Aktualitások az egészségügyi kártev*k elleni védekezésben * új

Report
Aktualitások az egészségügyi kártevők
elleni védekezésben – új Tájékoztató,
Irtószerek Kereshető Adatbázisa (IKA)
Zöldi Viktor – Erdős Gyula –
Szlobodnyik Judit – Papp Kamilla
Országos Epidemiológiai Központ
Az Agrosol 2000 Kft. 5. Országos Konferenciája, 2013. szeptember 6-7., Visegrád
Új Tájékoztató - előzmények
• Történeti háttér
– előadás: legutóbbi MAKOSZ konferencián
– leirat: Kártevőirtás 2013. évi 1. számában
Új Tájékoztató
• 2013. július közepén megjelent*
• Újfajta követelmények
– biocid felülvizsgálati program
– új engedélyezési rendszer
• Új szerkezet
– konkrét készítménynevek helyett módszertani
központú
*Megrendelhető: Dursusz Kiadó, e-mail: [email protected], tel.: 1-262-8688
Engedélyezett készítmények alakulása
2011. 01. 01. - 2012. 10. 31.
Újonnan engedélyezett
(db)
Visszavont
(db)
Rágcsálóirtó szer
20
37
Rovarirtó szer
91
14
Rovarriasztó szer
38
32
Összesen
149
83
Megnevezés
KÖVETKEZTETÉS:
nyomtatásban megjelenő kiadvány már nem alkalmas az
engedélyezett irtószerek korábban megszokott formában
történő ismertetésére/felsorolására
Új Tájékoztató – 1-2. fejezet
KÉMIAI BIZTONSÁG, BIOCIDEK, IRTÓSZEREK
EURÓPAI UNIÓS BIOCID FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAM
(új európai biocid rendelet – hatályos magyar biocid rendelet)
• Fogalmi meghatározások és termékcsoportok
• A biocid hatóanyagok európai felülvizsgálati folyamata
• Hatóanyag-jegyzékek:
- Felülvizsgálat alatt álló hatóanyagok
- Jóváhagyott hatóanyagok
- Felülvizsgálati programból törölt hatóanyagok
• Irtószerek (új és átmeneti) engedélyezése, kölcsönös elismerés
• Engedélyek visszavonása
Új Tájékoztató – 3. fejezet
A VÉDEKEZÉS SZAKMAI IRÁNYELVEI
• A védekezés általános érvényű szempontjai
• A rezisztencia és késleltetésének lehetőségei
• A HACCP rendszer az eü.-i kártevők elleni védekezésben
→ Hatályos jogszabályok
→ A védekezés gyakorlata
- élelmiszer-ipari szakágazatokban,
- a közétkeztetésben és
- a vendéglátó-iparban
Új Tájékoztató – 4-5-6. fejezet
AZ ÍZELTLÁBÚAK ELLENI VÉDEKEZÉS MÓDSZEREI
A RÁGCSÁLÓK ELLENI VÉDEKEZÉS MÓDSZEREI
A MADARAK ELLENI VÉDEKEZÉS MÓDSZEREI
Valamennyi eljárás
→ alapelve
→ melyik kártevő ellen, hol, milyen végzettséggel használható
→ előnye-hátránya
→ alkalmazási technológiája
→ felhasználásának biztonsági előírásai
OEK Módszertani levelek
2002
Csótányok
Rágcsálók
Vérszívók (ágyi poloska, bolha, muslincák, atkák stb.)
2003
Házi legyek és élelmiszer-látogató egyéb legyek
2004
Mérges ízeltlábúak (darázs, méh, pók, hangya, skorpió)
2005
Szúnyogok (2.)
2006
Egészségügyi kártevők elleni védekezés a kórházakban
Az ember környezetében élő madarak (galamb, veréb, seregély)
2009
Kullancsok (2.)
2012
Vérszívó tetvek (3.)
www.oek.hu → Szakmai információk → Módszertani levelek
Új Tájékoztató – 7. fejezet
MUNKATÁRSI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÉS ORVOSI SZAKSEGÉLY
IRTÓSZERMÉRGEZÉS ESETÉN
• A mérgezés felismerése - ellátandó feladatok
• Munkatársi elsősegélynyújtás - általános eljárás
• Orvosi szaksegély
• A Mo.-on alkalmazott hatóanyagok toxikológiai jellemzői
Új Tájékoztató – 8. fejezet
AZ IRTÓSZEREKRE VONATKOZÓ MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK
• Osztályozás, minősítés
• Az alkalmazás biztonsága
• Munkavédelem
→ általános alapelvek
→ veszélyek
→ a veszélyek megelőzése ► egyéni védőeszközök, orvosi vizsgálatok
• Környezetvédelem
→ élővíz ► biztonsági távolságok
→ méhek
→ haszon- és háziállatok
→ veszélyes hulladékok ártalmatlanítása
Új Tájékoztató – 9. fejezet
A KÁRTEVŐIRTÓ VÁLLAKOZÁSOK MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI
• Tevékenységi engedély
• Irtószerek alkalmazási feltételei
• Szakképzett személyek jogosultsága
• Dokumentáció
• Irtószerek/gázosítószerek beszerzése, szállítása, tárolása
• Munkakiadás, -elszámoltatás
• Integrált kártevőirtás (IPM/IPC)
• Minőségbiztosítás
Új Tájékoztató – 10. fejezet
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK FELADATAI
• A védekezés aktuális helyzetének ismerete és irányítása
• Adminisztratív teendők:
- engedélyek kiadása
- nyilvántartások vezetése
• Operatív tevékenység:
- tetvesség elleni védekezés
- vállalkozások ellenőrzése
- árvíz esetén szükséges teendők ellátása
• Éves jelentés készítése
• AZ INTÉZETEK ELÉRHETŐSÉGE
Új Tájékoztató – 11. fejezet
FÜGGELÉK
• Egészségügyi törvény
• Járványügyi rendelet
• Biocid rendelet (8. melléklet)
• Egészségügyi kártevőirtó tevékenységi engedély rendelet
• Külföldön szerzett szakképesítések elismeréséhez kapcsolódó
jogszabályok
Engedélyezett készítmények listái..?
Korábbi 11. és részben 2. fejezet
Termékcsoportok szerint…
Hatóanyagok szerint…
Célkártevők szerint…
Gyártók szerint…
Forgalmazók szerint…
Irtószerek Kereshető Adatbázisa = IKA
• www.oek.hu/ika
• Az IKA a Magyarországon engedélyezett irtószerek
információs honlapja
• Elérése nyitott, használata ingyenes
• Működtetését és rendszeres frissítését az OEK Dezinszekciós
és Deratizációs Osztálya biztosítja
IKA
• Alapbeállításként, a nyitóoldalon lefelé görgetve,
ábécérendben megtaláljuk az összes, nyilvántartásban
szereplő irtószert
• Adott termék nevére kattintva megtekinthetjük és
letölthetjük az irtószer Engedélyezési lapját (pdf fájl), amely
a fenti információkon túl a használati utasítást és az OTH
engedély számát is tartalmazza
IKA
• Minden terméknél gyorsan áttekinthető a következő nyolc információ:
– a termék neve,
– hatóanyaga(i),
– alkalmazási módszere(i),
– célszervezete(i),
– forgalmazási kategóriája,
– forgalmazója,
– gyártója,
– engedélyezés éve
IKA
• A „Termékcsoport” dobozban a négy nagy csoport (rovarirtó
szerek, rágcsálóirtó szerek, riasztószerek és csalogatószerek)
kijelölését tetszőlegesen megváltoztathatjuk, majd a
„Keresés” gombra kattintás után az adott
termékcsoport(ok)ba tartozó készítmények között
böngészhetünk tovább
IKA
• A „Szűrés termékjellemzők szerint” dobozban a fenti nyolc
szempont szerint (egyszerre többel is) szűkíthetjük tovább a
keresési feltételeket (ha egymásnak ellentmondó feltételeket
állítunk be, akkor nulla találatot kapunk)
• Kattintsunk a szűrési szempont alatti „Összes” felirat jobb oldalán
található kis nyílra → lenyílik a választható keresőszavak listája →
egyet választhatunk ki → nyomjuk meg a „Keresés” gombot
Köszönjük a figyelmet!

similar documents