A magyar börtönügy kodifikációs historikája

Report
A magyar börtönügy kodifikációs
historikája
Dr. Pallo József bv. ezredes
2013. 11. 05.
I. Előképek, előzmények és kísérletek
(1723-1852)
A mai fogalmainkhoz közelítő börtönügy előzményei
 A határozott tartamú szabadságvesztés megjelenése
(17239
 Szempc (1772) az első börtön jellegű épület
 Kodifikációs kísérletek sorozata(1791, 1827, 1843 !!!!)
Ismérvei
 A fogalom körvonalazódik
 Állami és társadalmi szinten is felvetődik
 Megjelennek a pionírok
 A feudális maradványok továbbélnek
II. Átmenet és megerősödés
(1852-1878)




1852 A Strafgesetz hatása: szabadságvesztés és börtönépítési hullám
1854, 1861 Igazságügyi miniszteri rendelet a végrehajtásra
1867 Horváth Boldizsár igazságügyi reformja
Pezsgő szakmai közélet és tenni akaró szakemberek
III. A magyar polgári börtönügy évtizedei
(1878-1945)
A Csemegi Kódex hegemóniája
 Csemegi-Horváth-Tauffer munkája
 Progresszív végrehajtási struktúra
 Fegyház, börtön, államfogház, fogház
 Végrehajtási rendeletek fokozatonként
 A 2. börtönépítési hullám
 Büntetőnovellák (1908, 1928, 1948)
 A börtönügyi tudományosság kiteljesedése (Finkey Ferenc)
IV. Az új rend időszaka
(1945-1978)






Népbíróságok (1945) – kényszermunka
Exkurzus: dologház, államfogház
1950. évi II. törvény – börtön
Bv. Szabályzat (1955) – börtön és bv. munkahely
1961. évi V. törvény (Btk) – szabadságvesztés
1966. évi 21. tvr. – szigorított börtön, szigorított bv. munkahely,
börtön, bv. Munkahely
 Btk novella (1971) – fegyház, szigorított börtön, börtön, fogház
 Új jogintézmény: szigorított őrizet (1974)
V. Modernizációs törekvések
(1978-1989)




1978. évi IV. törvény (Btk) – fegyház, börtön, fogház
1979. évi 11. tvr. átfogó szabályozás, új szemlélet, „patchwork”
Nevelési (1983) és munkáltatás fejlesztési (1986) koncepció
Alkotmánybíróság tevékenysége - profiltisztulás
(halálbüntetés, szigjavnev és munkaterápiás alkoholelvonó
megszűntetése)
VI. Új utakon
(1989-2013)








1993. évi XXXII. törvény
Nemzetközi normákhoz való további igazodás (1995)
Szervezeti törvény (1995)
Negatív jelenségek ( Döcher, EJEB ítéletek)
A joganyag alakulása jellemzően un. saláta törvényekben
„Felelősen, felkészülten fejlesztési program”
A 2005. évi és a 2009. évi kodifikációs kísérletek
Napjaink kiemelt feladata az új Bv. Törvény előkészítése

similar documents