikló 1870
A világ második hegyi kötélvasútja.
Fogaskerekű 1874
Európában a harmadik.
Millenniumi Földalatti 1896
A világ második földalattija.
Megváltozott környezeti feltételek (2011)
1.
Fővárosi közlekedési intézményrendszer átalakítása
2.
Új Közszolgáltatási Szerződés 2012 - 2020
3.
Többszereplős autóbusz-üzemeltetési modell bevezetése
4.
Új feladatmegosztás a fejlesztésekben
Közlekedésfejlesztés: BKK Zrt – Üzemeltetés: BKV Zrt.
Új fővárosi közlekedési intézményrendszer
MEGRENDELŐ
A 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
alapján a BKV Zrt-től a BKK Zrt-hez
átkerült feladatok
•
Közlekedésszervezés,
•
Menetrend készítés,
•
Forgalomirányítás,
•
Értékesítés - ellenőrzés,
•
Forgalom ellenőrzéshez és a
komplex közlekedésfejlesztési
projektek lebonyolításához
kapcsolódó feladatok,
•
Részben az ügyfélszolgálati
tevékenység.
BELSŐ SZOLGÁLTATÓ
KÖZSZOLGÁLTATÁSI
SZERZŐDÉS
• 8 év
• Megrendelt
szolgáltatások:
autóbusz,
kötöttpálya
(villamos, metró,
HÉV, troli) és hajó
• Finanszírozás:
kompenzáció,
bevételekkel nem
fedezett indokolt
költségek
KÖZSZOLGÁLTATÁSI
SZERZŐDÉS
• Közbeszerzési
eljárásban nyertes ár
•
Járművek és infrastruktúra
karbantartása, felújítása
•
Járművek üzemeltetése,
infrastruktúra működtetése
•
Járművezetők és karbantartók
biztosítása
•
Közreműködés a BKK
menedzselésű projektekben
EGYÉB SZOLGÁLTATÓ
Új Közszolgáltatási Szerződés (2012 – 2020)
Tartalma:
•
•
•
•
•
A finanszírozás módja, az értékelés
szabályai.
Az alkalmazható
jogkövetkezmények.
A BKK Zrt. ágazatonként rendeli meg
a közszolgáltatási menetrendi
teljesítményt.
A BKK a bevételekkel nem fedezett
indokolt költségeket finanszírozza,
a hiteltörlesztést egyáltalán nem, az
amortizációt pedig nem teljes
mértékben ismeri el.
A kompenzáció számítás alapját az
ágazati indokolt költségek alkotják.
Új autóbusz üzemeltetési modell
• A BKK Zrt. az autóbusz ágazat teljesítményét személyszállítási
teljesítményének max. 66 %-át versenyezteti.
• A BKV Zrt. jelen körülmények között a versenyben nem tud indulni.
• A teljesítménycsökkenés rövid távon hatékonyságromlást eredményez és
jelentős számú munkahely megszűnése lehet a következménye.
Az új modellben a BKV jelentős piacvesztéssel szembesül
és a versenyben is hátrányos helyzetből indul
Versenyhátrányt okozó tényezők:
• Új buszok vásárlásának minimális lehetősége saját beruházási forrásból.
• Versenytársakhoz képest kedvezőtlenebb fajlagos költségű feladatok
(napi két részes feladatok, éves teljesítmény egyenetlenség).
• Teljesítménycsökkenéssel párhuzamos fajlagos költséghatékonyságromlás a fix költségek miatt.
• Tartalék-szerep a pótlásokra.
A Társaság működésének hatékonysága szempontjából nagyon
fontos a teljesítménycsökkenés hatásainak mérséklése.
Új feladatmegosztás a fejlesztéseknél
MEGRENDELŐ: BKK
Stratégia – Tervezés – Megrendelés
Jegyértékesítés – Jegyellenőrzés
Forgalomirányítás
Külső kommunikáció
Finanszírozás
Kiemelt fejlesztések
meghatározása és irányítása
SZOLGÁLTATÓ: BKV
Közreműködés a BKK menedzselésű
projektekben (előkészítés és megvalósítás)
A BKV a saját fejlesztési forrásokat
a BKK-n keresztül kapja
a Közszolgáltatási Szerződés keretében.
Megvalósult az M4 metróvonal
Az M4 az elmúlt évtizedek legjelentősebb fővárosi
beruházása
• Költségvetés: 452,5 milliárd Ft
Az M4 üzembe helyezése a BKV működésére is
jelentős hatással van
• Jelentős teljesítmény-növekedés:
• Metró ágazat: 21%
75
EU
181
191.5
Állam
Főváros
Milliárd Ft
• 10 megálló – 7,3 km – 13 perc
• Az átmeneti időszak után teljesen automata üzem
• Összes ágazat: 5%
• Új, korszerű technológia üzemeltetése
• Jelentős, több milliárd Ft-os üzemeltetési
költségtöbblet (2014: közel 4 Mrd Ft amortizáció
nélkül)
Elöregedett járműállomány és infrastruktúra
Év
45
40
35
30
25
2013. 12. 31
39.7
2013. 12. 31
80%
37
33.2
30
%
90%
70%
30
30
30
60%
24.4
18.95
20
20.47 20
15
15
50%
40%
30%
10
20%
5
10%
0
0%
Villamos Metró*
MFAV
HÉV
Autóbusz Trolibusz
Átlagos életkor
Tervezett élettartam
*Az M2 vonalon üzembe állított új Alstom kocsik nélkül a
metrók életkora is meghaladja a tervezett élettartamot.
Elfogadható műszaki állapotszint
Villamos Metró 2 Metró 3 MFAV
HÉV
Trolibusz
Berendezések és infrastruktúra átlagos műszaki állapota (%)
Alapelv, hogy az utas- és forgalombiztonságot veszélyeztető jármű nem kerülhet forgalomba, infrastruktúra
nem tartható üzemben!
A vasúti eszközállomány állapotából fakadó belső
eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
3000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
2700
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
2400
2100
~85% infrastruktúra
~15% járműállomány (Alstom és Combino
nélkül)
1800
50 %-os könyv szerinti érték
1500
Belső eladósodottság:
1 240 Mrd Ft
1200
900
600
BKV Zrt. VÜI eszközállományának értéke 257,51 Mrd Ft (2013. december 31-én)
300
0
0
10
20
30
40
50
Év
A BKV Zrt. válaszai a környezeti változásokra
1.
Szervezet átalakítás, üzleti folyamatok újraszervezése
2.
Intézkedések az autóbusz ágazat versenyképességének
javítására
3.
Szolgáltatási színvonal növelés
4.
Hatékonyságjavítás
Szervezet átalakítás több lépcsőben (2012-2013)
Előtte: 2012. szeptember 30.
Utána: 2013. március 1.
Vezérigazgató
Vezérigazgató
ÁGAZAT
Autóbusz
Támogató szervezetek
Támogató szervezetek
Trolibusz
Autóbusz és Trolibusz
Üzemeltetési Igazgatóság
Gazdasági Igazgatóság
Villamos
Vasúti Üzemeltetési
Igazgatóság
Közlekedési Igazgatóság
Metró
Gazdasági Igazgatóság
Műszaki Igazgatóság
HÉV
Fejlesztési és Koordinációs
Igazgatóság
•
Egyértelműen elhatárolható üzemeltetői felelősség
•
Eltérő ágazati stratégiák hatékony támogatása
•
Jobb adaptációs képesség, rugalmasabb, hatékonyabb struktúra
•
Tulajdonosi elvárásoknak való jobb megfelelés
•
Kevesebb vezetői szint
Az autóbusz ágazat versenyképességének javítása
Azonnali intézkedések
• A BKV autóbusz-ágazatának teljes
szervezeti átalakítása
• Járatkimaradások csökkentésére új
motivációs rendszer bevezetése
• Használt járművek beszerzése: jó
állapotú 4-10 éves nyugat-európai
járművek
• A régi járművek felújításának
költségéhez hasonló áron
• 2014-ig ~200 jármű
ÚJ BESZERZÉS
HASZNÁLT
BESZERZÉS
Használt autóbuszok után 2014-ben új autóbuszok
beszerzése
• A 157-es járat (II. kerület) vonalára 3 db midibusz került beszerzésre
• Dijon városából 37 db használt Van Hool, sűrített földgáz-üzemű autóbusz került beszerzésre,
amelyeket tavasztól fokozatosan állítunk forgalomba a Főváros dél-pesti régiójában
• PKD konstrukció: 3 db + 500% új Ikarus busz, a BKV a végszerelő
• 15 db + 400% alacsonypadlós új szóló autóbusz beszerzési eljárás folyamatban (dízel / dízelhibrid / elektromos)
• 75 db alacsonypadlós új autóbusz biztosítása rendelkezésre tartási szerződés keretében
3 db Solaris Urbino 10
37 db Van Hool A330 CNG
3+15 db Ikarus V127
A meglévő autóbusz állomány felújítása I.
ESZTÉTIKAI ÉS GÉPÉSZETI
BUSZFELÚJÍTÁSOK I.
• Célok: üzembiztonság
növelése, károsanyagkibocsátás csökkentése,
utaskomfort növelése
(alacsonypadlósítás,
egységes arculat,
klimatizálás, utastérkorszerűsítés)
Felújított IKARUS 412T
• IKARUS 412 vázcserés
felújítás
• IKARUS 412T, 435T felújítás
Felújított IKARUS 412
Felújított IKARUS 435T
A meglévő autóbusz állomány felújítása II.
ESZTÉTIKAI ÉS GÉPÉSZETI
BUSZFELÚJÍTÁSOK II.
• Van Hool AG318 arculati felújítás
• IKARUS 260 részleges
alacsonypadlósítás (prototípus)
• IKARUS 405 alacsonypadlósítás
(prototípus)
Alacsonypadlós IKARUS 405
Van Hool AG318 új arculattal
Részlegesen alacsonypadlós IKARUS 260
Szolgáltatási színvonal növelés
Műszaki okú menetkimaradások aránya
6.00%
5.00%
Villamos
4.00%
Metró
MFAV
3.00%
HÉV
2.00%
Autóbusz
Trolibusz
1.00%
0.00%
2008
•
2009
2011
2012
2013
2013-ban a trolibuszon kívül minden ágazatban 1% alatt volt a műszaki okú menetkimaradás
•
•
2010
A vasúti ágazatoknál kismértékű emelkedés látszik
Az autóbusz-ágazatban rendkívül nagymértékű javulás látható – részben a legrosszabb állapotú járművek
leselejtezése miatt, részben az erre a célra fordított címzett források miatt
Hatékonyság javítás
A BKV Zrt. megtakarításai 2012-2014. (millió Ft)
2012. évi tervszintű és terven felüli megtakarítások
Kollektív Szerződés felmondása, 2012. évi béremelés elkerülése
2012. évi belső hatékonyságjavulás (anyag és személyi jellegű ráfordítások)
Összesen
2013. évi tervszintű megtakarítás
Inflációs hatás részleges elkerülése a szállítói szerződésekben
Tervezett infláció alatti béremelés (3% - os béremelés az MNB által előre jelzett maginfláció
helyett)
Biztosítási díjakon elért megtakarítás
Összesen
2013. évi megtakarítás
A megrendelt többletteljesítményhez szükséges többletráfordítást a BKV Zrt. kigazdálkodta
(anyag és személyi jellegű ráfordítás).
Anyagjellegű ráfordítások megtakarítása
Személyi jellegű ráfordítások megtakarítása (létszámhatékonyság, M4)
Összesen
2014. évi terv szintű megtakarítás
Inflációs hatás részleges elkerülése a szállítói szerződésekben
Béremelés elhalasztása 3 hónappal
2014. évi szükséges műszaki üzemeltetési feladatok átütemezése
Összesen
Hatékonyságjavulás összesen
6 497
2 748
9 245
718
1 036
312
2 066
1 147
1 055
1 057
3 259
560
402
1 578
2 540
17 110
A folyó működési kiadások finanszírozása és az üzemi
eredmény alakulása
Milliárd Ft
160
Milliárd Ft
10
140
5
120
100
0
80
-5
60
40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014.
I. félév
-10
20
-15
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014.
I. félév
Üzemi bevételek
Üzemi ráfordítások
-20
Üzemi eredmény
A BKV Zrt. az elmúlt négy évet üzemi szinten nyereséggel zárta.
A BKV Zrt. adósságállománya csökkent, azonban…
...ehhez azonban a saját beruházások alacsony
szintje párosult
90
80
66
70
60
47
50
40
10
0
70
73
64
69
65
60
20
15
10
5
30
20
71
79
76
Milliárd Ft
Milliárd Ft
Az adósságállomány csökkent az elmúlt években…
20
10
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Halasztott bevétel feloldásával csökkentett
értékcsökkenés
Saját forrású beruházás
Az eladósodottság miatti „hitelstop” és a rendelkezésre álló szűkös források csak alacsony saját beruházási szintet
tesznek lehetővé (az EU-forrásokból történő beruházásokat a BKK koordinálja).
Az amortizációnál lényegesen magasabb műszakilag indokolt beruházási szinttől való elmaradás pedig éves
szinten is tízmilliárdos nagyságrendű.
Hírünk a világban
Rangos építészeti díjat ítélt oda a budapesti 4-es
metró Gellért téri, illetve Fővám téri állomásának
az Architizer A+ Awards.
A 2-es villamos a
világ legszebb
10 villamosvonala
között.
A Budavári Sikló és a 2-es villamos vonal (1987
óta), valamint a Millenniumi Földalatti Vasút
(2002 óta) az UNESCO Világörökség része.
Fényvillamos külföldről is
sokan érkeznek megtekinteni
A Deák téri Földalatti Vasúti múzeum
megkapta a Tripadvisor nemzetközi
utazási portál ajánló matricáját
A BKV egy „Energiatudatos Vállalat”
Pályáztunk a Virtuális Erőmű program által
indított „Energiatudatos Vállalat” címre, amely
feltételeinek a BKV Zrt. már ma is megfelel.
2015-ben az Energiahatékony Vállalat cím
megszerzése a cél.
Társadalmi felelősségvállalás (CSR)
A BKV a lehetőségeihez képest csatlakozik a társadalmilag
hasznos kezdeményezésekhez:
•
Futottunk a Mosoly Váltóban – A Mosoly Alapítvány célja,
hogy ingyenes terápiás szolgáltatásokkal és
élményprogramokkal segítse a beteg és lelki traumát átélt
gyerekek gyógyulását.
•
A gyerekekkel való törődés kifejezéseként minden évben
Gyereknapot szervezünk színes programokkal
•
Mexikói festménnyel szépült a Keleti pályaudvar
metróállomás.
•
A Dallamos Villamossal különleges utazási élményt
nyújtottunk a Magyar Dal Napján.
•
Múzeumok éjszakája: tematikus kiállítás minden évben
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Bolla Tibor
Vezérigazgató
2014. szeptember 17.

similar documents