openerp

Report
OPENERP-GYAKORLATOK
ÖSSZEFOGLALÓJA
2011/2012. TAVASZI FÉLÉV
Pető István, SZIE GTK TKI
1. gyakorlat
Modulok
Elérés: Adminisztráció > Modulok > Modulok
Telepítési
állapot
Kijelölés
telepítésre
Felhasználók – lista
Elérés: Adminisztráció > Felhasználók > Felhasználók
Új felhasználó
hozzáadása
Felhasználó
szerkesztése
Felhasználók – adatmódosítás
Elérés: Adminisztráció > Felhasználók > Felhasználók > felhasználó szerkesztése
Jogosultságok
módosítása
Alkalmazottak – lista
Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak
Új alkalmazott
hozzáadása
Alkalmazott
szerkesztése
Alkalmazottak – adatmódosítás
Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak > alkalmazott szerkesztése
Felhasználó és
alkalmazott
összekapcsolás
Könyvelés – üzleti év beállításai
Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Időszakok > Üzleti év
Alapadatok
Üzleti év
időszakai
Üzleti év
feltöltése
időszakokkal
Könyvelés – főkönyvi számlatípusok
Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák >
Főkönyvi számlatípusok
Szerepe: Az adott csoporthoz rendelet főkönyvi számlák egyik üzleti évről a másikra történő
nyitóegyenlegének meghatározása (pl. nyitóegyenleg = előző évi záróegyenleg).
Könyvelés – főkönyvi számlák
Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák >
Főkönyvi számlák
Számla
szerkesztése
Könyvelés – fkv-i számlák alapbeállításai
Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák >
Főkönyvi számlák > számla szerkesztése
Számlanév
Gyűjtőszámla:
Szla.csport,
szla.osztály,
amibe a számla
tartozik
Használt típusok:
- Gyűjtő
- Általános
- Vevő
- Szállító
Számlaszám
Az év eleji
nyitóegyenleg
létrehozása, lásd
az előző diát
2. gyakorlat
Partnerek – partnerlista
Elérés:
fejléc > Vevők VAGY
Értékesítés > Címjegyzék > Vevők VAGY
Beszerzés > Címjegyzék > Szállítók
Szűrés a
partnertípusra
Partner
szerkesztése
Partnerek – beállítások
Elérés: pl. Értékesítés > Címjegyzék > Vevők > vevő szerkesztése
Partner neve
Alapadatok
(kapcsolattartó,
elérhetőségek)
Könyvelés
(szállító- és
vevő-számla)
Partner
szerepköre
Partnerek – kapcsolódó könyvelési beállítások
Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák >
Főkönyvi számlák > számla szerkesztése
311:
belső típus=vevő
454:
belső típus=szállító
A partnerek alapértelmezett vevő- és szállító-számlájának beállításánál csak azok a fkv-i
számlák jelennek meg, amelyek a vevő ill. a szállító csoportba lettek sorolva.
Termékek – mértékegységek
Elérés: Beszerzés > Beállítások > Termékek > Mértékegységek > Mértékegységek
A m.e.-kategóriákat is
igény szerint bővíteni
lehet az új m.e.-hez
A számításoknál
használt legkisebb
mennyiség
Létre kell hozni azokat a mértékegységeket, amelyeket a termékeinknél használunk.
Termékek – terméklista
Elérés:
fejléc > Termékek VAGY
Értékesítés > Termékek > Termékek VAGY
Beszerzés > Termékek > Termékek VAGY
Raktár > Termékek > Termékek VAGY
Szűrés a
terméktípusra
Termék
szerkesztése
készletadatok
áradatok
Termékek – termékadatok
Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése
A termék szerepe
a cégnél
Árképzés
és árak
A termék létrejötte a cégben:
1. Vásárlás vagy gyártás
2. Megrendelés alapján
vagy készletre gyártással
Termékkategória
Mértékegységek
Adó- (ÁFA-)beállítások
Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Adók > Adók
Adónév
Adótípus
(pl. %-os, tételes)
Az adó mértéke
Mely fkv-i számlára
könyveljük az adót?
3. gyakorlat
A gyártási folyamat könyvelése
1.
Beszerzés
 T211
K454
 T466 K454
 T454 K384
2.
Gyártás
3.
Értékesítés
 T311
K911
 T311 K467
 T811 K251
 T384 K311
 T511
K211
 T251 K581
*
Az OpenERP-ben ezek a könyvelési tételek hiányosan kezelhetők csak le.
*
Főkönyvi számlák további beállításai

Létrehoz kell hozni:
 Az
előző dián jelölt főkönyvi számlákat
 228 Anyagok árkülönbözete
 258 Késztermékek készletérték-különbözete
(Ezeket a valós szerepükhöz képest másként használjuk)

Az eddigi beállításokat módosítani kell:
 311
és 454 esetében a „Párosítás” opciót bejelölni
(A szállítók és vevők analitikus és főkönyvi könyvelése
között teremt összhangot)
Naplók
Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Naplók > Naplók
Napló
szerkesztése
Szerepük: a különféle típusú gazdasági eseményekhez tartozó könyvelési tételek rögzítése
Naplóbeállítások



Elszámolási betétszámla (BNK1) és Pénztár (BNK3)
átnevezése, BNK2 törlése
Ezeknél a megfelelő főkönyvi számlák (384 és 381)
hozzárendelése az Alapértelmezett tartozik/követel
mezőkbe
Stock Journal (Készletnapló) esetében az „Azonnali
könyvelés” bejelölése (Így a készletmozgásokra
vonatkozó könyvelési tételeket nem kell külön
jóváhagyni)
Termékkategóriák – Alapanyagok
Elérés: Beszerzés > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák
Szülőkategória
Készletszámlabeállítások
A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a
készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket.
Termékkategóriák – Késztermékek
Elérés: Beszerzés > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák
Szülőkategória
Készletszámlabeállítások
Árbevételszámla
A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a
készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket.
Termékbeállítások módosítása I
Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése
Megfelelő
termékkategória
Megrendelés
vezérelje a
termelési folyamatot
Folyamatazonosítók
Termékbeállítások módosítása II
Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése
Új szállító
hozzáadása
Az automatizált rendeléskezdeményezéshez minden termékhez legalább egy szállítót meg kell
adni. Ügyelni kell, hogy a terméknél és a szállítónál megadott alapértelmezett mértékegység (de
legalább a mértékegység-kategória) egyezzen.
Termékbeállítások módosítása III
Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése
A készletkönyvelés a
gazdasági esemény
után automatikusan
történjen
Partneradatok módosítása
Elérés: pl. Értékesítés > Címjegyzék > Vevők > vevő szerkesztése
Egységes név és cím
minden partnerhez
Mivel az űrlapok kitöltésénél kötelező adat, minden partnerhez meg kell adni
egy kapcsolattartót és egy címet
Anyagjegyzék (receptúra)
Elérés: Gyártás > Törzsadatok > Bill of Materials
BoM szerkesztése
és neve
A gyártott
termék
Anyagjegyzék beállításai
Elérés: Gyártás > Törzsadatok > Bill of Materials > egy BoM szerkesztése
A gyártott
termék
Szükséges
mennyiségek
Új összetevő
Szükséges
alapanyagok
4. gyakorlat
A gyártás elvi folyamata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Árajánlatkérés, majd (vevői) megrendelés érkezik a
késztermékünkre.
A (vevői) megrendelés alapján létrejönnek az alapanyagokra
vonatkozó (szállítói) megrendelések.
A (vevői) megrendelés alapján létrejön a gyártási rendelés.
Az alapanyagok beérkezése (+készletre vétel, +szállítói
számla könyvelése +szállítók kifizetése)
A késztermék gyártása.
Kibocsájtjuk a vevői számlát.
Készletről kivezetjük az eladott készterméket.
Beérkezik a késztermék ellenértéke.
Értékesítés – megrendelés a termékünkre
Elérés: Értékesítés > Megrendelések
Új megrendelés
Rendelés státusza
Megrendelés
szerkesztése
Teljesítés
mértéke
Megrendelés folyamata: A beérkező árajánlat-kérésre árajánlatot készítünk, amit (visszaigazolt)
megrendeléssé konvertálunk
Értékesítés – megrendelés a termékünkre
Elérés: Értékesítés > Megrendelések > új megrendelés
Automatikus
fejléc
Vevő
kiválasztása
Mennyiség
Rendelési tétel
Ár
Tovább a folyamatban:
aktív megrendeléssé
konvertálás
Termékválasztás
Árajánlat v.
megrendelés
nyomtatása
Értékesítés – jóváhagyott megrendelés
Elérés: Értékesítés > Megrendelések > új megrendelés
A jóváhagyás eredményei:
megrendelés létrejötte,
szállítás ütemezése
Tovább a folyamatban:
számla kibocsátása
Értékesítés – számla kibocsátása
Elérés: Értékesítés > Megrendelések > új megrendelés
Mentés: bekerül a könyvelésben
„tervezett számla” státusszal
Érintett
fkv-i számlák
Tovább a
folyamatban: Számla
jóváhagyása
Számla
státusza
Értékesítés – kimenő számlák
Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák
Számla állapota
Számla
szerkesztése
Kapcsolódó
megrendelés
Az értékesített termék ellenértékének elkönyvelését a folyamat végén végezzük el.
Folyamatok ütemezése
Elérés: Raktár > Ütemezés > Compute schedulers
Ütemezés
indítása
A (vevői) megrendelés és a kapcsolódó anyagjegyzék (BoM) alapján létrehozza a szállítói
megrendeléseket és a gyártási rendelést
Ütemezés eredménye: beszerzés
Elérés: Beszerzés > Beszerzésmenedzsment > Ajánlatkérések
Szűrés a beszerzések
között
Teljesítés mértéke
Beszerzés
szerkesztése
Beszerzés
státusza
Kapcsolódó értékesítési,
gyártási folyamat
Ütemezés eredménye: gyártás
Elérés: Gyártás > Gyártás > Gyártási rendelések
Szűrés a gyártások
között
Gyártás
státusza
Gyártás
szerkesztése
Beszerzés – ajánlatkérés és megrendelés
Elérés: Beszerzés > Beszerzésmenedzsment > Ajánlatkérések > egy ajánlat kiválasztása
Ajánlat szerkesztése
(szükség esetén)
Árajánlat v.
megrendelés
nyomtatása
Tovább a folyamatban:
aktív megrendeléssé
konvertálás
Beszerzés folyamata: A létrejött árajánlat-kérést (ellenőrzés után) szállítói megrendeléssé
konvertáljuk
Beszerzés – ajánlatkérés és megrendelés
Elérés: Beszerzés > Beszerzésmenedzsment > Ajánlatkérések > egy ajánlat kiválasztása
A jóváhagyás eredményei:
megrendelés és a számla
létrejötte, termék bevételezhető
Megrendelés
státusza
Beszerzés – számlakezelés
Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák
Jóváhagyott
számla száma
Számla
szerkesztése
Számla állapota
Kapcsolódó
megrendelés
Beszerzés – számlakezelés
Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása
Érintett
fkv-i számlák
Tovább a
folyamatban: Számla
jóváhagyása
Beszerzés – számlakezelés
Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása
Tovább a
folyamatban: Számla
kifizetése
Beszerzés – számla kifizetése
Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása
Fizetési mód
Fizetendő
számla
Tovább a
folyamatban: Kifizetés
jóváhagyása
Beszerzés – készletre vétel
Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok
Tétel gyors
feldolgozása/elvetése
Szállítmány
szerkesztése
Kapcsolódó beszerzési,
értékesítési, gyártási
folyamat
Beszerzés – készletre vétel
Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása
Szállítmány
szerkesztése
Hiányzó
gyártási tétel
Jelen állapotában az OpenERP nem hozza létre a készletmozgások kezeléséhez szükséges
gyártási tételeket (egy egyszerű azonosító számot), ezért a szállítmány szerkesztésével kell ezt az
adatot pótolni.
Beszerzés – gyártási tétel létrehozása
Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása
Új tétel
hozzáadása
Tétel mentése
Új gyártási
tétel
Gyártási tétel
keresése
Beszerzés – készletre vétel
Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása
Gyártási tételazonosító
Tovább a folyamatban:
Szállítmány feldolgozása
Gyártás – gyártási rendelések
Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések
Rendelés, ami még
nem gyártható
Gyártási rendelés
szerkesztése
Rendelés, amihez már
megérkeztek az
alapanyagok
Gyártás I
Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések > egy rendelés szerkesztése
Létrejövő termék
szerkesztése: Gyártási tétel
hozzáadása
A készletre vételhez hasonlóan a gyártás esetén is hiányzik a Gyártási tétel azonosító, így a
késztermék szerkesztésével – a készletre vételnél bemutatott módon – itt is hozzá kell ezt adni.
Gyártás II
Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések > egy rendelés szerkesztése
Tovább a
folyamatban: Gyártás
elindítása
Késztermék kiszállítása I
Elérés: Raktár > Raktármenedzsment > Szállítólevelek
Kapcsolódó
megrendelés
Kimenő tétel
szerkesztése
Késztermék kiszállítása II
Elérés: Raktár > Raktármenedzsment > Szállítólevelek
Létező gyártási
tétel
Tovább a folyamatban:
Szállítólevél
feldolgozása
Értékesítés – fizetés elkönyvelése I
Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák
Számla állapota
Számla
szerkesztése
Kapcsolódó
megrendelés
Értékesítés – fizetés elkönyvelése II
Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla
Kapcsolódó
megrendelés
Fizetés
elkönyvelése
Értékesítés – fizetés elkönyvelése III
Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla
Fizetési mód
kiválasztása
Számlasor (fizetési
módválasztás után jelenik meg)
Fizetés
elkönyvelése
Könyvelési tételek
Elérés: Könyvelés > Könyvelési tételek > Könyvelési tételsorok
Fkv-i számlák
Kapcsolódó
bizonylatok
Tartozik-Követel
értékek

similar documents