A tengerek királynője Anglia

Report
A tengerek királynője Anglia
6. évfolyam
1. Tőkés fejlődés Angliában
• Megnő a kereslet a gyapjú iránt
• A földesurak a jobbágyokkal közösen használt
földeket legelőnek kerítik el
• A parasztokat elűzik a földjeikről az újabb
legelőkért
szabad munkaerő áramlik a
városokba
rohamos fejlődésnek indulnak a
posztókészítő manufaktúrák
• Megalakítják Észak-Amerikában az első angol
gyarmatokat
• Állami kalózok fosztogatják a spanyol hajókat
• Anglia a tengerek királynője
2. Vallási és politikai ellentétek
• Reformáció terjedése Angliában
• VIII: Henrik önálló anglikán egyházat hoz létre
– Független a Pápától
– Az angol király a feje
– Vallásháború, vallásüldözés
• XVI. Századtól egyensúly jön létre a király és a
parlament között
• A XVII. Század elején az angol királyok abszolutizmusra
törekednek:
– Nem hívják össze a parlamentet
– Üldözik a reformáció új irányzatát
– Ezek az ellentétek forradalomhoz vezettek
3. Forradalom Angliában
• I. Károly 1640-ben kénytelen összehívni a
parlamentet, amely azonban nem hajlandó új
adókat megszavazni – hosszú parlament
– Kerekfejűek és a gavallérok küzdelme - politikai
– Polgárháború
– Cromwel újjászervezi a parlament hadseregét –
vasbordájúak
– 1649 király kivégzése
– Anglia köztársaság: Skócia, Írország elfoglalása
– Cromwel halála után királyság
– 1689 alkotmányos királyság
4. Alkotmányos monarchia fogalma
• A király uralkodik de nem kormányoz. A
hatalmi ágak szét vannak választva, a
törvényeket a választott parlament hozza. A
törvények végrehajtásáért a parlament által
választott kormány felel. A bíróság független
csak a törvényeknek van alárendelve. A király
szerepe jelképes.

similar documents