Balogh János

Report
NFFF TÁJÉKOZTATÓ
Balogh János
védelmi és rendészeti
frekvenciagazdálkodási
főosztályvezető
2014. december 10.
AZ NFFF MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZÉSI
ÉS SZERVEZETI KÉRDÉSEI
(a polgári és nem polgári
frekvenciagazdálkodási szervezetek
együttműködése)
2
Az előadás tartalma :
I.
II.
III.
IV.
Szervezeti integráció (új ötletek)
A megvalósítás
További szervezeti integráció
Rövidtávú integrációs feladatok
3
I. Szervezeti integráció (új ötletek) (1)
KFGH
2010.08.11. A frekvenciagazdálkodás mindkét alrendszere az
újonnan létrehozott konvergens hatóság, az NMHH szervezetébe
kerül.
NMHH Hivatala
Infokommunikásiós Erőforrások
Divizió
Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási
Főosztály
Közigazgatási
Frekvenciagazdálkodási
Hatóság
(önálló hatáskör)
4
I. Szervezeti integráció (új ötletek) (2)
2011.02.07.
Javaslat
a
nemzeti
hatékonyságának növeléséről.
frekvenciagazdálkodás
– jogszabály korszerűsítés, (kezelhetőség növelése, egyszerűsítés);
Korm. rendelet
FNFT
min. rendelet
RAT
tervezet
NRAT
NFFF
– informatikai támogatás (belső és külső érdekeltek számára);
2011.07.20. Spektrumgazdálkodást Támogató Információ
Rendszer (STIR)
2011.08.03. Az NMHH elnöke mindhárom rendelet megalkotására felhatalmazást kap (Eht. módosítás hatályba lép).
5
II. A megvalósítás
2011.08.08-tól a struktúra kialakítása
elkészítése (KFGH).
és
mintapéldák
2012.01.17-től a teljes rendelettervezet (NFFF 0. verzió)
előkészítése (KFGH vállalás).
2012.07.31-től
az NFFF szakmai változatának munkálatai,
tervezett határidő 2013.04.30.
sok bedolgozó, több téma felelős, utóellenőrök.
2013.09.09-től
az NFFF teljes áttekintés, tovább. fejl. változat,
tervezett határidő 2013.12.02.
közös polgári, nem polgári team (4 fő),
2014. elejétől
finomítás, ellenőrzés és változás követés,
2014.11.26. NFFF szakmai javaslat.
II. A megvalósítás
02.07 „A nemzeti frekvenciagazdálkodás
hatékonyságának növelése”
01.17 Főig. jóváhagyás
NFFF előkészítésére
01.26- STIR koncepció, köv.spec,
pályázat előkészítés
2011
2013.09-2014.11.
STIR kivitelezés (1. fázis)
2013
WRC-12
(01.23-02.17)
07.22-10.27
FNFT-RAT-NRAT
összevonásának
vizsgálata
(koncepció +
mintasávok)
11.26 NFFF szakmai
javaslat kész
12.05-07.15.
STIR közbeszerzés
2012
NMHH jogalkotó
Eht. módosítás
08.03-tól hatályos
6
2015
2014
FNFT 15/2012 NMHH
NRAT 1/2013 NMHH
RAT 2/2013 NMHH
02.02-06.29
NFFF 0.verzió
(KFGH)
0909-12.02
„Közös
Szakértői
csoport”
07.31 Főig. jóváhagyás
Ütemterv alapján
határidő: 2013.04.30
WRC implementálás
Társadalmi egyeztetés
EU-notifikáció
--------- 11.02.
„Közös
Szakértői
csoport”
EU-s jogharmonizációs
kötelezettségek
átvezetése,
Ellenőrzés, pontosítás
6
7
III. További szervezeti integráció (1)
2013. kora nyarán napirendre került a frekvenciagazdálkodási
alrendszerek eddiginél szorosabb integrációja.
2014. 09. 30. Az Mttv. (Eht. ) módosítása.
 KFGH önálló hatáskör megszűnik;
 NMHH Hivatala egységesen felelős
 a frekvenciagazdálkodási feladatok ellátásáért;
 a polgári és a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás érdekei
összhangjának megteremtéséért;
2014. 10. 15. NMHH SzMSz módosítás.
 Szervezeti átalakítás
8
III. További szervezeti integráció (2)
A KFGH Védelmi és Rendészeti Frekvenciagazdálkodási
Főosztály néven az Infokommunikációs Erőforrások Divízió
szervezetébe kerül.
NMHH Hivatala
Infokommunikációs Erőforrások Divízió
Technológiaelemző
Főosztály
Frekvencia- és
Azonosítógazdálkodási Főosztály
Védelmi és Rendészeti
Frekvenciagazdálkodási
Főosztály
Mérésügyi
Főosztály
9
IV. Rövidtávú integrációs feladatok
• az FNFT, RAT, NRAT módosítása;
• szakmai javaslat elkészült
 jogi előkészítés
• a három nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos NMHH
rendelet (Nr., Er., Br.) módosítása;
• szakmai javaslat elkészült
 jogi előkészítés
• az NFFF új helyzethez igazítása;
• szakmai javaslat elkészült
 jogi előkészítés
• főigazgatói utasítás kidolgozása;
• SzMSz-ben nem szabályozott belső szakmai kérdések;
• folyamatban;
10
Köszönöm a figyelmet!
WEB: www.nmhh.hu
e-mail: [email protected]
Tel.: (+361)-468-0801

similar documents