Slide 1 - Széchenyi 2020

Report
A közösségi közlekedési szolgáltatások
fejlesztése
Dr. Kerékgyártó János Főosztályvezető
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Szolgáltatások Főosztálya
Budapest, 2013. április 24.
A közösségi közlekedés kormányzati szempontrendszere
Közlekedési Stratégia felülvizsgálata
Intézményrendszer
Kormányprogram
Új Széchenyi Terv
Széll Kálmán Terv
Közösségi
közlekedés
szakpolitika
Menetrend hálózat
Szabályozási
keretrendszer
Tarifa finanszírozás
Fejlesztési projektek
2
Közösségi közlekedés fejlesztési jövőképe - TÉMAKÖRÖK
1. Közösségi közlekedés stratégiai keretei
2. Közlekedésszervezési szint jövőképe
3. Szervezeti modell
4. Működési modell
5. Fejlesztési elképzelések
3
1. Közösségi közlekedés stratégiai keretei
2. Közlekedésszervezési szint jövőképe
3. Szervezeti modell
4. Működési modell
5. Fejlesztési elképzelések
4
Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS)
• a 2007-2014. időszakra vonatkozó EKFS
felülvizsgálata
• közép- (2020), hosszú (2030) és nagytávra
(2050) szól,
• összközlekedési szemléletben készül,
• modellezés alapján határozza meg az
ország közlekedési koncepción alapuló
jövőbeli stratégiáját,
• A 2014-2020. közötti
időszak megalapozása
programozási
• finanszírozása EU-s forrásból történik…
Céldátum: 2014. április 30.
5
1. Közösségi közlekedés stratégiai keretei
2. Közlekedésszervezési szint jövőképe
3. Szervezeti modell
4. Működési modell
5. Fejlesztési elképzelések
6
A közösségi közlekedés közforrásokból történő
finanszírozása 2005-2012.
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
2005. év
2006. év
2007. év
2008. év
Személyszállítási menetdíj bevétel összesen
2009. év
2010. év
Költségvetési forrás
2011. év
2012. év
Helyközi összesen
7
I. Közlekedés-szervezési szint:
1. Új jogszabályi keretek: Személyszállítási törvény – 2012. július 1.
 Komplex jogszabály, szakmai,
szabályokat magában foglalja
finanszírozási
és
versenyképességi
 Homogén, konzisztens és kiszámítható szabályozási környezet
2. Piaci modell (összhangban a 1370/2007/EK rendelettel):
 Vasút: 10 éves közszolgáltatási szerződés közvetlen
odaítéléssel 2014. január 1-jétől
 Közúti személyszállítás: a közszolgáltatási szerződések
versenyeztetéssel történő odaítélése 2017. január 1-jétől
8
1. Közösségi közlekedés stratégiai keretei
2. Közlekedésszervezési szint jövőképe
3. Szervezeti modell
4. Működési modell
5. Fejlesztési elképzelések
9
Szakmai irányítás, tulajdonosi joggyakorlás – jelenlegi helyzet
100 feletti db települési
önkormányzat
Tulajdonos
NFM
Közszolgáltatási
szerződés
Tulajdonos
Pálya
szerződés
Helyi szolgáltatók
+
Komp és rév
MNV Zrt.
4 magánfuvarozó
Közszolgáltatási
szerződés
Tulajdonos
MÁV Zrt.
GÉPÉSZET
TRAKCIÓ
További
társaságok
GySEV Zrt.
24 Volán társaság
MÁV START
10
10
Intézményrendszer szintje
1. Teljeskörű piacfelügyelet a vasúti és autóbuszos menetrend
szerinti közlekedésben (piafelügyelet és utasjogvédelem)
2. A közlekedési szolgáltatók szervezeti korszerűsítése
méretgazdaságos, de még versenyképes társasági kereteinek
kialakítása
–hatékonyságnövelés
–szolgáltatási szint emelése
 A közúti személyszállításban: felkészülés a szabályozott
versenyre, regionális összevonás
 A vasúti személyszállításban: felkészülés
közszolgáltatási szerződés megkötésére,
pályaműködtetés
és
személyszállítási
szétválasztására
a 10 éves
valamint a
tevékenység
11
1. Közösségi közlekedés stratégiai keretei
2. Közlekedésszervezési szint jövőképe
3. Szervezeti modell
4. Működési modell
5. Fejlesztési elképzelések
12
Menetrend – hálózat
Vasúti közlekedés:
 Jelenlegi hálózatok és kapacitás fenntartása
(7700 km)
 prioritás az elővárosi és távolsági közlekedésben
Közúti személyszállítás:
 ráhordó/elhordó funkciók, kapacitás-kiegészítés,
 meghatározó szerep a regionális közlekedésben,
alapellátás
Városi elővárosi közlekedés:
 Integrált közlekedési rendszerek
 Hálózatok, menetrendek összehangolása
A vasút prioritása, alágazatok összehangolása
13
Tarifa-rendszerek

korszerű árképzési rendszer,
 az egyéni közlekedéssel szemben
versenyképest árak,
 regionális/országos/elővárosi
tarifarendszerek kialakítása,
 felárak, mint a munkamegosztást
befolyásoló eszköz
 átjárhatóság, átláthatóság, ITS
14
Finanszírozás
Többcsatornás,
egységes elvek
mentén működő
finanszírozás
Legalább 3 éves
pénzügyi
kötelezettségvállalás
A működési
finanszírozás és a
szociális funkciók
szétválasztása
Helyközi finanszírozás
Szolgáltatás
Helyi finanszírozás
Pályaműködtetés
tervezhetőség
Középtávú fejlesztési lehetőségek,
 szolgáltatói likviditás,
 pénzpiaci költségek mérséklése
Költségtérítési rendszer
Szociális és üzletpolitikai
kedvezménye
Közszolgáltatási szerződéses keretrendszer
15
1. Közösségi közlekedés stratégiai keretei
2. Közlekedésszervezési szint jövőképe
3. Szervezeti modell
4. Működési modell
5. Fejlesztési elképzelések
16
Fejlesztési prioritások
 menetrend alapú hálózati fejlesztések,
 hálózati szük-keresztmetszetek megszűntetése,
 gördülőállomány fejlesztés (vasúti és autóbuszos)
 elektronikus jegyrendszer,
 elektronikus
utastájékoztatási
rendszerek
menetrendi keresők és adatbázisok létrehozása
(ITS),
 egyenlő esélyű hozzáférés
 Intermodalitás előmozdítása
17
A jelenlegi járműhelyzet a MÁV-START Zrt.nél
Személyszállító járművek életkor szerinti
eloszlása (ülőhely százalékában)
Aktuális helyzet
 MÁV-START 2712 db
személyszállító járművel
rendelkezik
 420 motorvonat és
motorkocsi
 2292 személykocsi
 Az átlagéletkor 33 év
 MÁV-TRAKCIÓ 694 db
mozdonnyal végzi feladatait
 35 db korszerű villamos
mozdony
 659 db egyéb, zömmel
elavult mozdony
6%
0%
6%
34%
…5
7%
5%
1%
5…10
10…15
15…20
20…25
36%
25…30
30…35
5%
35…40
40…
Fenntartási mozdony állag megoszlása (db)
Villamos vontató
(hagyományos)
134
28
340
157
35
Villamos vontató (korszerű)
Dízel vontató (hagyományos)
Villamos tolató (hagyományos)
Dízel tolató (hagyományos)
A járműflotta ¾ része 30 évnél idősebb
18
18
Motorvonat beszerzés EU forrásokból
KÖZOP 5. prioritás: Tömegközlekedés fejlesztése a városokban és az elővárosi területeken
42 db villamos motorvonat beszerzése, minimum 200 ülőhellyel egységenként
Jelenlegi járműhelyzet
•A motorvonatok beszerzési
értéke: 68 mrd Ft
Szob
62 %*
Vác
Esztergom
Tatabánya
Gödöllő
•A projekt kezdete:2012. 09.
04.
Szob
39 %*
Vác
Tatabánya
Járműhelyzet a tervezett
motorvonatberuházás után
Esztergom
Hatvan
Gödöllő
Hatvan
Eredmény
BUDAPEST
BUDAPEST
Sülysáp
Oroszlány
Sülysáp
Oroszlány
Monor
•Tervezett befejezés: 2015.
10. 15.
•Beszállítói szerződés és
támogatási szerződés
megkötésre került
Szolnok
Szolnok
Székesfehérvár
Pusztaszabolcs
Cegléd
Lajosmizse
Kunszentmikós-Tass
Dunaújváros
Székesfehérvár
Pusztaszabolcs
Cegléd
Lajosmizse
Dunaújváros Kunszentmikós-Tass
* A korszerű motorvonatokkal kiszolgált vonatok aránya
korszerű, alacsonypadlós járművek
korszerűsített szerelvények
elavult, hagyományos szerelvények
19
vegyes üzem: korszerű, alacsonypadlós és
elavult eszközpark
19
Járműfejlesztési elképzelések (vasút)
Beszerzések:
 Elővárosi villamos motorvonat-beszerzés (200 ülőhely, 42 db, folyamatban)
 További elővárosi, nagykapacitású motorvonatok beszerzése (300 ülőhely, 50 db)
Saját gyártás:
 IC+ kocsik gyártása (2 db prototípus folyamatban, 300 db távlatilag)
 Regionális dízel motorvonatok gyártása
Felújítás, komfort-javítás:
 Nemzetközi forgalmú kocsik felújítása
 CAF kocsik felújítása (70 db)
 Éjszakai kocsik kialakítása más funkciójú kocsikból (5+6 db)
 Halberstadti kocsik korszerűsítése (klíma, tárcsafék, WC, ajtó, utastájékoztatás,
300 db)
 Kisebb komfortjavító felújítások (elővárosi és távolsági kocsik, motorvonatok)
Egyéb:
 ETCS beépítése mozdonyokba, motorvonatokba
20
20
Szolgáltatásfejlesztések 1.




pályafejlesztések kihasználása
menetidőcsökkentés
járatszámnövelés
InterCity-hálózat bővítés
Tatabánya–Oroszlány
óránként ütemesen.
(eddig csúcsidőn kívül
csak kétóránként járt)
Budapest–Eger új InterCity
vonatok
Gyorsabb menetvonal: a
menetidő 18 percet
csökkent
(két óránként, a vonatok sűrűsége
nem változik)
Ősztől Veszprém
-20 perc, csúcsidei sűrítések
Budapest–Békéscsaba
Kiszámítható, óránkénti közlekedés,
több IC, minden órában
pótjegymentes eljutás is
Ősztől
Zalaegerszegre új
InterCityk
Nyártól a Balaton északi
partjára új menetrendszerkezet,
menetidőcsökkenés
Budapest–Lajosmizse
új, órás ütemes menetrend egész nap,
vonatok menetideje egyik irányban 22
perccel csökken!
(Eddig a csúcsiránnyal szembe
közlekedő vonatok menetideje 22
perccel hosszabb volt)
21
Szolgáltatásfejlesztés 2.
Budapest előváros:
növekvő
pályakapacitás,
zavarérzékenységcsökkentés
Eger: InterCity
óránként, EgerFelsőváros
bekapcsolása,
-5 perc
Eger
Salgótarján
Győr
Szombathely
Veszprém
-10 perc
Sátoraljaújhely,
Sárospatak:
-40 perc
Közvetlen InterCity
Miskolc
Nyíregyháza
Debrecen
Budapest
Tatabánya
Szolnok
Veszprém
Zalaegerszeg:
-30 perc
Székesfehérvár
Kecskemét
Békéscsaba
Zalaegerszeg
Nagykanizsa
Balaton déli partja:
-15 perc
Csökkenő
zavarérzékenység
Kaposvár
Szekszárd
Pécs
Kaposvár: közvetlen
InterCityk kétóránként
-15 perc
Pécs: óránként
ütemesen InterCity
-15 perc
Szeged
Szeged
-15 perc
Debrecen,
Nyíregyháza:
-30 perc
Észak-Erdély,
Székelyföld: Több
magyarországi és
romániai fejlesztés
eredményeképpen
több órát csökkenő
menetidő
Gyula:
közvetlen budapesti
intercityk
-10 perc
Villamosítás versenyképesség-növelés / szűk keresztmetszet feloldás
céljából
Kétvágányúsítás vagy kapacitásbővítés versenyképesség-növelés / szűk
keresztmetszet feloldás céljából
Lassújelmentesítés vagy pályasebességemelés versenyképesség-növelés
22
/ szűk keresztmetszet feloldás céljából
Helyközi autóbuszos személyszállítás járműrekonstrukciós program:
 6000 db helyközi autóbusz,
 10 éves leírási időszak,
 11,5 év átlagéletkor,
 Műszaki és környezetvédelmi
szempontok
 évi 600-800 db autóbusz
pótlása,
 Hazai és EU források
bevonásának vizsgálata
23
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
24

similar documents