A környezeti nevelés távlati céljai Tbiliszi konferencia – 1977

Report
Környezeti nevelés és
fenntarthatóság
Lágymányosi Bárdos Lajos
Kéttannyelvű Általános Iskola
és Gimnázium
Tóthné Timár-Geng Csilla
A környezeti nevelés távlati céljai
Tbiliszi konferencia – 1977
• Elősegíteni annak felismerését, hogy a gazdasági,
társadalmi és ökológiai jelenségek kölcsönösen
függnek egymástól (falun és városban egyaránt)
• Biztosítani mindenki számára a lehetőséget, hogy
elsajátítsa a környezet megvédéséhez szükséges
tudást, kompetenciákat, értékrendszert, és
elkötelezettséget.
• Kialakítani az egyes emberekben, csoportokban
és a társadalom egészében a környezettel
kapcsolatos új magatartási és életviteli mintákat.
Tóthné Timár-Geng Csilla
Környezeti nevelés céljai
• Legyen komplex, rendszer-szemléletű
• Legyen élethosszig tartó és az élet minden
területére terjedjen ki
• Legyen lokális és globális egyszerre
• Legyen mai és jövőbe néző egyszerre
• Legyen tevékenységre orientált, és neveljen
együttműködésre
• Neveljen problémamegoldásra
• Neveljen új értékrendszerre
Tóthné Timár-Geng Csilla
A környezetvédelem területei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Levegő
Zaj
Vizek
Hulladék
Föld
Az emberi egészség és környezet
Települési környezet (ipari városok, lakótel.)
Épített környezet
Élővilág
Táj
Tóthné Timár-Geng Csilla
A környezeti nevelés közvetlen
céljainak kategóriái
• Ismeretek
• Tudatosság
• Hozzáállás
• Kompetenciák
• Résztvétel
Tóthné Timár-Geng Csilla
A környezettudatosság jól
fejleszthető:
A tevékenységekkel,
terepgyakorlatokkal,
témanapokkal, témahetekkel,
projektekkel, megismerő
játékokkal, holisztikus
módszerekkel , drámapedagógiával
Tóthné Timár-Geng Csilla
„Öt érzékem van, melyeket meg kell
érintened, ha tanítani akarsz, és azt
akarod, hogy tanuljak. Remek
ízlelésem, szaglásom, éles szemem
és finom tapintásom van. Miért a
fülemen keresztül kellene mindent
megismernem?”
Harold Fabler
Tóthné Timár-Geng Csilla
Projekttípusok
•
•
•
•
•
•
tantárgyi,
műveltségterületi,
szabadidős, szakköri projekttel
témanap, témahét
erdei iskola,
a múzeumokhoz kapcsolható projektek,
/mindegyik előbb felsorolt projekttípusba
beilleszthető/
Tóthné Timár-Geng Csilla
Projektoktatás eredménye 1.
• Felértékelődnek az információforrások –
múzeum, könyvtár stb.
• Az ismeretek összefüggéseit felismerik a
tanulók.
• Az életszerű helyzetek megoldása fejleszti
a tanulók kompetenciáit.
• Kritikusan fogják szemlélni, értékelni az
információkat.
• Jobban megismerik önmagukat, társaikat.
Tóthné Timár-Geng Csilla
Projektoktatás eredménye 2.
• Erősödik az együttműködési képességük.
• Megtanulnak kompromisszumot kötni.
• Megtanulnak a közösségben végzett
munkáért egyéni felelősséget is vállalni.
• Fejlődik a tanulók társas készsége.
• Megtanulnak érvelni.
• Egy jó projekt megvalósítása során a
tanulás örömforrássá válik.
Tóthné Timár-Geng Csilla
Ökoiskola
• 2005 óta létezik a cím, 3 évenként
kell megújítani (kritériumrendszer)
• közvetlen anyagi támogatással nem
jár
• A Hálózatot az Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet (OFI) koordinálja,
Varga Attila vezetésével
• 2012 óta Örökös ökoiskolai cím
Tóthné Timár-Geng Csilla
http://www.ofi.hu/okoiskola
Tóthné Timár-Geng Csilla
Ökoiskola
Működését minden téren áthatja a fenntarthatóság
elve
–
–
–
–
Tanórán
Tanórán kívüli iskolai tevékenységek során
Iskolán kívüli tevékenységek során
Az iskola mindennapi működése (anyag- és
energiafelhasználás, étkeztetés) terén
– Az iskolai alapdokumentumokban
• Fenntarthatóság: a jelen szükségleteit olyan szinten elégítjük ki, hogy azzal nem
tesszük lehetetlenné a jövő nemzedékek számára majdani szükségleteik
kielégítését.
Tóthné Timár-Geng Csilla
Tevékenységeink 1. rész
•
•
•
•
•
Ökoiskolai munkaterv szerint dolgozunk
A tanításainkat áthatja a környezeti nevelés és a
fenntarthatóságra nevelés
Szelektív hulladékgyűjtés – használt elem, fénycső,
háztartási olaj, PET palack, papír)
Témanapok szervezése (állatok, víz, Föld, madarak
és fák napja, energiatakarékosság,i meteorológia
világnap stb.
Aktuális pályázatokhoz kapcsolódunk - iskolai és
tanulói – Fa projekt, Otthon az erdőben stb.
Iskolakert, iskolató – foglalkozások szervezése,
fenntartás, gondozás
Tóthné Timár-Geng Csilla
Tevékenységeink 2. rész
• Ökoiskolai őrjárat
• Versenyek: UNESCO verseny, kerületi, országos
tantárgyi versenyek
• Terepgyakorlatok
• Madármegfigyelési napon voltunka diákjainkkal
Fenékpusztán
• Természettudományi Múzeum projektnapja a
klímaváltozással kapcsolatban
Tóthné Timár-Geng Csilla
Tevékenységeink 3. rész
• Pécsett a Jane Goodall Egyesület által szervezett
találkozón beszámoltunk a környezetvédelmi
munkánkról
• Békamentés
• Erdei iskolák szervezése – minősített erdei iskolák
főleg nemzeti parkokhoz kapcsolódva
• Ökokarácsony, ökonap, ökotáborok
Tóthné Timár-Geng Csilla
Tóthné Timár-Geng Csilla
Iskolakert
Napközisek programja
Békamentés
Tóthné Timár-Geng Csilla
Fa projekt
Kupa-kupa
A Kamaraerdőben
Tóthné Timár-Geng Csilla
2011.Év madara,
fája, bogara
Duna Ismerettár
http://www.danubebox.org/hu/downloads/hungarian
Tóthné Timár-Geng Csilla
http://www.rec.org/ Zöld utipak letöltése
Tóthné Timár-Geng Csilla
http://www.migaproject.eu/index.php?lang=hu
Magosfa projektje
Tóthné Timár-Geng Csilla
http://www.energiakaland.hu/energiaorszag
Tóthné Timár-Geng Csilla
Tóthné Timár-Geng Csilla
www.mkne.hu
Tóthné Timár-Geng Csilla
Köszönöm a figyelmet
[email protected]
Tóthné Timár-Geng Csilla

similar documents