2014_Nyitrai_SZOSZAK_konf

Report
Újratervezés - 2015
Keszthely, 2014. november 13-14.
Nyitrai Imre
szociálpolitikáért felelős
helyettes államtitkár
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért
Felelős Államtitkárság
Újra Tervezünk
2014
Újraterveztük
szakmai egyeztetések: országos
szakmai kollégiumok rendszere
 érdekegyeztetés: SzÁÉF
 szakmai vélemények: „kötelező
jelenlét”
 gyors csomag – a szakmai javaslatok
alapján

Újra Tervezünk!
2014
Mi mást mondhatnék…
Ma van a holnap tegnapja…
 őszintén kritikus, kritikusan őszinte
 közös bajok, közös megoldások?
 napfogyatkozás a szakma
időhorizontján…
 elvi alapok: NSzK
 Emberek a gátakra!

Újra Tervezünk!
2014
Cél: új és kiszámítható
alapokra helyezni a
szociálpolitika rendszerét,
amely határozott társadalompolitikai
változásokat szolgál …
A szolgáltatásokról általában
Sok vagy kevés?
 Ott van-e, ahol a szükséglet, vagy
csak ahol elindították?
 Működik-e egyáltalán?
 Enyhül-e általa a nyomor? a
szegénység? a kiszolgáltatottság?
 Van-e rajta haszon?

Újra Tervezünk!
2014
További változások
NRSzH új szerepköre (új vezetők)
 megújuló ellenőrzési rendszer
 szolgáltató barát funkciók
 technológiai fejlesztés
 falu- és tanyagondnokok
„mobilizálása”
 jelzőrendszer újragombolása
 az SzGyF jövője

Újra Tervezünk!
2014
A szolgáltatások változásai
házi segítségnyújtás
 étkeztetés
 nappali ellátások
 bentlakásos rendszerek (idős,
hajléktalan, kitagolás…)
 családsegítés
 nevelőszülői ellátás

Újra Tervezünk!
2014
Új segélyezési rendszer (terv)






fordulat: újra erős szubszidiaritás
„munkaalapú társadalom”
átalakuló finanszírozás
ami mégis járáson marad: járási gyámhivatal
által biztosított ellátások biztosan
a forrás nem tűnt el, csak átalakult
(közfoglalkoztatás)
versengő javaslatok
Újra Tervezünk!
2014
Életpálya & Ágazati bérek
TERVEK!
 Feltétel: fenntartható struktúra
 Új bértábla: alaptábla + kiegészítő
tábla

 Kevesebb
kategória, nagyobb „ugrás”
végzettség(ek) megszerzése esetén
 Szenioritást, önképzést és minőségi
munkavégzést figyelembevevő kiegészítő
tábla
Újra Tervezünk!
2014
Végül a tíz évről…





Önerőből…
Vendégeink: prof. Dr. Réthelyi Miklós miniszter, Soltész Miklós és Czibere Károly
államtitkár, féltucat (volt-aktuális-leendő) helyettes államtitkár, megyei és
települési önkormányzatok vezetői, járási, megyei és országos hivatalok
vezetői, prof. Dr. Mészáros József főigazgató (ONyF), Hegedűs Zsuzsa
miniszterelnöki főtanácsadó, egyetemi oktatók, kutatók, politikusok (Korózs
Lajos, Szél Bernadett, Vágó Sebestyén…) …. és 1000-nél is több szakember
Baktalórántházától Rajkáig!!! Köszönet Minden Kollégának!
Mikor is kaptunk támogatást? 
Az örök kérdés: „Hogy is van ez?” (volt, lesz?) –
kérdések az őszinte válasz reményében
Személyes köszönet: Dallos Rita és csapat, valamint
Szabóné Varga Valéria elnök asszony és kollégái
Újra Tervezünk!
2014
De mi a lényeg?
…a lényeg lényege lényegében lényegtelen,
mert a dolgok szilifisztikája úgy kompenzálódik,
ahogy a tendencia dominál…
Újra Tervezünk!
2014
„(…) Van aki él, s van aki nem
Hidd el ha mondom én élvezem
Ébred a tudat, s érez a szív
Bennem e kettő harcot vív
Bármi volt, a jót én nem feledem
Oh, ez a végzetem (…)”
(20. század végi magyar dalszöveg,
talán vezetés közben hallottam?)
Újratervezés - 2015
„EGYEDÜL NEM MEGY…”
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért
Felelős Államtitkárság
Újra Tervezünk
2014

similar documents