pptx

Report
Új utakon a szaktanácsadás, tantárgygondozás
A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések
Dr. Pompor Zoltán
szakmai vezető,
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
TÁMOP 3.1.5/12 projekt
„PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA”
TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001
A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben
megvalósuló fejlesztések
Megújuló köznevelési rendszer
•
•
•
•
Pedagógusok előmeneteli rendszere – pedagógus életpálya
Pedagógus életpálya nyomon követő rendszer – portfólió
Szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer
Pedagógus továbbképzési rendszer
Összefüggések:
Életpálya, portfólió és szaktanácsadás
Továbbképzések és szaktanácsadás
„PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA”
TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001
Az új típusú szaktanácsadás,
tantárgygondozás célja
A szaktanácsadás, tantárgygondozás célja
A pedagógusok munkájának, azon belül mesterségbeli tudásuk
fejlesztésének szakmai támogatása.
Ennek keretében a szaktanácsadók, tantárgygondozók
• fejlesztő célú támogatást nyújtanak a folyamatos szakmai
fejlődéshez, valamint a pedagógus életpályán történő
előrehaladásához,
• szakmódszertani segítséget biztosítanak az adott szakterület,
tantárgy iskolatípushoz és -fokozathoz illeszkedő tanításához, illetve az
óvodai neveléshez,
• általános pedagógiai módszertani támogatást nyújtanak az
egyéni szükségleteket figyelembe vevő, differenciált nevelő-oktató
munka megvalósításához,
• képzési szükségleteket diagnosztizálnak és továbbképzéseket
támogatnak.
„PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA”
TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001
Szaktanácsadói rendszer fejlesztése
„PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA”
TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001
Szaktanácsadói rendszer
A szaktanácsadással kapcsolatos általános követelmények meghatározása
A szaktanácsadói szintek meghatározása
A szaktanácsadói feladatok tipizálása
A szaktanácsadói továbbképzések rendszerének kialakítása
A szaktanácsadás minőségbiztosítási rendszerének kialakítása
Országos tantárgygondozói rendszer koncepciója és működési sajátosságai
„PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA”
TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001
Eszközök, módszerek
A szaktanácsadói, tantárgygondozói látogatás típusai
A látogatások protokollja
A látogatáshoz kapcsolódó dokumentumok (pl. elemzési vezérfonalak)
A szaktanácsadói látogatás produktumai
•
Helyzetelemzés – a pedagógus és intézményvezető számára
•
Szakmai fejlesztési terv – a pedagógus számára
•
Összegzés – az OFI számára
„PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA”
TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001
Tervezett szaktanácsadói,
tantárgygondozói képzések
•
Óvodapedagógus
•
Tanító
•
Felső tagozat – műveltségi területi modulokkal kiegészítve
•
Szakközépiskola és gimnázium – műveltségi területi modulokkal kiegészítve
•
Szakiskola
•
Gyógypedagógiai intézmény
•
Iskolai könyvtár
•
Kollégium
További képzések és továbbképzések fejlesztése a kutatás és a szükségletek
tükrében.
„PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA”
TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001
Párbeszéd és támogatás
Célunk a képzések során, hogy
kis létszámú csoportokban, közösen megismerjük azokat az eszközöket és
eljárásokat, amelyekkel a szaktanácsadás céljait a leghatékonyabban
el tudjuk érni, és
minden segítséget megadjunk ahhoz, hogy ez a támogatás mind
ismeretekben, mind képességekben, mind attitűdökben fejlődjön –
végeredményben szaktanácsadói kompetencia fejlődjön.
„PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA”
TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001
A szaktanácsadói,
tantárgygondozói képzésekről
Pilot program
•
a pilot tapasztalatai alapján korrigáljuk a képzéseket - folyamatos
tartalomfejlesztés
A képzés elemei
•
•
•
•
•
•
•
Jogszabályi ismeretek
Általános pedagógia, módszertani ismeretek
A támogató szaktanácsadás módszerei
Az egyéni fejlesztési tervek és készítésük, új szaktanácsadói ismeretek
A portfólió tartalmi elemei és követelményei
Az adott intézménytípushoz, illetve műveltségi területhez (és
tantárgyhoz) kapcsolódó speciális tartalom
Terepgyakorlat
„PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA”
TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001
Látogatások
A projekten belül szaktanácsadói feladatellátás 2013 őszétől
•
Megyei szinten – intézménytípusra, tantárgyakra bontva.
•
Heti legalább 1 nap szaktanácsadás.
•
Csak az végezheti ezt a feladatot, aki a képzést sikeresen elvégezte – a
képzés során erre a feladatra kaptak felkészítést.
•
A látogatás dokumentuma bekerül a pedagógus portfóliójába.
„PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA”
TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001
Köszönöm a figyelmet!
[email protected]
„PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA”
TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001

similar documents