A humán er*forrás jöv*beni kihívásai

Report
A humán erőforrás jövőbeni
kihívásai
Általános tendenciák, változások a
világban:
A 21.-ik század közoktatással szemben
támasztott követelmények alapvetően
új kihívások elé állítják az
iskolarendszert.
*az iskolában megszerzett ismeretek
elavulnak
*a tanulás tanítása kerülnek az oktatás
fókuszában
Változások a munkahelyeken, és
munkaszervezésben:
Jelenleg még mindig a hagyományos képzési
rendszerekből kikerült munkaerő van többségben a
munkahelyeken.
Jellemzői:
*Szűk, specializált, feladatorientált munkavégzés,
merev alkalmazotti keret,
*A munka végzése legfőképpen ügyességet,
begyakorlottságot és tapasztalatot igényel
*Nagyrészt a nehéz fizikai munka jellemző,
*A fizetés elsősorban a mennyiséggel ás az elvégzett
munkával arányos,
Cél a jövőre vetítve:
*rugalmas és változó alkalmazási
feltétel kereteket kell kidolgozni
*csoportmunka kihangsúlyozása
*a gondolkodás és végrehajtás
kombinációja fontos szerephez jut
*a gondolkodás és végrehajtás
kombinációja fontos szerephez jut
*csökken az elvégzett fizikai munka
*átgondolt humán erőforrás politika
Diszkrimináció a jövőben:
*Rejtett diszkrimináció
Pl.: állást kínáló újsághirdetésekben
*Bújtatott megkülönböztetés
Pl.: előfeltétel 170cm a minimális testmagasság, testsúly pedig 70kg
minimálisan
*Közvetlen diszkrimináció
*Felvétel előtti tilalmak
*A jó döntéshozó „vak”
*Egyenlőség-különbözőség
*Megkülönböztetés
*Előítéletek
*Tilos a terhességi teszt
*Megengedett megkülönböztetés
*Diszkrimináció jog következményei
Motiváció alkalmazása a jövőre
nézve:
McClelland teljesítményszükséglet elmélete
*Kapcsolatmotiváció : elfogadottság,
szeretettség iránti vágy, kölcsönös megértésre,
együttműködésre
törekvés
*Teljesítménymotiváció : belső hajtóerő a
sikerre, a kitűzött célok elérésére,
meghaladására, nem a siker, hanem a nagyobb
hatékonyság hajtja
*Hatalmi motiváció : vágy, hogy hatással,
befolyással legyünk másokra, kontrolláljunk
másokat, fontosabb a státusz, az elismertség, a
tisztelet, mint a teljesítmény
Motiváció alkalmazása a jövőre
nézve
*Értelmes munkavégzés
*Jó vezető
*Csoportos és szervezeti kultúra
*Nyílt kommunikáció
*Folyamatos elismerés
*Tiszta jövőkép
Alkalmazottak feszültségével
kapcsolatos igények, változások:
*egyszerű képzés,
*csak a részletekbe tanítják be a
dolgozót
*kommunikációs igénye minimális
*nem csak a piac és a technika
változásához való alkalmazkodás,
Cél a jövőre vetítve:
*sokoldalú képzés
*a jártasság gyors elavulása
*jó kommunikációs készség
*nyitott személyiség
*emberismeret
Az alkalmazottak felkészültsége:
kompetenciák
*jó kommunikációs készség
*probléma felismerő és megoldó
készség
*tanulási készség és jó memória
*információ feldolgozási képesség
*elkötelezettség és igény a minőségi
munkára
Hogyan lehet változtatni?
*vezetés legyen felkészült a kiemelt
fontosságú stratégiai területeken
*ismertesse világosan az elérendő
célt és feladatokat
*kiemelten fontos a jó információs
rendszer
Hagyományos személyzeti
tevékenység emberi erőforrásgazdálkodás:
Egy-egy intézmény, vállalat, cég sorsa
attól függ, hogy az emberi erőforrást a
kezdetektől tudja-e frontális szerepben
alkalmazni,így az a cég sikeres, amelyik
felismeri, hogy a szervezet legfontosabb
tőkéje az emberállomány
Hagyományos menedzsment
jellemzői:
*munkaügyi kapcsolatokban kollektív
és bizalmatlan
*értékelésében a központi szerepet a
munkaköltségek minimalizálása
jelenti
Az emberi erőforrás
menedzsment jellemzői:
*munkaügyi kapcsolataiban
kooperatív és bizalomra épülő
*szervezetét tekintve organikus
*szerepeket nézve lebontott és
rugalmas
Karrierfejlesztés és elhelyezés:
Amennyiben folyamatában
szemléljük a munkavállaló működését
a következő ábrát, látjuk:
Felvétel a munkahelyre – új
lehetőségek fejlesztése- nyugdíjazás
Élethosszig tartó tanulás és
minőségbiztosítás szerepe a
munkahely megtartó ereje:
*ki kell, dolgozni a nem formális
tanulási tapasztalatok hivatalos
elismerésének módszerét
*kiemelt szerepet kell biztosítani a
nyitott, és on-line képzése

similar documents