vmi

Report
Dr. Nagy Terézia
Szociológus
DARTKE Egyesület

Citoyentől a virilisekig

Civilek

Civil szervezetek

Fogyasztás-alapú

Tudás-alapú
/információs
társadalom

Fokozódó környezeti
kockázatok

Individualizáció
Munka
• Jövedelem
• Munkaszabadidő
Jólét
• Fogyasztás
• Hozzáférés
• Biztonság
Személyi jog
(szabadság,
tulajdonjog,
esélyegyenlőség, stb.)
 Részvételi jog
 Közösségi jog
 Szociális célok
megvalósítása


Megvalósulás

Fejlődés

Biztonság

Társadalmi mobilitás

2008 gazdasági világválság

Társadalmi hatásai
 A társadalmi szolidaritás állami forrásai – áldozat
 Fogyasztói szokások változása
 Munkanélküliség és bizonytalanság
▪
▪
▪
▪
Szolidaritás
Bűnözés
Migráció
Rasszizmus, xenofóbia
 Szegénység és kirekesztettség

Szemléletváltozás
 Innováció és K+F
 Globalizáció negatív hatásai vs. Regionális szintek
 Társadalmi fókusz
 Non-profit vs. For-profi
 Új GDP-számítás
 Új intézmények, módszerek és szereplők



Érdek
szociális/környezeti kihívások
Finanszírozás ?
Szociális kihívások






Közösségfejlesztés, társadalmi részvétel
Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása, felzárkóztatása
Esélyegyenlőség
Eü-i, oktatási, szociális szolg. – hozzáférés
(kvázi csökkenő szociális kiadások, növekvő biztonság és
biztonságérzet)
Környezeti kihívások
 Energia és erőforrás-felhasználás
 Természetvédelem
 Víz- és levegő minőségének javítása

Fenntarthatóság

A globalizáció
dinamikáját változtatja
meg

A termelékenység
növekszik

Felelősség

Fenntarthatóság

Lokális kérdésre adott megoldások vs.
Globális kérdések adott megoldások
 + EU döntéshozatali színtér

Új stratégiák - szervezeti háttér,
támogatottság, források (fundraisingtől az
EUs finanszírozásig)

Érdekek és döntési szintek  tájékozódás és
lobbizás

Kampányolás és szövetségek

Aktivitások

Társadalmi vállalkozások
▪ Profitcél
▪ Társadalmi cél
▪
▪
▪
▪
▪
Helyi közösségek fejlesztése
Foglalkoztatás
Hozzáférés
Esélyteremtés és esélyegyenlőség
Társadalmi biztonság növelése
Köszönöm a figyelmet!

similar documents