Az európai koncert, iparosodás és Nagy

Report
AZ EURÓPAI KONCERT,
IPAROSODÁS ÉS NAGYBRITANNIA EGYEDURALMA

A nemzetközi rendszer új vonásai

Az egységes világgazdaság növekedése

NBr. a pénzügyi és kereskedelmi központ



Vámhatárok és merkantilizmus visszaszorulása


Szabadkereskedelem és harmónia (az emberek sem akarnak új háborút)
Nem szűnt meg minden konfliktus



Ipari technológia
Mg-i termelés növekedése, új területek, új nyersanyagok
Gyarmatosítás
Nemzetiségi problémák
Ipari technológia a hadviselésben


Rövid háborúk, nagy bürokrácia
Általános gazdasági fölény dönt, nem csak a pénzügyek

Ipari forradalom
 Lassú,
folyamat – csak egyes területek és iparágak
 Állati és emberi munkát felváltotta a gép
 Eredmény: hatalmas, önfenntartó növekedés
 Népességnövekedés riasztó, de bérek is növekedtek

Európán kívüli világ hanyatlott
 Hagyományos
mg., szegénység, népességnövekedés
 Európai áruk elárasztják
 Nyugat 1914-re a világ 84%
 Katonailag a Ny utolérhetetlen
Nagy-Britannia

A változások és terjeszkedés igazi nyertese
 Diplomácia,

kereskedelem, pénzügyek, flotta
Ipari forradalom megerősítette
 Világ
ipari termelésének 19,9% (lakosság 2%)
 Többletet visszaforgatta
 Klasszikus liberalizmus – Adam Smith
 Mások támadásától nem kellett félnie
 Hadsereg
nem fejlődött, kicsi bürokrácia (krími háború)
 Közvélemény
 De tengeri nagyhatalom (csendőr)

Gyarmatbirodalom növekedése
 Kicsi
hadsereg, mert nincs ellenfél
 Stratégiai kereskedelmi pontok: Hongkong, Szingapúr,
Lagos, Falkland
 Fehér telepesek – bevándorlás

Pénzügyi stabilitás
 Növekvő
beruházások – jövedelem
 Aranyalap elterjedése

De hosszú távú veszélyek
 Hozzájárult
mások fejlődéséhez
 Függőség a nemzetközi pénzügyektől
Metternich éra

Európa koncertje, hatalmi egyensúly, kongresszusi
rendszer – cél az állandó háborúk elkerülése
5
nagyhatalom, de Lord Castleragh, Metternich, I.
Miklós
 1848 megváltoztatta – nacionalizmusok, olasz és
német egység

1818. Aachen
 Fro-ból

visszavonni a megszálló csapatokat
1819. Karlsbad
 Dekrétumok

1822. Verona
 Olasz
kérdés – osztrákok szerepe
 Görög kérdés
 Spo-ban beavatkozhat Fro.

1832. London
 Görögország

kérdése
1878. Berlin
 Balkán
helyzete
Középhatalmak


Feudális, háborús károk, vámok, lassú iparosítás
Restaurációs időszak – status quo megmerevedése
 Metternich
– gyanakvás a változással szemben
 Agresszorok,
 Hadsereg
 Piemont,
A
nemzeti mozgalmak ellen
letöri a változásokat
Spo, Mo
belpolitikai problémák nki szinten jelennek meg (pl.
Görögo.)
Poroszország


III. Frigyes Vilmos (1797-1840); IV. Frigyes Vilmos
(1840-1861)
Rajna vidéket megszerezte, de nem erős
 Belpolitika
ellentét (liberális, feudális)
 Franciák is veszélyt jelentenek

Forradalmakat leverték
 Elit
inkább a Habsburgok és Romanovok szövetségét
akarja


1850s után van csak gazdasági fejlődés
Német kérdés
Habsburg Birodalom


É-Itália és Német Szövetség
Reakciós hatalom (1819. Karlsbad; 1821. Nápoly;
franciák beavatkozása Spo-ban)


Lo – Krakkó annektálása
Hadsereg a legfontosabb egységes intézmény
Nem homogén
 Pénzügyi háttér hiánya




Háborúkban kimerült
Multinacionális birodalom
De a nagyhatalmak meg akarják őrizni
Franciaország



Homogén lakosság, gazdasági növekedés
Hadsereg és hadiflotta is növekszik
Nki rendszer a francia terjeszkedés ellen jött létre
 Cél
az lett, hogy ez változzon
 Kell egy nagyhatalom szoros szövetsége
 Metternich
kihasználta
 Eszmék és forradalmak megrémítették Oo-t
 Status quo-t megváltoztatni senkinek sem volt érdeke

Alacsony népszaporulat és háborús áldozatok


Kereskedelmi versenyt nem bírta a britekkel
Ipari növekedés No-ban gyorsabb
 Ipari
forradalom negatívumai nem jelentkeztek
 De tudott beruházni

Semmilyen téren nem tudott vezető lenni
 EU-n
kívül mégis nagyhatalom (NBr. korlátozza)
 És ellensúly tudott lenni a konfliktusokban

1814-1830 Bourbon restauráció

XVIII. Lajos (1814-1824)


X. Károly (1824-1830)



Forradalom vívmányait megőrizte, de csak gazdagoknak voltak
előnyök
Nagyhatalmiságra és abszolutizmusra törekvés (pl. Algéria
elfoglalása)
1830. forradalom és rezsimváltás
Lajos Fülöp (1830-1848)
De lázongások Fro. szerte
 Diktatórikus eszközök


1848. febr. 22. betiltotta a párizsi gyűlést
 II.
Köztársaság
 Képviseleti
demokrácia
 Lamartine, Napóleon Lajos
Görögország függetlensége

1821-32
 NBr,

Oo, Fro vs Török Birodalom (Egyiptom, Tunézia)
1814. titkos függetlenségi mozgalom
 1821.
Duna-menti tartományok
 Átterjed


egész Görögországra
1825-ig sikerek, de belső ellentétek
1825. egyiptomi beavatkozás
 Athén
is elesik
 Nki nyomás a tárgyalásokra

1826. Oo miatt beavatkozik NBr is
 1827.
Navarino
 Fro is beavatkozik



1827. londoni szerződés
1829. londoni protokoll
1832. londoni konferencia
 Otto
von Wittelsbach
 Alkotmány

De rengeteg görög még mindig török területeken

similar documents