dr. Dancsó József elnök

Report
Új gazdálkodási rend a Közigazgatásban II.
Magyar Államkincstár – Dr. Dancsó József elnök
Új gazdálkodási rend a Közigazgatásban II.
Magyar Államkincstár
Tartalomjegyzék:
- Kincstár feladata
- Kincstár felelőségi köre
- Jelenleg futó alkalmazásfejlesztések
- Tervezett alkalmazásfejlesztések
Dr. Dancsó József Kincstár elnök - Új gazdálkodási rend a Közigazgatásban II.
2
Új gazdálkodási rend a Közigazgatásban II.
Magyar Államkincstár
A Magyar Államkincstár (a továbbiakban Kincstár)
- Felelős az állami költségvetés végrehajtása során a
pénzforgalom lebonyolításáért és elszámolásokért, a
költségvetési pozíció előrejelzéséért.
- Felelős a likviditás menedzseléséért,
beszámolók összesítéséért.
a
költségvetési
- Kiemelt feladatai közé tartozik a család- és szociális-, a
lakáscélú állami-, illetve az uniós és hazai támogatások
folyósítása, a közszférában foglalkoztatottak bérének számfejtése.
- Az állampapírok – pl. Babakötvény, Bónusz Magyar
Államkötvény – forgalmazása is a Kincstár feladatkörét gyarapítja.
Dr. Dancsó József Kincstár elnök - Új gazdálkodási rend a Közigazgatásban II.
3
Kincstár felelőségi köre
- Felelős az állami költségvetés végrehajtása során a
finanszírozásért, a pénzforgalomért és az elszámolásért; a
készpénz, deficit és államadósság menedzselésért.
- Felelős az állam által vállalt garanciák és az általa nyújtott
hitelek nyilvántartásáért és kezeléséért.
- Ellátja az EU-s pénzeszközökkel kapcsolatosan a jogszabályban
és nemzetközi megállapodásokban meghatározott végrehajtási,
pénzforgalmi és ellenőrzési feladatokat.
- A csaknem 3200 önkormányzat központi költségvetésből
történő finanszírozása.
- Az önkormányzatok szükség szerinti segítése, oktatása.
Dr. Dancsó József Kincstár elnök - Új gazdálkodási rend a Közigazgatásban II.
4
Jelenleg futó alkalmazásfejlesztések I.
- Kincstári Számlavezető Rendszer (KSZR)
- Projektzárás: 2015.12.31-én; Rendszer indulása
- Központosított Illetményszámfejtő Rendszer (KIRA)
- KIR3 rendszert fogja leváltani 2014 év végén
- Több mint 890 ezer ember bérszámfejtése
- Projektzárás: 2014.12.31-én; Rendszer indulása
- Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer (OTR)
- Egységes, valamennyi hazai és EU-s támogatási forrást
nyilvántartó rendszer kiépítése
- (Projektzárás: 2015.)
Dr. Dancsó József Kincstár elnök - Új gazdálkodási rend a Közigazgatásban II.
5
Jelenleg futó alkalmazásfejlesztések II.
- Önkormányzati ASP központ felállítása (ASP) Kincstári releváns
szakrendszerek
- Adó szakrendszer (ÖNKADÓ leváltása) (Kincstár felelős érte)
- Gazdálkodási szakrendszer (Kincstár felelős érte)
- Ingatlankataszter szakrendszer (Kincstár felelős érte)
- Keretrendszer (nem a Kincstár felelős érte)
- Ipar és kereskedelmet támogató szakrendszer (nem a Kincstár
felelős érte)
- Iratkezelő szakrendszer (nem a Kincstár felelős érte)
- Csak a Közép-magyarországi régió (KMR)
- Tervek szerint lesz ASP 2.0 a teljes országra
- Projektzárás: 2014.12.31.
Dr. Dancsó József Kincstár elnök - Új gazdálkodási rend a Közigazgatásban II.
6
Tervezett alkalmazásfejlesztések I.
Gazdaságfejlesztési és INnovációs Operatív Program (GINOP) 20142020 fő célok a Kincstárban:
- Államháztartáson
belüli,
Kincstáron
kívüli
pénzforgalom csökkentése
- Számlavezetési tevékenység kiszélesítése, a Kincstárba bevont
számlatulajdonosi kör bővítésével.
- Az állami költségvetésből finanszírozott alkalmazotti kör
számlavezetésének
bevonásával
a
köztisztviselői,
közalkalmazotti kör pénzforgalmi műveletei kerülhetnek a
kincstári számlavezetés hatókörébe.
- Funkció bővítés a Home banking bevezetése, Back Office funkciók
modernizációja.
Dr. Dancsó József Kincstár elnök - Új gazdálkodási rend a Közigazgatásban II.
7
Tervezett alkalmazásfejlesztések II.
- Átláthatóság a közpénzek felhasználásánál
- A mindenkori éves költségvetési törvény végrehajtásának
átláthatósága az Országgyűlés, a Kormány, a Költségvetési
Tanács mellett az EU direktívái szerinti követelmény,
alapelvárás.
- Az átláthatóságot és a feszes kontrollt a jogszabályi előírások
alapján működtetett teljes körű és zárt információs rendszer
kialakítása tudja teljesíteni mind a számviteli, mind a
statisztikai elvárások tekintetében.
- Ennek szükséges eszköze a megfelelő adat- és információ
áramlás
biztosítása,
államháztartási
információs
rendszer fejlesztése.
Dr. Dancsó József Kincstár elnök - Új gazdálkodási rend a Közigazgatásban II.
8
Tervezett alkalmazásfejlesztések III.
- Kincstár szolgáltató és ellenőrző funkciójának erősítése
- A lakossági állampapír-forgalmazás rendszer szintű
optimalizálása,
racionalizálása,
modern
szolgáltatások
bevezetése, országos értékpapír forgalmazási végpontok
bővítése.
- A családtámogatási rendszer megújítása a bővülő és
változó támogatások kiszolgálása érdekében.
- A szociális és egyéb támogatások felhasználásának
ellenőrzési rendszerének kidolgozása.
- Egykapus
ügyfélkapcsolat
kialakítása
(GYES,
családtámogatás, érték-papír, stb.)
Dr. Dancsó József Kincstár elnök - Új gazdálkodási rend a Közigazgatásban II.
9
Tervezett alkalmazásfejlesztések IV.
- Elektronikus ügykezelés
- Az e-közigazgatás jogszabálynak történő megfelelősség
biztosítása.
- A környezetbarát (papír takarékosság) megvalósítása.
- Gyorsabb ügyintézés megvalósítása.
- Elektronikus dokumentum és iktatórendszer bevezetése.
- Hálózati
adatforgalom
tekintetében
hiteles
adatvédelem/továbbítás biztosítása elektronikus aláírással,
időbélyeg szolgáltatással.
Dr. Dancsó József Kincstár elnök - Új gazdálkodási rend a Közigazgatásban II.
10
Tervezett alkalmazásfejlesztések V.
- A Kincstár informatikai biztonság-védelmi rendszerének
kialakítása a jogszabályban előírtaknak megfelelően
- Biztosítani kell az informatikai rendszerek folyamatos
üzemállapotát.
- Az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
elvárásainak maradéktalanul eleget kell tenni. Az információs
rendszerek biztonsági osztályba sorolása és a szervezet
biztonsági szintbesorolását követően elemzések alapján a
szükséges informatikai intézkedéseket, beruházásokat el kell
végezni.
Dr. Dancsó József Kincstár elnök - Új gazdálkodási rend a Közigazgatásban II.
11
Néhány szám a Kincstár életéből
- Kincstárban dolgozók száma: 4.042 fő
- Családtámogatási ellátásban részesülők száma: 1.463.000 fő.
- Értékesítés a megújult Babakötvényből: 40.197 db
- Babakötvény eladási mennyiség (2013.10.02.-2014.05.07.):
4.773.468.045 Ft
- Kincstár által bérszámfejtett személyek száma: 893.342 fő
Dr. Dancsó József Kincstár elnök - Új gazdálkodási rend a Közigazgatásban II.
12
Kérdések
Dr. Dancsó József Kincstár elnök - Új gazdálkodási rend a Közigazgatásban II.
13
Köszönöm a figyelmet!

similar documents