Változó igények, bővülő szerepek – nemzetközi könyvtári

Report
Változó igények, bővülő szerepek – nemzetközi könyvtári körkép
Nagy Zsuzsanna
Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár
„A kiszámítható életpálya” MKE-IKSZ országos konferencia
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2014. november 26.
http://www.lib.uni-corvinus.hu
A szokásos meghökkentő adatok
Mennyiségek
• 1 milliárd website (2014.)
• 3,5 milliárd Google keresés naponta (2013.)
• 500 millió Twitter üzenet naponta (2013.)
• 1.2 milliárd Facebook felhasználó (2013. december)
Sebesség
• egy üzenet perceken belül indexelve kereshető
• ami korábban komoly munkát igényelt – most egy kattintással elérhető
• feldolgozott kérdések (GYIK)
• „crowdsourcing” referensz
Azonnali kapcsolat – mindig - mindenhol
http://www.lib.uni-corvinus.hu
IFLA trendek
Trend 1: Az új technológiák megnövelik, de egyben be is határolják azok
körét, akiknek hozzáférésük lesz az információkhoz
Trend 2: Az online oktatás demokratizálja és megváltoztatja a globális
tanulást.
Trend 3: A magánélet és az adatvédelem határait újra kell definiálni.
Trend 4: A hipertérben keletkező közösségek érzékelik és erősítik az új
hangokat és csoportokat
Trend 5: Az új technológiák megváltoztatják a globális információs
gazdaságot
Fordítás: Dippold Péter: Trendek az európai könyvtárügyben
Könyvtári Figyelő 2014. 1. 71-77. p.
http://www.lib.uni-corvinus.hu
A könyvtárak válasza
?
http://www.lib.uni-corvinus.hu
A változás előidézői
• Technológia
• Szociológiai, életmódbeli változások – felhasználói igények
• Válság (finanszírozás és egyéni anyagi helyzet)
• Politikai filozófia, irányítási, társadalomszervezési modell
http://www.lib.uni-corvinus.hu
Irányzatok a gyakorlatban
Közkönyvtárak USA
Kik használják?
Könyvtárhasználók
14%
30%
elkötelzett
17%
átlagos használó
ritkán használja
soha
39%
Forrás: Pew Research Internet Projec
http://www.pewinternet.org/2014/04/07/libraries-the-big-picture-facts-trends-next/t
http://www.lib.uni-corvinus.hu
Irányzatok a gyakorlatban
Közkönyvtárak USA
Hogyan vélekednek?
Jellemző a jó vélemény,
90% - a könyvtár bezárása káros a közösségre
67% - személyesen is érintené
• segíti az írástudást, az olvasás szeretetét
• esélyt ad a sikerre
• javítja az életminőséget
Mit várnak? több tevékenység, külön terek, nyomtatott könyvek, csönd,
nyugalom, IT (ingyenes internet és eszközök) és alkalmazások, e-könyvek,
szorosabb kapcsolat a könyvtárossal, segítség munkakeresésben, segítség
közszolgáltatások elérésében, ifjúsági programok, programok időseknek, …
http://www.lib.uni-corvinus.hu
Amit használnak… okos telefonok, laptopok, tabletek
Forrás: David King: Emerging trends in libraries for 2014
http://www.slideshare.net/davidleeking/emerging-trends-in-libraries-for-2014
Irányzatok a gyakorlatban
Közkönyvtárak USA
Használati mutatók alakulása* (3-5 éves időszak)
Regisztrált használók
Kölcsönzések
Látogatások
Állomány helyben használata
Referensz kérdések
Online használat ?
E-könyv
de a nyomtatott is népszerű
Oktatás, tréning
44% formális technológiai képzés
35% egyéni képzés bejelentkezéssel
82% informális tréning
*Forrás: The 2013 Public Library Data Service Statistical Report
http://publiclibrariesonline.org/2014/05/2013-plds/
http://www.lib.uni-corvinus.hu
Irányzatok a gyakorlatban
Közkönyvtárak USA
1000$ ráfordításra eső mutatók, 2013.* (változás az előző évhez képest)
1,6% kevesebb látogatás
1,4% kevesebb kölcsönzés
22,6% kevesebb helyben használat
6,2 % kevesebb referensz tranzakció
3,3% több program látogatás
Nagy eltérések típusonként, földrajzilag, stb
*Forrás: : The 2013 Public Library Data Service Statistical Report
http://publiclibrariesonline.org/2014/05/2013-plds/
http://www.lib.uni-corvinus.hu
Irányzatok a gyakorlatban
Közkönyvtárak USA
Főbb nehézségek
• Finanszírozás – csökken, államonként, régiónként eltérő,
• Digitális szakadék és egyéb társadalmi problémák – finanszírozás és
speciális szaktudás
• E-könyvek kölcsönzése – harc a kiadókkal és az Amazonnal
• Cenzúra elleni harc
Főbb irányok
• Hagyományos szolgáltatások megtartása, olvasásra serkentés
• Információs készségek átadása
• Szorosabb kapcsolat a helyi irányítással, szervezetekkel és a közösséggel,
igények beépítése – szociális, etnikai, gazdasági, környezeti problémákra
válasz
• Új szaktudás megszerzése – szociális, pszichiátriai, államigazgatási, …
http://www.lib.uni-corvinus.hu
Irányzatok a gyakorlatban
Közkönyvtárak USA
Új (?) szolgáltatások (néhány példa)
• Írástudás/digitális írástudás
• Tanulás segítése (általános és középiskola)
• Élethosszig tartó tanulás (informális és nem formális)
• Munkakeresés, pályaépítés
• Általános e-ügyintézés (adó, tb, jogosítvány, okmányok,…)
• Korai fejlesztés (iskola előtti)
• Családi pénzügyek kezelése
• Nyelvtanulás
• Közösségi programok (kulturális és egyéb)
• Programok időskorúaknak
• Élelmezés (szegények, hajléktalanok)
• ..és Makerspaces…(technológia, tanulás, szórakozás közösen)
http://www.lib.uni-corvinus.hu
Forrás: Maureen McLaughlin: Fayetteville Free Library MakerBot 3D printer.
https://www.flickr.com/photos/mempix/9657262806/in/photostream/
Forrás: flickr.com/photos/madrideducacion-es/6850575857/ Co-Working spaces
Forrás: Maureen McLaughlin: Fayetteville Free Library MakerBot 3D printer.
https://www.flickr.com/photos/mempix/9657262806/in/photostream/
Forrás: David King: Emerging trends in libraries for 2014
http://www.slideshare.net/davidleeking/emerging-trends-in-libraries-for-2014
Irányzatok a gyakorlatban
Iskolai könyvtárak USA
• Küzdelem az erőforrásokért (pénzügyi válság, szövetségi finanszírozás
csökkenése, helyi politika, helyi szabályozás eltérő, érdekcsoportok harca)
• Következmény – kevesebb könyvtári program, kevesebb könyvtáros,
szakképzettség nélküli személyzet, fizetés csökkenés
• A tanulási módszerek változása miatt még fontosabb az iskolai könyvtár
(érdeklődésen alapuló tanulás, egyéni ismeretszerzés, digitális források, …)
• Tanórán kívüli lehetőségek – oktató játékok, korszerű alkalmazások
• Tanulási/oktatási források takarékos beszerzése
• Digitális média laboratóriumok szükségessége
• Esélyegyenlőség – otthoni lehetőségek, digitális szakadék
• Tartalom szűrés kérdőjelei
• Együttműködés a közkönyvtárakkal - előnyök
http://www.lib.uni-corvinus.hu
Irányzatok a gyakorlatban
Közkönyvtárak Egyesült Királyság
Az USA–hoz hasonló alaphelyzet és trendek
Különbség – közpolitika és szervezeti megoldások („Big Society”* – David
Cameron)→ közszolgáltatások reformja
2009-2012 könyvtár bezárás 349, új könyvtár 40
Politikai és közéleti vita
• mi a könyvtár fő célja a 21. században
• továbbra is általánosan rendelkezésre álló közszolgáltatás legyen-e
• meghatározható-e az alapvető, mindenkinek járó szolgáltatások köre
• mely szolgáltatások legyenek ingyenesek
• van-e olyan alternatív szolgáltatási mód, amely hatékonyabban elégíti ki az
igényeket
• fizikai elhelyezés módjai: különálló könyvtár, közösségi csomópont, mobil
szolgáltató helyek
* Bizonyos hatalmi jogosítványok átruházása helyi lakosokra, közösségekre, decentralizáció, a felelősség és az
egyéni vállalkozás erősítése, egy befogadásra képes, szolidáris értéken alapuló közösség kialakítása
http://www.lib.uni-corvinus.hu
Irányzatok a gyakorlatban
Közkönyvtárak Egyesült Királyság
Alternatív modellek
• alternatív helyi irányítási/finanszírozási modellek (független cég vagy
vagyonkezelő, kombinált finanszírozás)
• önkéntesek alkalmazása – személyi költségek megtakarítása –
szakértelem? Hatékonyság?
• helyi közösség által működtetett szolgáltatás (vagyonátadás vagy csak
menedzsment)
• osztott szolgáltatás (menedzsment, IT, háttér szolgáltatások – kevés
megtakarítás)
• alternatív szolgáltatók – magánszektor vagy vegyes tulajdon (néhány
kísérlet)
• egységes regionális szolgáltatás szervezés (Észak-Írország)
http://www.lib.uni-corvinus.hu
Tudományos könyvtárak
Változások a felsőoktatásban és a tudományos kommunikációban
• Hallgatók összetétele – felnőtt korúak, nemzetköziesedés, sokadik diploma
E-learning (távoktatás), MOOCS mint üzleti modell
• Oktatási módszerek: tanulási analitika, játékok, vizualizáció…
• Diploma mint befektetés?
• Költségcsökkentési törekvések, üzleti hatékonyság mint elv
• Nyílt hozzáférés (zöld, arany, hibrid)
• Tudományértékelés – verseny (bibliometria, új hatásmérő módszerek)
• Kutatási hálózatok, interdiszciplinaritás, nemzetköziesedés
• Kutatási adathalmazok kezelése, ellenőrizhetőség, nyílt hozzáférés
http://www.lib.uni-corvinus.hu
Tudományos könyvtárak
Új feladatok
Hozzáférés biztosítása
• intuitív, egyszerű felület („Google érzés”)
• IKR-ek alkonya
•
Interoperabilitás hiánya (egyéb könyvtári rendszerekkel, egyetemi rendszerekkel,
pl. tanulmányi, HR, kutatási, pénzügyi, stb.)
Redundáns munkafolyamatok
Jelentéskészítő és értékelő rendszer hiánya
Elavult IT modell → SaaS modell a jövő (szoftver mint szolgáltatás)
• mobil eszközök terjedése (BYOD – hozd a saját eszközödet) → IT
környezet, eszköz független szolgáltatások, mobilra optimalizált vagy
app-ek, reszponzív dizájn, saját virtuális környezet
http://www.lib.uni-corvinus.hu
Tudományos könyvtárak
Új feladatok
Oktatás, tanulás támogatása
• e-learning rendszerek könyvtári támogatása, jogkezelés, jogtiszta tananyag!
• intézményi elektronikus tananyag-kiadás
• információs írástudás oktatása (meta műveltség)
• moduláris képzések, tanrendbe építve kredittel, tanórákon, oktatókkal
közösen, egyedi tréningek, egyedi tanácsadás (referensz interjú)
• segédanyagok (segédletek, tutoriálok, szakterületi anyagok forrásokkal
• meta műveltség* – közösségi hálók, magatartás, adatvédelem,
„információvonzás”
*célja, hogy a közösségi média és az online közösségek alkotta új média közegében támogassa az információ
felhasználását, létrehozását és megosztását”
Mackey, T., Jacobson, T. (2011), "Reframing information literacy as a metaliteracy", College and Research
Libraries, Vol. 72 No.1, pp.62-78.
http://www.lib.uni-corvinus.hu
Tudományos könyvtárak
Új feladatok
Intézményi tudásmenedzsment
• tudománymetriai szolgáltatások (főként Európában→ új módszerek:
Altmetrics, hatás mérése máképpen (blog, tweet, letöltés, stb
• nyílt hozzáférés (OA) támogatása
• repozitóriumok működtetése - tartalomkezelés, publikálás, megőrzés,
nemzetközi hálózatok (Dart-Europe, OpenAire, CORE, stb.)
• nemzetközi szervezetek projektjei (SPARC, LIBER, COAR…
szabványosítás
• OA követelményei – intézményi megoldások, APC finanszírozás
(pályázatokban, szerződések kiadókkal, embargó idő és szerzői
jogok…)
• publikálás támogatása (szakirodalom, elhelyezés, kommunikációs csatornák,
közösségi hálózatok: ResearchGate, Academia.edu, Mendeley, azonosítók, :
ORCID…)
http://www.lib.uni-corvinus.hu
Tudományos könyvtárak
Új feladatok
Kutatási adatok kezelése
• gyűjtés, kezelés, megőrzés→ adatrepozitóriumok
• EU és egyéb finanszírozó szervezetek igénye: OA
• DMS (data management plan) az EU kuatatási pályázatok kötelező eleme
• új könyvtári szolgáltatás: RDS (research data service) – kutatási adatkezelés
• új készségek→ „adatkönyvtáros” másfajta képzettség, átképzés
(matematika, informatika, szaktudomány)
• a könyvtár a kutatási folyamat része lehet
http://www.lib.uni-corvinus.hu
Alapelvek
Stratégia alkotás és felülvizsgálat
Hatékonyság és racionalitás (de nem bevételszerzés!)
Folyamatos technológiai fejlesztés
Változások elfogadása és kezdeményezése
Kísérletezés – innováció – kudarctűrés
Együttműködés – nem centralizáció
Tanulás, képzés, átképzés, szakmai kapcsolatok (hazai és
nemzetközi)
• Szakmai etika, presztízs, jövedelmi viszonyok, mobilitás
•
•
•
•
•
•
•
http://www.lib.uni-corvinus.hu
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
…és sok sikert kívánok
magunknak!
http://www.lib.uni-corvinus.hu

similar documents