Kiss Csaba Szakterületi Koordinátor előadása

Report
Foglalkoztatási programok
megvalósításával kapcsolatos
tapasztalatok, a következő tervezési
időszakra vonatkozó elképzelések
Küngös,
2013. Október 15.
Tartalom
Honnan jöttünk?
Hol tartunk?
Mit hoz a jövő?
Honnan jöttünk I
Phare: „Küzdelmes” projektek 2002-2006
- Az első uniós elvek szerint működő pályázatok a foglalkoztatási
civil szervezetek számára
- Két körben összesen 58 nyertes szervezet komplex foglalkoztatási
programok megvalósításába, közel 3000 ember bevonásával
- Kb. 8,4 Mrd Ft
HEFOP: Küzdelmes indulás 2004-2006
- Szélesebb paletta, több forrás, bonyolultabb rendszer
- Önállóan vagy beszállítóként? (HEFOP 1.3, 2.3 vs. munkaügyi
központos programok)
- Célhoz rendelt forrás: kb. 15,7 Mrd Ft
- 1039 támogatott projekt az 1.3 és 2.3 intézkedésekben.
Honnan jöttünk II
EQUAL 2004-2008:
- Az innovatív megközelítések és újszerű módszerek a
foglalkoztatásban
- Hat tematikus terület a munkaerő-piaci hátrányokkal küszködő
személyek esélyeinek javítása érdekében
- Egyedi, a HEFOP-tól eltérő alapelvek, tervezés és végrehajtás
- 10 mrd Ft forrás
- 39 fejlesztési partnerség
- Ebből 16 FP az A tématerületre : munkaerőpiac szempontjából
hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra belépésének vagy
visszatérésének segítése
- 4815 fő bevonására került sor 3,97 mrd Ft-ból
- Eredmények:
- A TÁMOP tervezése kapcsán elvárás volt a Bizottság részéről, hogy
az EQUAL alapelvek és tapasztalatok integrálódjanak az új OP-ba
Hol tartunk I.
TÁMOP és környéke
- Az első teljes tervezési ciklus
- Nagyságrendi növekedés a forrásokban:közvetlenül 71,6 Mrd Ft
- Hazai források folyamatos csökkenése
- Egyszerűsítések az eljárásrendi folyamatokban
- Új hangsúlyok, változások a szakmapolitikában:
- Válságkezelés
- Közfoglalkoztatás
- Megyei, járási hivatalok létrejötte
- Foglalkoztatási rehabilitáció reformja
• v
Hol tartunk II.
•
Adatok a közvetlen kedvezményezettekről, főpályázókról
vannak
Forrás: Hétfa értékelés,2013
– TÁMOP 1: 155 non-profit, 31 for-profit, 34 állami főpályázó
– TÁMOP 2: 373 non-profit, 3200 for-profit, 102 állami főpályázó
•
Kedvezményezettek közel fele visszatérő partnere a
fejlesztéspolitikának (nonprofitok – TÁMOP 5; forprofitok GOP, ROP)
Források eloszlása a kedvezményezett szervezetek típusai között
TÁMOP 1
Forrás: Hétfa értékelés,2013
Hol tartunk III.
A non-profit szektor egyfajta megítélése:
• Rendkívül heterogén pályázói kör:
– 40% 2007-2012 között alakult
– Csak felük végzett foglalkoztatási tevékenységet 2012-ben
• Stabilizálódó kompetens mag:
– Szakmai kompetencia és szervezeti professzionalizmus indexe
szerint:
• Kb. 80 kiemelkedő szervezet
• További kb. 150 jó szervezet
– Normatív költségvetési források, vállalkozói tevékenység,
munkaügyi rendszerrel kiépült kapcsolat jelentősége
• Lokális együttműködés fontossága: legszorosabb kapcsolat
önkormányzattal, munkaügyi kirendeltséggel
Mit hoz a jövő l.
Az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján az operatív
programok indikatív megnevezése:
Gazdaságfejlesztési
Versenyképes
Terület-
és Innovációs OP (GINOP)
Közép-Magyarország OP (VEKOP)
és Településfejlesztési OP (TOP)
Intelligens
Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
Környezeti
és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)
Emberi
Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)
Koordinációs
OP (KOP)
„Vidékfejlesztés,
halászat” OP (VOP, MAHOP)
A források várható megoszlása
60%-a
40%-a
közvetlen (országos és térségi) gazdasági fejlesztésre
humánerőforrás-fejlesztésre, infrastruktúrafejlesztésre,
környezetvédelemre és energiahatékonyságra.
Mit hoz a jövő II.
GINOP – Indikatív prioritásstruktúra







1. KKV-k versenyképességének és hatékonyságának fejlesztése
2. Tudásgazdaság fejlesztése
3. Infokommunikációs fejlesztések
4. Célzott munkahely-teremtés, megőrzés, kiemelt szolgáltatás
és társadalmi gazdaságfejlesztés
5. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati
alkalmazkodóképesség fejlesztése
6. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése
7. Technikai segítségnyújtás
Mit hoz a jövő III.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A V. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati
alkalmazkodóképesség prioritás várható beavatkozási szintjei
1. Intézkedés: A munkanélküliek és inaktívak vállalkozóvá válásának
támogatása
2. Intézkedés: Munkaerő-piaci belépést elősegítő célzott támogatások
3. Intézkedés: Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak
foglalkoztathatóságának javítása
4. Intézkedés: Ifjúsági garancia
5. Intézkedés: Munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése
6. Intézkedés: Társadalmi vállalkozások támogatása, a szociális gazdaság
fejlesztése
7. Intézkedés: Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai
8. Intézkedés: Kompetencia-fejlesztés és képzés
9. Intézkedés: A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések és
szolgáltatások
10. Intézkedés: A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése, a duális képzés
elterjesztése
11. Intézkedés: Vállalati és kulcságazati képzések
12. Intézkedés: Munkahelyi rugalmasság elterjesztése
13. Intézkedés: A jogszerű foglalkoztatás ösztönzése
14. Intézkedés: Üzleti képességek fejlesztése
Mit hoz a jövő IV.
• Nyitott kérdések
– Rendelkezésre álló forrás
– Megvalósításért felelős intézményrendszer
– Az NFSZ és NMH szerepe a végrehajtásban
– Új, egyszerűsített megvalósítási technikák
– Tapasztalatok beépítése
– Partnerség a tervezésben
Köszönöm a figyelmet!
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
+36-1-474-7600
Web: www.nfu.hu

similar documents