Magyar TDM Szövetség

Report
A TDM JELENE ÉS JÖVŐJE
MAGYARORSZÁGON
VÍG TAMÁS
Stratégiai Munkacsoport vezető
Magyar TDM Szövetség
• TDM folyamatok Magyarországon
• TDM –ek a Turizmus törvényben
• A TDM rendszer működésének előnyei
2000 körül
A Széchenyi Terv egészségturisztikai programjában,
elsősorban gyógyhelyi igazgatóságként
2002
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület, mint első TDM
szervezet létrehozatala
2005
A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2005-2013
egyik prioritása
2007
A Nemzeti Fejlesztési Tervben és egyúttal az európai
uniós támogatási programokban szerepel
2009
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként kiírásra
kerül az első ROP TDM pályázat, főleg helyi TDM
szervezeteknek
2010
Nemzetgazdasági Minisztérium TDM regisztráció
2011
Helyi és térségi ROP TDM pályázat az Új Széchenyi
Terv keretében
Balatoni Regionális TDM Szövetség
Magyar TDM Szövetség
TDM-ek a Turizmus Törvényben
2012
• 35 TDM tag, további 6 egyéb tag
• Tevékenység
- Szakmai kapcsolattartás (NGM, NFÜ, szakmai
szövetségek, TDM szervezetek, oktatási intézmények…)
- Érdekképviselet (turizmus törvény, TDM pályázatok,
TDM szakmai regisztráció…)
- Szakmai tanácsadás
- Rendezvényszervezés, legjobb gyakorlatok megosztása
(TDM Konferenciák)
- Előadások, prezentációk
• Szakmai feltételrendszer a helyi, térségi (és hamarosan régiós)
TDM szervezetek minősítésére
• 2010. decemberétől folyamatos
• 2011. évi TDM pályázaton való részvétel előfeltétele
• Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai Főosztály megfelelés esetén regisztrációs szám
• 2012. januárban már 66 regisztrált TDM szervezet
Régió
Nyertes pályázatok száma
Észak-Magyarország
6
Észak-Alföld
1
Dél-Alföld
2
Közép-Magyarország
2
Közép-Dunántúl
7
Nyugat-Dunántúl
8
Dél-Dunántúl
6
Σ nyertes pályázatok száma:
Σ elnyert támogatás:
32 nyertes TDM szervezet;
1.791.361.468 Ft
• Féloldalas a rendszer kiépítése
• Rosszul értelmezett fenntarthatóság, szerepkörök
• Fenntarthatóság hiánya, pályázatfüggés, vállalkozási
kényszer
• Együttműködési készség - különösen az első sikerek
után - látványosan megnő
• Kreativitás
• Évtizedes hátrányok ledolgozása helyben
• Identitás (arculat)megerősödése, kistájak, helyi
termékek előretörése
• (Legalább) 20 éve készül…
• Felfokozott várakozás szakmai körökben
• TDM szervezeti rendszer törvényi szintű kereteinek megalkotása
• Idegenforgalmi adó turizmusba történő visszaforgatásának
kötelezettsége – TÖRTÉNELMI LÉPÉS
• 2012. február – közigazgatási egyeztetés
• 2012. március 28. OGYSTUB ülés
Új fogalmak:
- Desztinációs látogatói hozzájárulás (DLH):
turisztikai vonzerők belépődíja alapján, pl. annak 5%-a
- Turisztikai hozzájárulás (TH):
turisztikai szolgáltatók és egyéb a turizmusból profitáló
vállalkozók, szervezetek által fizetett adó rendeletben
meghatározott arányos összege
(akár a TDM tagdíj helyett, pl. annak nagyságrendjében)
Nemzeti TDM szervezet
- A nemzeti TDM feladatainak ellátása a nemzeti
marketingszervezettől elkülönülő szervezetben történik, mely a
turizmusért felelős miniszter irányítása alatt áll.
- A nemzeti TDM szervezet tulajdonosai az állam, az MTDMSZ,
az országos szakmai szervezetek és a regionális TDM
szervezetek.
Regionális TDM szervezet
• Balaton kivételével márkázható-e egy statisztikai régió a
turisztikai piacon, érdemes-e erre turisztikai promóciót építeni?
• Regionális TDM feladatköre?
• Tervezési, EU forrás felhasználási szint
Térségi TDM szervezet
- A megyei önkormányzat térségi TDM-ben játszott szerepe
megkérdőjelezhető. A térségi TDM-ek létrehozása a
megyehatárokon túl természetföldrajzi, gazdaságföldrajzi,
kulturális és egyéb tényezőket is figyelembe vesz.
- A regionális szervezetben a megyék is szerepet kaphatnának, pl.
tervezési – területfejlesztési feladataik kapcsán
Helyi TDM szervezet
A törvénytervezetben felvázoltak szakmailag megfelelőek az
•
összetételre,
•
létrehozásra,
•
döntéshozatali folyamatra vonatkozóan.
Finanszírozás
- Csak olyan önkormányzat kapjon beszedett idegenforgalmi
adóhoz kapcsolódó költségvetési támogatást, amely tagja helyi
TDM szervezetnek.
- A támogatás mértéke továbbá annak figyelembe-vételével kerüljön
megállapításra, hogy az adott helyi önkormányzat területén a
TDM struktúra mennyire fejlett, azaz helyi, térségi és regionális
TDM is működik azon a területen. Minél többszintű az adott
települést magában foglaló TDM, annál nagyobb arányú legyen a
kiegészítés.
- Központi költségvetési megtakarítás, helyben érdekeltség a
rendszer fejlesztésében
Finanszírozás
„Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén helyi TDM
működik, a helyi önkormányzat … a költségvetési
hozzájárulás 10%-át köteles a helyi TDM szervezet
működésének finanszírozásához hozzájárulni.”
- A tervezet szerint egy 300 Ft-os IFA-val működő TDM szervezet
esetében 100 ezer vendégéjszaka (tehát közepes desztináció)
esetén az helyi TDM szervezet számára járó IFA-összeg (a teljesen
belül 70%-os IFA kötelezett vendégéjt figyelembe véve) 3.150.000
Ft, ami TDM működtetés szempontjából értelmezhetetlenül
alacsony forrást biztosít.
Javaslat a helyi TDM finanszírozására:
- a helyi idegenforgalmi adó és annak összegéhez igazodó
költségvetési hozzájárulás együttes összegének 40%-a
- a turisztikai hozzájárulás összegének 30%-a
- desztinációs turisztikai hozzájárulás 40%-a
Javaslat térségi TDM finanszírozására:
- a helyi idegenforgalmi adó és annak összegéhez igazodó
költségvetési hozzájárulás együttes összegének 10%-a
- a turisztikai hozzájárulás összegének 15%-a
- desztinációs turisztikai hozzájárulás 10%-a
Javaslat régiós TDM finanszírozására:
- a helyi idegenforgalmi adó és annak összegéhez igazodó
költségvetési hozzájárulás együttes összegének 10%-a
- a turisztikai hozzájárulás összegének 15%-a
- desztinációs turisztikai hozzájárulás 10%-a
Alternatív javaslat regionális TDM esetén:
A regionális szint finanszírozását a tervezet csak ’alulról’
nevesíti ebben a pontban, a regionális TDM tulajdonlása
ugyanakkor az értelmező kiegészítés szerint 50%-ban állami,
50%-ban piaci szereplők által történik.
a) a regionális TDM szervezet finanszírozása ’alulról’ és
’felülről’ azonos mértékben történik.
b) a regionális TDM szervezet kizárólagos ’alulról’ történő
finanszírozása
esetén
kizárólag
’alulról’
kerüljön
tulajdonlásra is.
Összegezve:
A fenntartható TDM szervezeti rendszer kialakításához
az egyébként több helyen kedvező, illetve turizmus
történelmi megközelítésen túl további módosításokra
van szükség.
Teljes, minden szintre kiterjedő kiépítettsége esetén
maximalizálhatóak az előnyök
Helyi,
Térségi,
Regionális,
Nemzeti szint.
Eltérő funkciók kiegészítik egymást, turizmusban
érdekeltek közös döntéshozatala minden szinten
megvalósul.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
www.tdmszovetseg.eu
[email protected]

similar documents