A prezentáció ide kattintva érhető el

Report
TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001
PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
2013. június 5.
A projekt megvalósítása
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg
Időtartama:
30 hónap
A projekt kezdete:
2012. 08. 01.
A projekt befejezése:
2015. 01. 31.
A fenntartási időszak:
öt év
Szerződéskötés:
2012. 10. 24.
2013. június 5.
A megvalósítás résztvevői
Oktatási Hivatal
3,7 mrd Ft
Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet
Educatio Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft.
2013. június 5.
2,5 mrd Ft
3,797 mrd Ft
Pedagógustovábbképzési rendszer
korszerűsítése,
továbbképzések
szervezése,
nyilvántartási rendszer
fejlesztése
Szaktanácsadói
rendszer megújítása
A PROJEKT CÉLJAI
2013. június 5.
Pedagóguséletpályamodell
kidolgozása:
képzési, minősítési és
nyilvántartási rendszer
fejlesztése
Pedagógus-továbbképzési rendszer
korszerűsítése
• A jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer
felülvizsgálata
• Új pedagógus-továbbképzési koncepció és akkreditációs
eljárásrend kidolgozása; a továbbképzési programok
tartalmi-szerkezeti megújítása
• Az új pedagógus-továbbképzési rendszer
minőségfejlesztése – szakértők képzése
2013. június 5.
Pedagógus-továbbképzési rendszer
korszerűsítése
• Pedagógus-továbbképzési nyilvántartó rendszer
és támogató e-learning környezet fejlesztése
• Képzésszervezés, pedagógus-továbbképzések
tartása
• A pedagógus-továbbképzési rendszer jogszabályi
környezetének átalakítása
2013. június 5.
Szaktanácsadás - tantárgygondozás
Szaktanácsadói
képzések
fejlesztése és
megtartása
Szaktanácsadás
korszerűsítése
Új típusú
szaktanácsadás
és minősítési
rendszerének
kidolgozása
Fejlesztő célú
szaktanácsadói
támogatás,
szaktanácsadói
mentorálás
2013. június 5.
Pedagógus-életpályamodellhez
kapcsolódó képzési
és minősítési rendszer kialakítása
A pedagógusok és pedagógusjelöltek
pályamotivációinak vizsgálata és a
pedagóguspálya megítélése az életpályamodell
elemeivel összefüggésben
Gyakornoki évek szakmai programjának
kidolgozása, kipróbálása (pilot)
Gyakornokok mentori támogatása, felkészítése a
próba-minősítővizsgákra
2013. június 5.
Pedagógus-életpályamodellhez
kapcsolódó képzési
és minősítési rendszer kialakítása
Minősítési eljárás szakmai részleteinek
kidolgozása, lebonyolítása (pilot)
Minősítőbizottságok felállításához a szakmai
feltételek biztosítása
Informatikai támogató rendszer tervezése és
fejlesztése
2013. június 5.
A minősítés elemei
Portfóliófeltöltés
Óralátogatás
Portfólióvédés
• Elektronikus
felületre
• Szaktudományi,
szakmódszertani
szempontból
• 3 tagú bizottság
előtt
2013. június 5.
Pedagógusok értékelése
a minősítés során
Kompetenciaalapú
értékelés
Speciális elvárások
az értékelésben
pedagógus 1.
mesterpedagógus
pedagógus 2.
kutatótanár
Szaktanácsadók fejlesztő, támogató
segítsége
2013. június 5.
2013. június 5.
2013. június 5.
Sajtótájékoztatók
Országos
konferencia
Workshop
TÁJÉKOZTATÁS
Roadshow
Kiadványok
Honlap
www.oktatas.hu
2013. június 5.
2013. június 5.
A siker kulcsa
2013. június 5.
A siker
2013. június 5.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Tóth Mária
szakmai vezető
[email protected]
2013. június 5.

similar documents