ITT. - Töosz

Report
Zala megye közigazgatásának átalakulása,
a járási rendszer kialakítása
Rigó Csaba
kormánymegbízott
Zala Megyei Kormányhivatal
Ahogy láttuk a közigazgatást 2010 tavaszán
HELYZET: KAOTIKUS KÖZIGAZGATÁS
•
•
•
•
•
•
Atláthatatlan szabályozás
Túlburjánzott intézményrendszer
Bürokrácia
Korrupció, nepotizmus
Közjó és állampolgár ellenes
intézkedések
Gyenge területi kormányzat és
koordináció
„Rossz állam”
MEGOLDÁS: A NEMZETI
EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDSZERE
•
•
•
•
2010 tavasza: alkotmányozó erejű
felhatalmazás
Forradalmi változás a közigazgatásban
Ésszerűség és hatékonyság
A közjó szolgálata
Első az állampolgár!
Átlátható, felelős, kiszámítható és stabil állam.
A bürokrácia és az adminisztráció csökkentése,
egyszerű és betartható szabályozás, ügyfélbarát
állam (új magatartásformák a közigazgatásban).
Meg is mérték: IDM versenyképességi rangsor
Az államigazgatás átalakításának sarokdátuma
1.
2010. aug. 31.
Regionális Államigazgatási Hivatalok
2.
2010. szept. 1.
A megyei, fővárosi közigazgatási hivatalok felállítása
3.
2011. jan.
1.
A megyei, fővárosi kormányhivatalok megalakulása
A Kormányablakok megnyitása
4.
2011. márc. 25.
Zala Megyei Államigazgatási Kollégium alakuló ülése
5.
2012. jan.
Intézményi feladatok átvétele a ZMÖ-tól
1.
Megyei Védelmi Feladatok átvétele, Eü-i Véd. Biz.
6.
2012. okt. 12.
Járási megállapodások megkötése
7.
2013. jan.
A járási hivatalok felállítása
8.
2013. dec. 31.
1.
A Kormányablak-rendszer kiterjesztése
Sok az új jogintézmény!
Lehet-e kreatívan?
Új szemlélet a Zala Megyei Kormányhivatalban
• hatósági
feladatok
• bef. tám.
• VIP ügyint.
• Egyszerűbb:
elj. rend,
feladatok,
szervezet,
HR+
Kommunikáció
• jogszabályokon
alapuló
Önként vállalt feladataok
Kötelező feladatok
Kormányhivatal
reputációja
• belső
• külső
Az első ötlet a
www.kormanyhivatal.hu
regisztrációja volt.
Cél:
Ügyfélközpontú szemlélet
megerősítése, és ez által
a lakosság minél
gördülékenyebb
ügyintézésének
megvalósítása.
Funkcionális
integráció
2011. jan. 1.
Drasztikus változás a kormányhivatalok megalakulásával
Miért más a kormányhivatal?
Ügyfél-centrikusság
Integráció
Egységes működés
Hatékonyság növelése
Költségmegtakarítás
2010
750 fő
4 mdFt költségvetés
2011
-10%
Kapcsolatok az üzleti szférához.
Zala Megyei Kormányhivatal
Szakigazgatási szervei (16)
Integrálódó területi államigazgatási
szervezetek (12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Területi Igazságügyi Hivatalok
Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatalok
Földhivatalok
Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Regionális Munkaügyi Központok
Regionális Munkaügyi Felügyelőségek
Regionális Munkavédelmi Felügyelőségek
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Regionális Felügyelőségei
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Regionális
Irodái
ÁNTSZ Regionális Intézetei
Magyar kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságai
Nemzeti Közlekedési Hatóság Regionális
Igazgatóságai
Oktatási Hivatal Regionális Igazgatósága
}
{
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Szociális és Gyámhivatal
Építésügyi Hivatal
Igazságügyi Szolgálat
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
Erdészeti Igazgatóság
Földművelésügyi Igazgatóság
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
Földhivatal
Egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szerv
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Munkaügyi Központ
Munkavédelmi és Munkaügyi szakig.
szerv
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Népegészségügyi Szakigazgatási szerv
Közlekedési Felügyelőség
16. Oktatási Hivatal (törzshivatali főosztály)
2011. jan. 1.
Zalai Kormányablakok megnyitása
…eddig 50 ezer ügyfél.
Zalaegerszeg, Kossuth u. 9-11.
Nyitva tartás: 8:00-20:00
Nagykanizsa, Fő u. 24.
Nyitva tartás: 8:00-20:00
2013.
2011.dec.
jan. 31.
1.
A Kormányablakrendszer kiterjesztése
Zala Megyei Kormányhivatal – Egyedi program kidolgozása
Érintettek bevonása:
Ügyfélszolgálati
Ügyfél
munkatársak
Ügyfélközpontúság
↓
Kezdeményező kommunikáció megteremtése
● konzultáció
● partnerség
● innovatív megoldások
Az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársak
megkérdezése kérdőív formájában.
• Formája: önkitöltős, kérdőíves adatgyűjtés módszere,
mellyel rövid idő alatt a lehető legtöbb ügyféllel
kapcsolatban álló ügyintéző véleményét tudjuk meg
írásos, könnyen feldolgozható formában.
• A kérdőív több funkciót tölt be, nemcsak az
ügyfélfogadás minőségére kérdez rá, hanem többek
közt a munkaszervezés színvonalára, szervezeti kultúra
értékrendjére, működést nehezítő körülményekre is.
A sikeres ügyfélkapcsolat gyakorlati megvalósítása
Tartalomjegyzék
Zala Megyei Kormányhivatal
Ügyfélszolgálati kézikönyve
A korszerű ügyfélszolgálat működése
I.
Az egységes ügyfélszolgálat
működésének alapelvei
II.
Személyes ügyfélfogadás
1.
Várakozás helye, a várakozási időszak
2.
Az ügyfélszolgálati munkatárs környezete
3.
Az ügyfélszolgálati munkatárs személye
4.
A személyes ügyfélfogadás menete
III.
Telefonos ügyfélfogadás
IV.
Írásos megkeresés
V.
Települési ügysegéd
VI.
Kommunikáció a gyakorlatban
Workshop módszer
A workshop módszer lényege, hogy két témavezető jelenlétében az
ügyfélszolgálatot ellátó munkatársak kis csoportban találkoznak egymással, és
közös munkával, megbeszéléssel, olyan új elképzeléseket és ötleteket vetnek fel,
melyek hozzájárulnak a hatékony ügyfélkapcsolat kialakításához.
2012. okt. 12.
Járási megállapodások megkötése az országban elsőként
Felgyorsultunk…
Időosztásos tárgyalási módszer
-1 fő
+1 fő
1299/2011. Kh.
2012. aug. 13.
Járások Zala megyében
Az önkormányzatoktól
Keszthely:
Lenti:
Letenye:
Nagykanizsa:
Zalaegerszeg:
Zalaszentgrót:
Összesen:
60 fő
26 fő
20 fő
88 fő
98 fő
18 fő
310 fő
+
218/2012.(VIII.13.) Kr.
A jelenlegi szakigazgatási
szervek kirendeltségeiről
260 fő
2013. jan. 1.
Járási hivatal
Törzshivatal
Járási szakigazgatási szervek
Hatósági Osztály(6)
Települési ügysegéd
Okmányirodai Osztály (6)
Kormányablak (10)
Működést Támogató Osztály
(3)
Járási népegészségügyi intézet
(3)
Járási hivatal munkaügyi
kirendeltsége (6)
Járási földhivatal (6)
Állategészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző
szakigazgatási szerv (4)
Járási építésügyi hivatal (3)
Járási gyámhivatal (6)
2013. jan. 1.
A járási hivatal felépítése
Járási hivatalvezetők:
Keszthely: dr. Varga Andrea
Lenti: Drávecz Gyuláné
Letenye: Szendrődi Gabriella
Nagykanizsa: dr. Józsa Zsanett
Zalaegerszeg: dr. Koczka Csaba
Zalaszentgrót: Molnár Szilárd
Az összes államigazgatási ügy 46,5%-a, az összes hatósági ügyteher 40,3 %-a került
át a járásokhoz 2013-tól.
Szakmai irányítás: megosztott : kormánymegbízott, a megyei szakigazgatási szervek
vezetői, okmányirodai feladatokért felelős központi szerv vezetője.
A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében
kirendeltségek és települési ügysegédek útján is ellátja.
A járási hivatal törzshivatala szervezeti egységeként működő okmányiroda az ország
területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt
feladatokat.
2013. jan. 1.
Járási hivatalok felállítása
A járási rendszer létrehozásának hatásai
Egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés akár helyben
Egyablakos ügyintézés 2013 végére több, mint 300 Kormányablakban
Költséghatékonyság, hatékony létszám- és eszközgazdálkodás
Közvetlenebb kapcsolat és ezáltal kevésbé bürokratikus ügyintézés az
ugyanazon illetékességi területen tevékenykedő hatósági ügyintézők között
Egységes jogalkalmazás
Az állampolgárok számára a települési ügysegédi rendszer biztosítja az
egyszerű elérhetőséget
A Helyi Védelmi Bizottság elnöke a járásvezető lesz
A tárcák területi
felülvizsgálata
államigazgatási
szervei
illetékességi
területének
A bíróságok az illetékességi területüket a járásokhoz igazítják, de nem lesz
bíróság minden járásban
Járások kialakítása Zala megyében
4 járásbiztos végezte az egyeztetéseket  2012. okt. 12-én teljes körű megállapodás
310 fő átvételéről és az ingyenes használatba kerülő ingatlanokról és ingóságokról mind
a 258 zalai településsel testületi felhatalmazást követően
A polgármesterek részéről maximális együttműködés volt  teljességi nyilatkozat
Minden városban garantált az ügyfelek részére a könnyű megközelíthetőség
Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Hévíz városok frekventált és jó állapotú ingatlanokat
ajánlottak fel járási székhely illetve kormányablak létesítési célokra.
Zalaegerszegen és Nagykanizsán a tervek szerint 2 helyen is működik majd
kormányablak.
Kormányablak elhelyezésére több helyen a leendő járási hivatal épületében kerül sor
Hévízen és Zalakaroson több üdülővendég is igénybe veszi a szolgáltatást
Rövid idő alatt több Zala megyei városban is kialakítható kormányablak az
ingatlanok kedvező állapota miatt (pl. Zalaegerszegen, Hévízen, Keszthelyen és
Lentiben)
2013. október 1-től a járási hivatalok integrált ügyfélszolgálatot működtetnek
A következő 1 évben összesen 10 kormányablak kerül kialakításra a megyében
Kommunikáció
Kicsit provokatívabban…
Megyei intézmények
közművelődési intézmény)
2011
2012
2013
(Levéltár,
múzeum,
könyvtár,
• Fenntartó: Zala Megyei Önkormányzat
• Fenntartó: Zala Megyei Intézményfenntartó Központ (2012.
szeptember 30-tól: a levéltár Magyar Országos Levéltár)
•
•
•
•
•
Fenntartó:
Levéltár: Magyar Országos Levéltár
Múzeum: megyeszékhely vagy elhelyezkedés szerinti önkormányzat
Könyvtár: megyeszékhely önkormányzat
Közművelődési intézmény: EMMI
Oktatási intézmények
2011
• Fenntartó: Zala Megyei Önkormányzat, települési
önkormányzatok
• Fenntartó: Zala Megyei Intézményfenntartó
Központ, települési önkormányzatok
2012
2013
• Fenntartó:
• Óvoda: települési önkormányzatok
• Általános iskola: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, települési
önkormányzatok (3000 fő felett+ vállalás alapján 3000 fő alatt)
• Középiskolák: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, városi
önkormányzatok (vállalás alapján)
• Tankerületi hálózat járásokhoz igazodva, megyeközponti tankerület
egész megyére kiterjedő feladatokkal
Szociális intézmények
2011
2012
2013
• Fenntartó: Zala Megyei Önkormányzat, települési
önkormányzatok
• Fenntartó: Zala Megyei Intézményfenntartó Központ,
települési önkormányzatok
• Fenntartó:
• Megyei szociális és gyermekvédelmi intézmények: EMMI
• Települési szociális és gyermekvédelmi intézmények:
települési önkormányzatok
Közös önkormányzati hivatalok,
polgármesteri hivatalok
- városi polgármesteri hivatal:
- községi polgármesteri hivatal
- közös önkormányzati hivatal
Összesen:
megyei közgyűlés:
mindösszesen:
5
2
49
56
1
57
5 közös hivatal székhelye város. 2012-ben még 94 hivatal működött Zalában.
Az ellátandó államigazgatási feladatok száma csökken, a hangsúly a helyi
közfeladatok, a helyben biztosítható közfeladatok ellátására tevődött át.
Zalaigrice - kormánymegbízotti kijelölés – Zalaszentmihályi Közös
Önkormányzati Hivatal. Országosan 75 települést kellett kijelölni.
Közös önkormányzati hivatalok
A közös önkormányzati hivatalra vonatkozó megállapodás tartalmazza:
• a székhelytelepülést
• a közös önkormányzati hivatal létszámát
• miképpen biztosítják minden érintett településen az igazgatási munka
folyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi
feltételeket
A megállapodás tartalmazhat egyéb rendelkezéseket is!
Helyi önkormányzati társulások
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 2013. január 1-jén hatályát
vesztette.
2013. január 1. napját követően csak jogi személyiséggel rendelkező, az Mötv.
87- 95. §-aiban előírtaknak megfelelő társulások működhetnek.
A 2013. január. 1. előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a
képviselő-testületeknek 2013. június 30-ig felül kell vizsgálniuk.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

similar documents