1. Beszállítói fórum TVK 20131004 oktatási rendszer (, 537 kB

Report
Vállalkozók új EBK oktatási rendszere
Kurucz Csaba
Tiszaújváros, 2013. október 4.
A korábbi oktatási rendszer
nem egységes tematika az egyes MOL üzleteknél
nincs kölcsönös elfogadás a MOL üzletei között
nem szegmentált; a mindenki ugyanazt kapja
Az új EBK oktatási koncepció – 3 alappillér/modul
EBK oktatási rendszer
EBK alapoktatás
Terület specifikus EBK
oktatás
Munkairányítói EBK
oktatás
Az új EBK oktatási koncepció I.
EBK oktatási rendszer
EBK alapoktatás
A modul
tartalma
Általános, bármely
területen értelmezhető
MOL specifikus EBK
szabályok és EBK
jogszabályi
követelmények
ismertetése.
Nyelvezete közérthető,
főként a veszélyek
ismertetését és a
mindenki számára
szükséges ismereteket
tartalmazza.
Terület
specifikus EBK
oktatás
Kizárólag egy adott
MOL telephely
speciális szabályait
ismerteti, pl.:
közlekedés,
elsősegélynyújtó hely,
vészhelyzeti szabályok
stb.) az általános EBK
kérdésekre már nem tér
ki.
Munkairányítói
EBK oktatás
Részletes ismertetés a
MOL EBK
folyamatairól,
elvárásairól. Jelentős
fókusz van az un.: EBK
kritikus tevékenységek
EBK jogszabályi
követelményein.
Munkaszervezési,
irányítói és a MOL
kapcsolattartási
teendők is
hangsúlyosak.
Az új EBK oktatási koncepció II.
EBK oktatási rendszer
EBK alapoktatás
Kik
számára
kötelező?
Minden vállalkozó
valamennyi
munkatársa részére,
akik a MOL bármeny
telephelyén munkát
(beruházás,
karbantartás, felújítás
stb.) fognak végezni.
Terület
specifikus EBK
oktatás
Minden vállalkozó
valamennyi
munkatársa részére,
akik a MOL egy adott
telephelyén munkát
(beruházás,
karbantartás, felújítás
stb.) fognak végezni.
Munkairányítói*
EBK oktatás
Valamennyi
munkairányító részére,
akik a MOL bármely
telephelyén
munkaengedélyért
folyamodnak.
* Munkairányító
- aki bármely tevékenységet irányít "A" vagy "B" tűzveszélyességű területen, vagy
- EBK kritikus tevékenységet irányít bármely területen
Az új EBK oktatási koncepció III.
EBK oktatási rendszer
Oktatási
anyag
Vizsga
EBK alapoktatás
Terület
specifikus EBK
oktatás
Munkairányítói
EBK oktatás
MOL szinten egységes
tematika (ppt. anyag –
MOL kiadás).
Területenként eltérő,
egyedi oktatási anyag.
Kisebb telephelyeken
oktatási anyag nélkül.
MOL szinten egységes
tematika (ppt. anyag –
MOL kiadás).
IGEN
Területenként eltérő,
egyedi számonkérés.
IGEN
1 év, vagy
alkalmanként
ismétlődik
1 év
Bármely MOL
telephelyre
(üzletfüggetlen).
Egységes teszt, MOL
kiadás.
1 év
Érvényes
-ség
Bármely MOL
telephelyre
(üzletfüggetlen).
Csak az adott
telephelyre.
Egységes teszt, MOL
kiadás.
Az új EBK oktatási koncepció IV.
EBK oktatási rendszer
EBK alapoktatás
Belépési
jogosultság
A MOL telephelyi
belépési jogosultság
előfeltétele, de
önmagában nem
jogosít belépésre egyik
telephelyre sem.
Terület
specifikus EBK
oktatás
Az EBK Alapoktatás
megszerzése után
jogosít csak belépésre
az adott területre.
A Belépőkártya kiadási
feltétele (ahol a MOL
működtet
kártyarendszert, pl.:
Dufi, Tifo, Zafi, TVK
stb.).
Munkairányítói
EBK oktatás
Belépési
jogosultsággal nincs
összefüggésben, de
meglétét a
munkairányítók
esetében a
munkaengedély
kiadója, ill. az EBK
auditor alkalomszerűen
ellenőrzi.
Az új EBK oktatási koncepció V.
EBK oktatási rendszer
EBK alapoktatás
Ki oktat?
A MOL által elfogadott
oktató cégek (10 cég)
közül bármelyikéhez
fordulhat a vállalkozó,
amelyik számára
praktikusabb.
Terület
specifikus EBK
oktatás
Területileg kerülnek
kiosztásra az oktatási
jogok;
- MOL áltat elfogadott
oktató cégek
- MOL saját személyzet
Munkairányítói
EBK oktatás
A MOL által elfogadott
oktató cégek (10 cég)
közül bármelyikéhez
fordulhat a vállalkozó,
amelyik számára
praktikusabb.
Az új EBK oktatási koncepció VII.
EBK oktatási rendszer
EBK alapoktatás
Költségek
Terület
specifikus EBK
oktatás
Munkairányítói
EBK oktatás
Oktató cégek
egységárai.
Oktató cégek
egységárai.
Oktató cégek
egységárai.
A vállalkozó
közvetlenül fizeti az
oktató cégeknek.
A vállalkozó
közvetlenül fizeti az
oktató cégeknek.
MOL-on keresztüli
pénzáramlás nincs.
A vállalkozó
közvetlenül fizeti az
oktató cégeknek.
MOL-on keresztüli
pénzáramlás nincs.
MOL-on keresztüli
pénzáramlás nincs.
Ha a MOL végzi, akkor
ingyenes (kisebb
telephelyek)
Időigény
Oktatás: 2,5 óra
Oktatás: 10 – 60 perc
Vizsga: 30 perc
Vizsga: max 20 perc (ha van)
Oktatás: 2,5 óra
Vizsga: 30 perc
Az új EBK oktatási koncepció VI.
EBK oktatási rendszer
Terület
specifikus EBK
oktatás
Munkairányítói
EBK oktatás
Oktató cégek saját
nyilvántartása (igény
szerint a MOL részére
adatszolgáltatás).
Oktató cégek saját
nyilvántartása (igény
szerint a MOL részére
adatszolgáltatás).
Oktató cégek saját
nyilvántartása (igény
szerint a MOL részére
adatszolgáltatás).
EBK Útmutatóban
(bejegyzés, pecsét).
EBK Útmutatóban
(bejegyzés, pecsét).
EBK Útmutatóban
(bejegyzés, pecsét).
EBK alapoktatás
Oktatás
regisztrálása
Saját nyilvántartás, ha
a MOL végzi.
Az új EBK oktatási koncepció VIII.
EBK oktatási rendszer
Terület
specifikus EBK
oktatás
Munkairányítói
EBK oktatás
2013.09.01-től indult
2013.09.01-től indult
2013.09.01-től indult
Új oktatási igény
esetén 2013.09.01-től
alkalmazni kell.
Új oktatási igény
esetén 2013.09.01-től
alkalmazni kell.
Új oktatási igény
esetén 2013.09.01-től
alkalmazni kell.
Meglévő (jelenlegi 1
éves ) érvényes EBK
oktatás esetén a
megújításkor már az új
követelményt kell
alkalmazni.
Ha az oktató cégek
végzik, akkor az
oktatási időpontok
összehangolásra
kerülnek a másik két
modul oktatásával.
Legkésőbb 2014.02.28ig megszerezni a
munkairányítóként
foglalkoztatni kívánt
személyeknek.
EBK alapoktatás
Bevezetés
ütemezése
Köszönöm a figyelmet
Kérdések

similar documents