A kommunikáció és a grammatika új megközelítése

Report
A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A
GRAMMATIKA ÚJ
MEGKÖZELÍTÉSE
Dobozy Nóra Emőke
Tartalom




Miért van szükség újfajta megközelítésre?
Hogyan segíthetjük a diákokat a megváltozott
kommunikációs stratégiák közötti eligazodásban?
Milyen gyakorlatok használhatóak ehhez?
Miért nagy kihívás a váltás?
Miért van szükség újfajta megközelítésre?


A nyelvtani szabályok önmagukban nem elegendőek
Megváltozott kommunikációs szituációk:



Facebook, twitter, blogok, e-mail, viber, what’s app stb.
A sebesség miatt a hagyományos kommunikációs
formák is változnak
Az online világ új attitűdöket kíván meg, ezekre fel
kell készíteni a diákokat
Információs írástudás
Az információ szerepének és hatásának
felismerése a
döntéshozatalban, az információ előállításának és az információs
technológiák alkalmazásának a készsége, a hagyományos írástudás
átlépése





Irodalmi írástudás (pl. szövegolvasás)
Dokumentációs írástudás (pl. űrlapok használata)
Numerikus írástudás (pl. táblázatok készítése)
Számítógépes és internetes írástudás (pl. hogyan alkalmazzuk az
információs és kommunikációs technológiákat)
Nyelvi írástudás (pl. idegen nyelvek használata)
A kommunikáció új megközelítése a
kerettantervben

Változó szemlélet a kerettantervben (új szóbeliség, internetes
szövegek
szerkezete
szövegalkotási
gyakorlatokkal,
szövegköziség, internetes adatkeresés stb.)

Anakronisztikus szövegtípusok és kommunikációs szituációk
(kérvény és elismervény, több forrástípusra kiterjedő könyvtári
kutatás visszakereshető jegyzeteléssel stb.)
Hogyan segíthetjük a diákokat a megváltozott
kommunikációs stratégiák közötti eligazodásban?






Meg kell ismerni azokat a felületeket és csatornákat,
amiket használnak a diákok
Informatikai kompetenciák fejlesztése
Kommunikációs stratégiák átgondolása
A lehetséges veszélyek megismerése
Az előnyök megismerése
Az alapvető szabályok megismerése
Feldolgozott kommunikációs témák













Mi a kommunikáció?
Kommunikáció tényezői
A kommunikáció funkciói
Az új szóbeliség (Skype, chat)
Internetetikett
Írott-beszélt átmenetiség
Internet és hitelesség
Nyilvánosság és jog
Szövegköziség a neten
Netes szövegtípusok
Blogok
Adatbázisok
Emotikonok és kiemelések













Tömegkommunikáció
Médiaműfajok
Sajtóműfajok
Rádiós műfajok
Tévés műfajok
Vizuális kommunikáció
Kommunikáció és etikett
Hivatalos levél, kérvény
Önéletrajz
Nyelvi tolerancia
Online űrlapok
Esszé
Értekezés
Előnyök







Gyors, „percrekész” információk
Kapcsolattartás
Gyors és hatékony keresés
Információk gazdagsága
Íráskészség fejlesztése
Ügyintézés egyszerűsége
Tanulási lehetőségek
Lehetséges veszélyek





Ami egyszer felkerül az internetre, az ott is marad
Azonosíthatatlanság és személytelenség problémája
Információk elveszése, célt tévesztése
Információk ellenőrizhetőségének problematikája
Biztonság problémája
Alapvető internetes szabályok








Személyes találkozó
Tartózkodási hely megosztása
Fényképek megosztása
Körüzenetek, felhívások megosztása
Az életkor problematikája
Login- és usernevek
Internetes ismerősök
Visszaélések
E-mail- és SMS-etikett










Az e-mailezés lényege a hatékonyság és gyorsaság.
A megszólításban és elköszönésben a hagyományos levelezés
szabályai érvényesülnek.
Több MB-os anyagokat nem praktikus csatolmányként
továbbítani.
Az e-mailnek mindig legyen tárgya, foglalja össze a témát.
A vicces történeteket nem célszerű csoportos e-mail küldéssel
megosztani.
A művészies levélpapír, a cirkalmas betűk nehezítik az olvasást.
Magánéleti ügyeket nem illik SMS-ben vagy e-mailen intézni.
E-mailekre illik a lehető leggyorsabban reagálni.
A CSUPA NAGYBETŰ KIABÁLÁSNAK SZÁMÍT.
Kör e-mailnél BCC-be tegyük a címeket.
Új megközelítés a gyakorlatban
A nyelvtani szabályok gyakorlatias megközelítése
 Komplex szemléletmód kialakítása: a nyelvtan nem
önmagáért fontos, hanem alapvető bármilyen
élethelyzetben
 A megváltozott kommunikációs szituációk figyelembe
vétele
 Adekvát megnyilatkozásra való törekvés igényének
kialakítása

Új megközelítés a gyakorlatban
Gyakoroltatni nehéz (nem ellenőrizhetjük a facebookprofilokat)
 Inkább gondolkodtató feladatok

Új megközelítés a gyakorlatban

A saját helyzet felismerése fontos: sokan nem is
gondolják, hogy ami velük történik, vagy amit ők
csinálnak, az helytelen
Új megközelítés a gyakorlatban
•
•
•
Csoportnyomás különösen érvényesül
Fontos a kritikai hozzáállás (igényének) kialakítása
Önkritika és józan belátás gyakorlása
Miért nagy kihívás a váltás?


Generációs különbségek (egy mai 6-7 éves már
laptopon és tableten játszik, okostelefont használ,
kezel bármilyen digitális eszközt)
Személyiségfüggő (extrovertáltság, közlékenység,
közvetlenség)
Köszönöm a figyelmet!
[email protected]

similar documents