Szövetségi adatok a 2011/2012-es támogatási időszakban

Report
MSTT Sportinnovációs Szakbizottság
Budapest
A látvány-csapatsport támogatás (TAO), gazdasági hatásai
2012. április 12.
Változások az állami sportirányításban
Stratégiai célkitűzés:
A sport erőteljesebb
társadalmi
(közösségformáló,
kulturális) és gazdasági
hatásának kiemelése
elengedhetetlen.
Új források, megnyitása
szükséges a sportban.
Plusz források bevonása szükséges
Növelni kell a sportra fordított források összegét,
de nem így:
VALÓS TÖBBLETFORRÁSOKRA VAN SZÜKSÉG!!!
Az új finanszírozási rendszer elemei I.
A meglévő források átstrukturálása szükséges
• Egycsatornás finanszírozás bevezetése.
• Egy köztestület (MOB).
• Szigorúbb hatékonyságvizsgálat és monitoring rendszer.
• Működési támogatások minimalizálása, programfinanszírozás.
• Személyi juttatási rendszerek felülvizsgálata, ösztönző juttatási
rendszer kialakítása.
• Új források becsatornázása szükséges
• Folyamatosan szélesíteni kell az európai uniós és egyéb
nemzetközi források becsatornázásának a lehetőségét,
amelynek alternatívája eddig csak marginálisan és esetlegesen
jelent meg a magyar sportfinanszírozás rendszerében.
•
Az új finanszírozási rendszer elemei II.
Cél: Az átláthatóság és a hatékonyság növelése
Az új finanszírozási rendszer elemei III.
Finanszírozási háttér
Meglévő források
átstrukturálása
Új források
becsatornázása
Sportbarát adójogszabályok
Mi is az a TAO és mit jelent a sport
számára?
A látvány-csapatsportágak:
már a 2004. évben megszületett sportról szóló törvény
felhatalmazása alapján kiadott, a sportrendezvények biztonságáról
szóló jogszabály hatálya alá tartozó sportágak;
• Úttörő kezdeményezés;
• A látvány-csapatsportok közvetett állami támogatását biztosító
törvénymódosítás;
• Nem szponzoráció: nem kapható érte ellenszolgáltatás (pl.
reklámfelület);
• Cél: a cégek társadalmi felelősségtudatból, ellenszolgáltatások
nélkül nyújtsanak támogatást (CRS);
• Nem kötelező!
• Szemléletváltásra ösztönöz;
Miért van erre szükség?
•
•
•
•
•
Látvány-csapatsportok (közvetlen) és más sportágak (közvetett)
hosszú távú fejlődésének megalapozása.
Egyéb gazdasági tevékenységek is szorosan kapcsolódnak hozzá.
Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás.
Kiemelkedő társadalmi jelentőséggel bír (egészségtudatosságra
való nevelésben, a deviáns magatartási formák visszaszorításában, a
közösségi lét értékeinek megismertetésében).
Állam közvetlen és közvetett adóbevételeinek növelése.
A látvány-csapatsport támogatás hozadéka,
financiális oldal
A privilegizált sportágak jelentős anyagi forráshoz jutnak
(szekunder hatásként a többi sportág is), stabilizálódik a
sportszövetségek, sportszervezetek anyagi helyzete.
• Várható növekedés a sportcélú infrastrukturális vagyonban.
• Szakmai munkához szükséges mennyiségű és minőségű tárgyi
eszközök, humánerőforrás rendelkezésre áll.
KOCKÁZATOK
• Nagyobb
sportszervezetekben
financiális
feszültség
(bérfeszültség).
• Források
növekedése
a
területre
vonzza
a
„szerencselovagokat”.
• Sportlétesítmények fejlesztése esetében az üzemeltetés
kérdése.
•
Legfőbb célok összefoglalva
•
•
•
•
•
•
•
Tömegesítés, tömegbázis növelése;
A sport, mint örömszerzési forma biztosítása;
A sportoláshoz való olcsóbb hozzáférés megteremtése;
Infrastruktúra fejlesztés;
Sportegészségügyi háttér fejlesztése;
Felelős, átlátható gazdálkodás, fenntarthatóság, eredményes
működés biztosítása,
A társasági adó, mint plusz forrás.
A TAO számokban
Tények, adatok, térképek
A beérkezett és elbírált kérelmek összesen
Kérelmező
sportág
Igényelt támogatás
(Ft)
2011/2012-es
támogatási időszakra
jóváhagyott támogatás
(Ft)
Jégkorong
11 879 648 649
2 270 948 734
2 088 993 778
Kézilabda
12 150 799 404
6 005 169 948
5 463 389 488
Kosárlabda
6 576 364 969
3 664 775 731
3 219 055 798
Labdarúgás
38 757 327 915
25 291 900 810
16 935 806 436
Vízilabda
24 898 008 012
2 573 073 380
2 572 446 410
597 067 476
121 652 757
121 652 757
94 859 216 425
39 927 521 360
30 401 344 667
MOB
Összesen
2011-ben kiadott
támogatási igazolások
(Ft)
A központi költségvetés 2011. évi közvetlen
adóbevétel kiesése
• 31 Mrd Ft támogatási igazolás
(30.401.344.667.- Ft.)
• 24 Mrd Ft kifizetés a cégek oldaláról
• ECOSTAT számítása alapján: 10,3 Mrd Ft
közvetlen adóbevétel (szja, járulék, Áfa)
Összes adóbevétel kiesés: 13,7 Mrd Ft
Egyesületi adatok a 2011/2012-es támogatási
időszakban
Sportág
Sportfejlesztési
programban szereplő
összes támogatás
(Önrész+Támogatás) Ft
Jóváhagyott szakmai
támogatás Ft
Kiadott igazolás
2011. dec. 20-ig Ft
Kiadott igazolás
2011.12.20 2012.03.20 Ft
Összesen
Kézilabda
9 055 347 166
7 069 057 721
4 161 585 260
1 222 870 950
5 384 456 210
Kosárlabda
4 400 468 626
3 499 491 127
2 436 382 368
106 576 535
2 542 958 903
Jégkorong
2 480 408 044
2 088 993 778
1 608 430 039
376 554 218
1 984 984 257
Vízilabda
2 924 423 699
2 379 314 515
1 968 646 956
46 265 756
2 014 912 712
Labdarúgás
27 482 604 959
20 916 633 253
12 729 496 626
360 503 374
13 090 000 000
Összesen:
46 343 252 494
35 953 490 394
22 904 541 249
2 112 770 833
25 017 312 082
Egyesületi adatok a 2011/2012-es támogatási
időszakban
Egyesületi adatok a 2011/2012-es támogatási
időszakban
Szövetségi adatok a 2011/2012-es támogatási
időszakban
Sportág
Sportfejlesztési programban
szereplő összes támogatás
(Önrész+Támogatás) Ft
Jóváhagyott szakmai
támogatás Ft
Kiadott igazolás
2011. dec. 20-ig Ft
Kiadott igazolás
2011.12.20 2012.03.20 Ft
Összesen (Ft)
Jégkorong
485 855 600
387 632 640
387 632 640
0
387 632 640
Kézilabda
571 508 886
484 140 262
484 140 262
0
484 140 262
Kosárlabda
788 982 804
688 162 447
688 162 447
0
688 162 447
Labdarúgás
5 162 026 679
4 241 500 810
4 206 309 810
0
4 206 309 810
Vízilabda
216 748 600
196 131 896
196 131 896
0
196 131 896
MOB
232 166 350
121 652 757
121 652 757
0
121 652 757
7 457 288 919
6 119 220 812
6 084 029 812
0
6 084 029 812
Összesen:
Szövetségi adatok a 2011/2012-es támogatási
időszakban
Szövetségi adatok a 2011/2012-es támogatási
időszakban
Szövetségek által benyújtott igények %-os
megoszlása jogcímenként
Egyesületek által benyújtott igények %-os
megoszlása jogcímenként
A társasági adóból származó támogatások megoszlása
megyénként a 2011/2012-es támogatási időszakban
A társasági adóból származó támogatások megoszlása
kistérségenként a 2011/2012-es támogatási
időszakban
A társasági adóból származó támogatások megoszlása
településenként a 2011/2012-es támogatási
időszakban
10 millió Ft-ot meghaladó építési
beruházási kérelmek (jégkorong, kézilabda,
kosárlabda, vízilabda)
10 millió Ft-ot meghaladó építési beruházási
kérelmek
Kérelmek száma (db) Támogatási igény (Ft)
26
10 390 050 686
• 2 db kérelem miniszteri döntésre vár
• 1 db kérelem felfüggesztés alatt van
• 3 db kérelem csökkentett összeggel került elfogadásra
10 millió Ft-ot meghaladó építési
beruházási kérelmek (labdarúgás)
300 millió forint alatti beruházások
Elfogadott kérelmek
Amelyből
megvalósult nagypálya
megvalósult kispálya
megvalósult egyéb beruházás
Részletes kimutatás
Kérelmek száma (db)
59
Mennyiség (db)
28
61
300 millió forint feletti beruházások
Elfogadott kérelmek
Kérelmek száma (db)
11
Mennyiség (db)
pálya építés és felújítás
58
műfüves pályák építése és felújítása
73
edzőpályák, gyakorló pályák, multifunkcionális pályák
9
öltöző, edzőterem, kiszolgáló épület
22
lelátó
5
épület- és csarnokfelújítás, biztonságtechnika
6
egyéb beruházás
Összes 10 millió forint feletti beruházás
Elfogadott kérelmek
Kérelmek száma (db)
70
Összeg (Ft)
3 410 981 478
Összeg (Ft)
1 783 628 703
555 164 119
1 072 188 656
Összeg (Ft)
720 974 421
1 566 170 980
252 868 104
519 070 462
69 549 022
188 012 119
94 336 370
Összeg (Ft)
2 723 928 200
Összeg (Ft)
6 134 909 678
NGM előrejelzések
• A sportcélú adókedvezmény költségvetési
költségvetési évenként 20+1 milliárd forint;
előirányzata
• A 2011/12-es sporttámogatási időszakban jóváhagyott
sportágfejlesztési programok összértéke (a támogatás és az
önerő összegének együttes összege) 53,8 milliárd forint;
• 2012. március 20-ai állapot szerint a kiadható támogatási
igazolások 69,5 százaléka került kiállításra
• A sporttámogatási adókedvezmény 2011. évi költségvetési hatása
előreláthatólag – 16,8 milliárd forint;
• A sportfejlesztési programok 75 százaléka megvalósulhat, amely
azt jelenti, hogy mintegy 29,4 milliárd forint többlet tőke
áramlik a sportágazatba;
NGM előrejelzések II.
• A 2011/12-es sportágfejlesztési programok költségvetési hatása a
2012-es költségvetési évben (egyenlegjavító hatások nélkül) 19,8
milliárd forint, a 2013-as költségvetési évben 1,9 milliárd forint;
2012-ben hasonló arányokkal számolva (75 százalékos
kihasználtsággal =>
• A 2012/13-es sportágfejlesztési programok 2012. évi
költségvetési hatása (egyenlegjavító hatások nélkül) 22 milliárd
forint, 2013. évi költségvetési hatása 14,6 milliárd forint;
• A 2011/12-es és a 2012/13-es sportágfejlesztési
programok együttes hatása társasági adó soron 41,8
milliárd forint csökkenés 2012-ben, 16,5 milliárd forint 2013ban;
NGM előrejelzések III.
• A 2011/12-es sportágfejlesztési program 2012-ben 5,9 milliárd
forint, a 2012/13-es sportágfejlesztési program 2012-ben 2,9
milliárd forint pozitív egyenlegjavító hatással jár;
• Együttesen a 2012-es költségvetési évben 8,8 milliárd
forint pozitív egyenlegjavító hatással jár;
• A 2011/12-es és a 2012/13-es sportágfejlesztési programok
együttes, társasági adó soron mutatkozó 41,8 milliárd forintos
hatása és az egyenlegjavító 8,8 milliárd forintos hatás alapján a
2012. évi költségvetési hatás körülbelül 33 milliárd forint;
Összegzés
•
Az elméleti költségvetési hatás jól számszerűsíthető, a költségvetésre
gyakorolt hatás (annak időbeli ütemezése) alig mérhető;
• Ennek fő oka: az igénybevett adókedvezmény összege a 2011. évi adóbevallás
benyújtását és feldolgozását követően (2012. június-július) ismerhető meg;
•
Az NGM Jelentés korlátozottan és csak részben számol a sporttámogatási
rendszer egyenlegjavító hatásaival;
•
Az NGM Jelentés a kiadott támogatási igazolások és azok felhasználása közé
egyenlőség jelet tesz;
•
Az önrész csak a kiadási oldalon jelenik meg az NGM Jelentésben, a bevételi
oldalon pedig nem;
Látvány-csapatsport támogatás célzott hatásai
• Sportgazdaság kialakulása, transzparens működés következtében a
támogatók megjelenése.
• Társadalmi
oldaláról.
felelősségvállalási
aktivitás
erősödése
a
cégek
• Tervezés szerepének növekedése, összehangolt irányítási
folyamatok kialakulása a sportszférában.
• Munkavégzés kifehérítése: személyi jellegű ráfordítások csak
bérszámfejtéssel, szabályos foglalkoztatási formákban.
• Szakmai programok gazdasági tevékenységének szabályossága,
ellenőrizhetősége, belső működési szabályok és számviteli
fegyelem erősödése.
A hazai fogadtatás - elismerés
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
BARDÓCZY GÁBOR
NEMZETI SPORT INTÉZET

similar documents